Ders Adı Türk Düşünce Tarihinde Ahlak Eğitim-Öğretimi ve Problemleri
Ders Kodu 02FDB6107
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Saadettin ÖZDEMİR
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Türk Düşünce Tarihinde Ahlak Eğitimi ve Öğretimiyle ilgili genel bir formasyon kazanır.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Ahlak ve Ahlak Eğitim Öğretimiyle ilgili kavramlar, Müslüman Türk devletlerinde ahlak eğitim ve öğretimi, Asmanlı ahlakçıları ve görüşleri, Ahilikte Ahlak Eğitimi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Türk düşünce tarihinde ahlak eğitimi ve öğretiminin yeri, felsefesi hakkında bilgi edinmek
Dersin Amacı Türk Düşünce Tarihinde Ahlak Eğitimi ve Öğretimiyle ilgili temel kavramları tanıma ve anlama
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Ahlâk Öğretimi, Ahlak Öğretimi nedir?
  Ön Hazırlık: 1. Güngör, E., Ahlak Psikolojisi ve Sosyal Ahlak, ISBN:975-437- 172-5, Ötüken Neşriyat, 1995, İstanbul Türkiye 2. Değerler Eğitim Dergisi, ISSN:1303-880X, 2003- ?, Istanbul Türkiye 3.Burhanettin Canatan, İslamiyette Ruh Sağlığı, Konya 4.İ. Agah Çubukçu, Türk Düşünce Tarihinde Felsefe Hareketleri 5.H.Ziya Ülken, Türkiyede Çağdaş Düşünce Tarihi, Ülken Matbaası, 2005 İstanbul
2 Ahlak kavramı
  Ön Hazırlık: 1. Güngör, E., Ahlak Psikolojisi ve Sosyal Ahlak, ISBN:975-437- 172-5, Ötüken Neşriyat, 1995, İstanbul Türkiye 2. Değerler Eğitim Dergisi, ISSN:1303-880X, 2003- ?, Istanbul Türkiye 3.Burhanettin Canatan, İslamiyette Ruh Sağlığı, Konya 4.İ. Agah Çubukçu, Türk Düşünce Tarihinde Felsefe Hareketleri 5.H.Ziya Ülken, Türkiyede Çağdaş Düşünce Tarihi, Ülken Matbaası, 2005 İstanbul
3 Türk Düşüncesinde Ahlâk Kavramı
  Ön Hazırlık: 1. Güngör, E., Ahlak Psikolojisi ve Sosyal Ahlak, ISBN:975-437- 172-5, Ötüken Neşriyat, 1995, İstanbul Türkiye 2. Değerler Eğitim Dergisi, ISSN:1303-880X, 2003- ?, Istanbul Türkiye 3.Burhanettin Canatan, İslamiyette Ruh Sağlığı, Konya 4.İ. Agah Çubukçu, Türk Düşünce Tarihinde Felsefe Hareketleri 5.H.Ziya Ülken, Türkiyede Çağdaş Düşünce Tarihi, Ülken Matbaası, 2005 İstanbul
4 Türk Düşüncesinde Ahlâk Kavramı
  Ön Hazırlık: 1. Güngör, E., Ahlak Psikolojisi ve Sosyal Ahlak, ISBN:975-437- 172-5, Ötüken Neşriyat, 1995, İstanbul Türkiye 2. Değerler Eğitim Dergisi, ISSN:1303-880X, 2003- ?, Istanbul Türkiye 3.Burhanettin Canatan, İslamiyette Ruh Sağlığı, Konya 4.İ. Agah Çubukçu, Türk Düşünce Tarihinde Felsefe Hareketleri 5.H.Ziya Ülken, Türkiyede Çağdaş Düşünce Tarihi, Ülken Matbaası, 2005 İstanbul
