Ders Adı Cumhuriyet Dönemi Mesleki Din Eğitimi
Ders Kodu 02FDB6104
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 1-Ramazan BUYRUKÇU
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Mesleki din eğitimi tarihinin kaynaklarını ve buna ilişkin sorunları açıklar. Mesleki din eğitimi uygulamalarının tarihsel gelişimini kronolojik olarak açıklar. Mesleki din eğitiminin kurumsallaşma sürecini açıklar. Mesleki din eğitimi kurumlarındaki eğitimin özelliklerini açıklar.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Cumhuriyet öncesi mesleki din eğitimi, Cumhuriyet Dönemi mesleki din eğitimi uygulamaları, Din-siyaset ilişkisi ve mesleki din eğitimine etkileri.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Cumhuriyet Dönemi mesleki din eğitimi-öğretimi hakkında kurumsal incelemeye dayalı bilgi vermek. Cumhuriyet Dönemi mesleki din eğitimini süreç ve ürün itibariyle değerlendirerek Cumhuriyet öncesi mesleki din eğitimi ile karşılaştırmak.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Kavramsal temellendirme
  Ön Hazırlık: BUYRUKÇU,R.,Kurumsal Değişim ve Gelişim Boyutlarıyla Türkiye 'de Mesleki Din Eğitimi,Fakülte Kitabevi Yayınları,Isparta,2007
2 Mesleki din eğitiminin neliği ve gerekliliği
  Ön Hazırlık: BUYRUKÇU,R.,Kurumsal Değişim ve Gelişim Boyutlarıyla Türkiye 'de Mesleki Din Eğitimi,Fakülte Kitabevi Yayınları,Isparta,2007
3 Din hizmeti bir hizmet alanı mıdır?
  Ön Hazırlık: BUYRUKÇU,R.,Kurumsal Değişim ve Gelişim Boyutlarıyla Türkiye 'de Mesleki Din Eğitimi,Fakülte Kitabevi Yayınları,Isparta,2007
4 Din görevliliği bir meslek midir ?
  Ön Hazırlık: BUYRUKÇU,R.,Kurumsal Değişim ve Gelişim Boyutlarıyla Türkiye 'de Mesleki Din Eğitimi,Fakülte Kitabevi Yayınları,Isparta,2007
5 Din hizmetlerinin bir hizmet, din görevliliğinin bir meslek oluşunun dini ve sosyolojik temelleri
  Ön Hazırlık: BUYRUKÇU,R.,Kurumsal Değişim ve Gelişim Boyutlarıyla Türkiye 'de Mesleki Din Eğitimi,Fakülte Kitabevi Yayınları,Isparta,2007
6 Din görevlilerinin yeterlilikleri
  Ön Hazırlık: BUYRUKÇU,R.,Kurumsal Değişim ve Gelişim Boyutlarıyla Türkiye 'de Mesleki Din Eğitimi,Fakülte Kitabevi Yayınları,Isparta,2007
7 Kur'an Kursları mesleki din eğitimi kurumu mudur?
  Ön Hazırlık: BUYRUKÇU,R.,Kurumsal Değişim ve Gelişim Boyutlarıyla Türkiye 'de Mesleki Din Eğitimi,Fakülte Kitabevi Yayınları,Isparta,2007
8 Vize
9 Kur'an Kursları mesleki din eğitimi kurumu mudur?
  Ön Hazırlık: BUYRUKÇU,R.,Kurumsal Değişim ve Gelişim Boyutlarıyla Türkiye 'de Mesleki Din Eğitimi,Fakülte Kitabevi Yayınları,Isparta,2007
10 Mesleki din eğimi kurumu olarak İmam- Hatip Liseleri
  Ön Hazırlık: BUYRUKÇU,R.,Kurumsal Değişim ve Gelişim Boyutlarıyla Türkiye 'de Mesleki Din Eğitimi,Fakülte Kitabevi Yayınları,Isparta,2007
11 Mesleki din eğimi kurumu olarak İmam- Hatip Liseleri
  Ön Hazırlık: BUYRUKÇU,R.,Kurumsal Değişim ve Gelişim Boyutlarıyla Türkiye 'de Mesleki Din Eğitimi,Fakülte Kitabevi Yayınları,Isparta,2007
12 Mesleki din eğimi kurumu olarak İmam- Hatip Liseleri
  Ön Hazırlık: BUYRUKÇU,R.,Kurumsal Değişim ve Gelişim Boyutlarıyla Türkiye 'de Mesleki Din Eğitimi,Fakülte Kitabevi Yayınları,Isparta,2007
13 Mesleki din eğitimi kurumu olarak İlahiyat Fakülteleri
  Ön Hazırlık: BUYRUKÇU,R.,Kurumsal Değişim ve Gelişim Boyutlarıyla Türkiye 'de Mesleki Din Eğitimi,Fakülte Kitabevi Yayınları,Isparta,2007
14 Mesleki din eğitimi kurumu olarak İlahiyat Fakülteleri
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi. 0
2 Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi. 0
3 Disiplinler arası işbirliği içinde çalışabilme becerisi. 0
4 Uzmanlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilme becerisi. 0
5 Uzmanlık alanında ulusal ve uluslar arası iletişim kurabilme becerisi. 0
6 Akademik ve mesleki hayatın gerektirdiği insani davranış ve etik kurallara duyarlı olma. 0
7 Alanlarında uzmanlık düzeyinde alan bilgisi. 0
8 Alanındaki problemleri tanımlayabilme, sınıflandırma, modelleme, çözümleme yetkinliği. 0
9 Alanında teorik ve uygulamalı araştırma yapabilecek metodolojik bilgi ve beceri. 0
10 Paydaş kurumların çalışma alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilme becerisi. 0
11 Eğitim-öğretim strateji, ilke, yöntem ve tekniklerini tanıma ve uygulama becerisi. 0
12 Bilimsel bilgi ve birikim ve tecrübelerini ülke kalkınmasında kullanma görev ve sorumluluk becerisi. 0
13 Felsefe ve Din Bilimleri ile ilgili metodolojik bilgiye sahip olma. 0
14 Bilimsel veya grup çalışmaları yaparak bilimsel araştırma tekniklerine ve etik kurallarına uygun olarak bilimsel bilgi üretebilme yetkinliği. 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav 0 0
Ödev 7 70
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 7 8 56
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 180    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu BUYRUKÇU,R.,Kurumsal Değişim ve Gelişim Boyutlarıyla Türkiye 'de Mesleki Din Eğitimi,Fakülte Kitabevi Yayınları,Isparta,2007
Diğer Kaynaklar AYHAN, H., Türkiye'de Din Eğitimi, İFAV Yayınları, İstanbul, 1999. ATAY, H., Yüksek Din Eğitimi, Dergah Yayınları, İstanbul, 1983. CEBECİ, S., Din Eğitimi Bilimi ve Türkiye'de Din Eğitimi, Akçağ Yayınları, Ankara, 1996. AYHAN, H., Türkiye'de Din Eğitimi, İFAV Yayınları, İstanbul, 1999. ATAY, H., Yüksek Din Eğitimi, Dergah Yayınları, İstanbul, 1983. CEBECİ, S., Din Eğitimi Bilimi ve Türkiye'de Din Eğitimi, Akçağ Yayınları, Ankara, 1996.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)