Ders Adı Din Öğretiminde Yeni Yöntem Arayışları
Ders Kodu 02FDB6106
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 1-Ramazan BUYRUKÇU
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Din eğitimine yeni yöntem geliştirmenin felsefi temellerini ve metodolojisini tartışır. Din öğretimine ilişkin önerilen yeni yöntemleri değerlendirir. Din öğretimine ilişkin yeni yöntemler önerir ve tartışır. Diğer alanların öğretiminde kullanılan yöntemlerin din öğretimine uyarlamasını yapar.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Din öğretiminde yeni yöntem arayışlarının nedenleri, Din öretiminde yeni öğretim yöntemlerinin uygulanabilirliği, Yeni eğitim anlayışlarına uygun yöntem ve teknik geliştirilmesi zorunluluğu., Değer öğretiminde yeni yöntemlerin gerekliliği ve uygulanabilirliği.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Din öğretiminde yeni anlayış ve yöntem arayışlarını tartışmak ve değerlendirmek.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Günümüz din öğretimi anlayışlarına genel bir bakış
  Ön Hazırlık: Din Öğretiminde Yeni YöntemArayışları Sempozyumu, MEB. Yayınları, Ankara, 2003
2 Çoğulcu toplum ve din öğretimi
  Ön Hazırlık: Din Öğretiminde Yeni YöntemArayışları Sempozyumu, MEB. Yayınları, Ankara, 2003
3 Din öğretiminde çeşitlilik
  Ön Hazırlık: Din Öğretiminde Yeni YöntemArayışları Sempozyumu, MEB. Yayınları, Ankara, 2003
4 Çok kültürlü toplumlarda örgün eğitimde zorunlu din öğretimi
  Ön Hazırlık: Din Öğretiminde Yeni YöntemArayışları Sempozyumu, MEB. Yayınları, Ankara, 2003
5 Din öğretiminde yeni yöntem arayışları
  Ön Hazırlık: Din Öğretiminde Yeni YöntemArayışları Sempozyumu, MEB. Yayınları, Ankara, 2003
6 Din öğretiminde yeni yöntem arayışları
  Ön Hazırlık: Din Öğretiminde Yeni YöntemArayışları Sempozyumu, MEB. Yayınları, Ankara, 2003
7 Din öğretiminde dinler arası diyalog ve yöntem arayışları
  Ön Hazırlık: Din Öğretiminde Yeni YöntemArayışları Sempozyumu, MEB. Yayınları, Ankara, 2003
8 Din öğretiminde fenomonolojik yöntem
  Ön Hazırlık: Din Öğretiminde Yeni YöntemArayışları Sempozyumu, MEB. Yayınları, Ankara, 2003
9 Vize
10 Din öğretiminde doktriner yöntem
  Ön Hazırlık: Din Öğretiminde Yeni YöntemArayışları Sempozyumu, MEB. Yayınları, Ankara, 2003
11 Türkiye Cumhuriyeti din öğretimi politikaları
  Ön Hazırlık: Din Öğretiminde Yeni YöntemArayışları Sempozyumu, MEB. Yayınları, Ankara, 2003
12 Türkiye'de laiklik ve din öğretimi tecrübeleri
  Ön Hazırlık: Din Öğretiminde Yeni YöntemArayışları Sempozyumu, MEB. Yayınları, Ankara, 2003
13 Eğitim bütünlüğü içinde din öğretimi
  Ön Hazırlık: Din Öğretiminde Yeni YöntemArayışları Sempozyumu, MEB. Yayınları, Ankara, 2003
14 Türkiye'de din öğretimi yöntem arayışları
  Ön Hazırlık: Din Öğretiminde Yeni YöntemArayışları Sempozyumu, MEB. Yayınları, Ankara, 2003
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi. 0
2 Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi. 0
3 Disiplinler arası işbirliği içinde çalışabilme becerisi. 0
4 Uzmanlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilme becerisi. 0
5 Uzmanlık alanında ulusal ve uluslar arası iletişim kurabilme becerisi. 0
6 Akademik ve mesleki hayatın gerektirdiği insani davranış ve etik kurallara duyarlı olma. 0
7 Alanlarında uzmanlık düzeyinde alan bilgisi. 0
8 Alanındaki problemleri tanımlayabilme, sınıflandırma, modelleme, çözümleme yetkinliği. 0
9 Alanında teorik ve uygulamalı araştırma yapabilecek metodolojik bilgi ve beceri. 0
10 Paydaş kurumların çalışma alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilme becerisi. 0
11 Eğitim-öğretim strateji, ilke, yöntem ve tekniklerini tanıma ve uygulama becerisi. 0
12 Bilimsel bilgi ve birikim ve tecrübelerini ülke kalkınmasında kullanma görev ve sorumluluk becerisi. 0
13 Felsefe ve Din Bilimleri ile ilgili metodolojik bilgiye sahip olma. 0
14 Bilimsel veya grup çalışmaları yaparak bilimsel araştırma tekniklerine ve etik kurallarına uygun olarak bilimsel bilgi üretebilme yetkinliği. 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav 0 0
Ödev 7 70
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 7 8 56
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 180    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Din Öğretiminde Yeni Yöntem Arayışları Sempozyumu, MEB. Yayınları, Ankara, 2003
Diğer Kaynaklar 1. Avrupa Birliğine Giriş Sürecinde Türkiye'de Din Eğitimi ve Sorunları Sempozyumu, Değişim Yayınları, İstanbul, 2002. 2. Ülkemizde Laik Eğitim Sisteminde Sosyal Bilim Olarak Din Öğretimi Kurultayı, İnönü Üniversitesi Yayınları, Malatya, 2005. 3.Okulda Din Eğitimi ve Öğretimi Çalıştayı, Ankara 2009.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)