Ders Adı Din Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar
Ders Kodu 02FDB6105
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 1-Ramazan BUYRUKÇU
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Din eğitiminde diğer ülkelerdeki yeni yönelişleri irdeler. Avrupa ve İslam ülkelerindeki din eğitiminin yerini karşılaştırır. Ülkemizdeki din eğitimine yönelişleri tartışır ve öneri geliştirir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Avrupa Birliği ülkelerinde din eğitimi anlayış ve uygulamalarından örnekler, Çoğulcu demokratik toplumlarda din öğretimi, Türkiye'de din öğretimi program arayışları.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Dünyada ve Türkiye'deki yeni din eğitim-öğretim anlayışları hakkında genel bilgi vermek.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Kavramsal temellendirme
  Ön Hazırlık: Uluslararası türk Dünyasında Din Anlayışları Sempozyumu,Isparta,2010 Din Öğretiminde yeni Yöntem Arayışları,MEB,Ankara,2003
2 Literatür belirleme ve değerlendirme
  Ön Hazırlık: Uluslararası türk Dünyasında Din Anlayışları Sempozyumu,Isparta,2010 Din Öğretiminde yeni Yöntem Arayışları,MEB,Ankara,2003
3 Öğrenme kuramları
  Ön Hazırlık: Uluslararası türk Dünyasında Din Anlayışları Sempozyumu,Isparta,2010 Din Öğretiminde yeni Yöntem Arayışları,MEB,Ankara,2003
4 Din öğretiminde yeni anlayışlara yönelme ve nedenleri
  Ön Hazırlık: Uluslararası türk Dünyasında Din Anlayışları Sempozyumu,Isparta,2010 Din Öğretiminde yeni Yöntem Arayışları,MEB,Ankara,2003
5 Küreselleşmenin din öğretimi arayışlarına etkisi
  Ön Hazırlık: Uluslararası türk Dünyasında Din Anlayışları Sempozyumu,Isparta,2010 Din Öğretiminde yeni Yöntem Arayışları,MEB,Ankara,2003
6 Küreselleşmenin din öğretimi arayışlarına etkisi
  Ön Hazırlık: Uluslararası türk Dünyasında Din Anlayışları Sempozyumu,Isparta,2010 Din Öğretiminde yeni Yöntem Arayışları,MEB,Ankara,2003
7 Güvenlik kaygılarının yeni din öğretimi arayışlarına etkileri ve yansımaları
  Ön Hazırlık: Uluslararası türk Dünyasında Din Anlayışları Sempozyumu,Isparta,2010 Din Öğretiminde yeni Yöntem Arayışları,MEB,Ankara,2003
8 Avrupa Birliği'ne giriş sürecinde Türkiye'de din öğretimi politikaları
  Ön Hazırlık: Uluslararası türk Dünyasında Din Anlayışları Sempozyumu,Isparta,2010 Din Öğretiminde yeni Yöntem Arayışları,MEB,Ankara,2003
9 Vize
10 Avrupa Birliğine giriş sürecinde Türkiye'de din öğretimi politikaları
  Ön Hazırlık: Uluslararası türk Dünyasında Din Anlayışları Sempozyumu,Isparta,2010 Din Öğretiminde yeni Yöntem Arayışları,MEB,Ankara,2003
11 Çok kültürlülük ve okullarda zorunlu din öğretimi
  Ön Hazırlık: Uluslararası türk Dünyasında Din Anlayışları Sempozyumu,Isparta,2010 Din Öğretiminde yeni Yöntem Arayışları,MEB,Ankara,2003
12 Çok kültürlülük ve okullarda zorunlu din öğretimi
  Ön Hazırlık: Uluslararası türk Dünyasında Din Anlayışları Sempozyumu,Isparta,2010 Din Öğretiminde yeni Yöntem Arayışları,MEB,Ankara,2003
13 AB sürecinde Türkiye'de din öğretimi program değiştirme ve geliştirme çalışmaları ve toplumsal yansımaları
  Ön Hazırlık: Uluslararası türk Dünyasında Din Anlayışları Sempozyumu,Isparta,2010 Din Öğretiminde yeni Yöntem Arayışları,MEB,Ankara,2003
14 AB sürecinde Türkiye'de din öğretimi program değiştirme ve geliştirme çalışmaları ve toplumsal yansımaları
  Ön Hazırlık: Uluslararası türk Dünyasında Din Anlayışları Sempozyumu,Isparta,2010 Din Öğretiminde yeni Yöntem Arayışları,MEB,Ankara,2003
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi. 0
2 Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi. 0
3 Disiplinler arası işbirliği içinde çalışabilme becerisi. 0
4 Uzmanlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilme becerisi. 0
5 Uzmanlık alanında ulusal ve uluslar arası iletişim kurabilme becerisi. 0
6 Akademik ve mesleki hayatın gerektirdiği insani davranış ve etik kurallara duyarlı olma. 0
7 Alanlarında uzmanlık düzeyinde alan bilgisi. 0
8 Alanındaki problemleri tanımlayabilme, sınıflandırma, modelleme, çözümleme yetkinliği. 0
9 Alanında teorik ve uygulamalı araştırma yapabilecek metodolojik bilgi ve beceri. 0
10 Paydaş kurumların çalışma alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilme becerisi. 0
11 Eğitim-öğretim strateji, ilke, yöntem ve tekniklerini tanıma ve uygulama becerisi. 0
12 Bilimsel bilgi ve birikim ve tecrübelerini ülke kalkınmasında kullanma görev ve sorumluluk becerisi. 0
13 Felsefe ve Din Bilimleri ile ilgili metodolojik bilgiye sahip olma. 0
14 Bilimsel veya grup çalışmaları yaparak bilimsel araştırma tekniklerine ve etik kurallarına uygun olarak bilimsel bilgi üretebilme yetkinliği. 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav 0 0
Ödev 7 70
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 4 14 56
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 180    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Uluslararası Türk Dünyasında Din Anlayışları Sempozyumu,Isparta,2010 Din Öğretiminde Yeni Yöntem Arayışları,MEB,Ankara,2003
Diğer Kaynaklar Uluslararası Türk Dünyasında Din Anlayışları Sempozyumu,Isparta,2010 Din Öğretiminde Yeni Yöntem Arayışları,MEB,Ankara,2003 Jaeschke,G.,Yeni Türkiye'de İslamlık,Bilgi Yayınevi,Ankara,1972 Leist,M.,Neue Wege der religiöse Erziehung,
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)