5 Türk Düşüncesinde Ahlâk Kavramı
  Ön Hazırlık: 1. Güngör, E., Ahlak Psikolojisi ve Sosyal Ahlak, ISBN:975-437- 172-5, Ötüken Neşriyat, 1995, İstanbul Türkiye 2. Değerler Eğitim Dergisi, ISSN:1303-880X, 2003- ?, Istanbul Türkiye 3.Burhanettin Canatan, İslamiyette Ruh Sağlığı, Konya 4.İ. Agah Çubukçu, Türk Düşünce Tarihinde Felsefe Hareketleri 5.H.Ziya Ülken, Türkiyede Çağdaş Düşünce Tarihi, Ülken Matbaası, 2005 İstanbul
6 İlk Müslüman Türk Devletlerinde Ahlak Anlayışı
  Ön Hazırlık: 1. Güngör, E., Ahlak Psikolojisi ve Sosyal Ahlak, ISBN:975-437- 172-5, Ötüken Neşriyat, 1995, İstanbul Türkiye 2. Değerler Eğitim Dergisi, ISSN:1303-880X, 2003- ?, Istanbul Türkiye 3.Burhanettin Canatan, İslamiyette Ruh Sağlığı, Konya 4.İ. Agah Çubukçu, Türk Düşünce Tarihinde Felsefe Hareketleri 5.H.Ziya Ülken, Türkiyede Çağdaş Düşünce Tarihi, Ülken Matbaası, 2005 İstanbul
7 Seçuklularda Ahlâk Eğitimi ve Öğretimi
  Ön Hazırlık: 1. Güngör, E., Ahlak Psikolojisi ve Sosyal Ahlak, ISBN:975-437- 172-5, Ötüken Neşriyat, 1995, İstanbul Türkiye 2. Değerler Eğitim Dergisi, ISSN:1303-880X, 2003- ?, Istanbul Türkiye 3.Burhanettin Canatan, İslamiyette Ruh Sağlığı, Konya 4.İ. Agah Çubukçu, Türk Düşünce Tarihinde Felsefe Hareketleri 5.H.Ziya Ülken, Türkiyede Çağdaş Düşünce Tarihi, Ülken Matbaası, 2005 İstanbul
8 VİSA
  Ön Hazırlık: 1. Güngör, E., Ahlak Psikolojisi ve Sosyal Ahlak, ISBN:975-437- 172-5, Ötüken Neşriyat, 1995, İstanbul Türkiye 2. Değerler Eğitim Dergisi, ISSN:1303-880X, 2003- ?, Istanbul Türkiye 3.Burhanettin Canatan, İslamiyette Ruh Sağlığı, Konya 4.İ. Agah Çubukçu, Türk Düşünce Tarihinde Felsefe Hareketleri 5.H.Ziya Ülken, Türkiyede Çağdaş Düşünce Tarihi, Ülken Matbaası, 2005 İstanbul
9 Osmanlılarda Ahlâk Eğitimi ve Öğretimi
  Ön Hazırlık: 1. Güngör, E., Ahlak Psikolojisi ve Sosyal Ahlak, ISBN:975-437- 172-5, Ötüken Neşriyat, 1995, İstanbul Türkiye 2. Değerler Eğitim Dergisi, ISSN:1303-880X, 2003- ?, Istanbul Türkiye 3.Burhanettin Canatan, İslamiyette Ruh Sağlığı, Konya 4.İ. Agah Çubukçu, Türk Düşünce Tarihinde Felsefe Hareketleri 5.H.Ziya Ülken, Türkiyede Çağdaş Düşünce Tarihi, Ülken Matbaası, 2005 İstanbul
10 Medreselerde Ahlâk Eğitim ve Öğretimi
  Ön Hazırlık: 1. Güngör, E., Ahlak Psikolojisi ve Sosyal Ahlak, ISBN:975-437- 172-5, Ötüken Neşriyat, 1995, İstanbul Türkiye 2. Değerler Eğitim Dergisi, ISSN:1303-880X, 2003- ?, Istanbul Türkiye 3.Burhanettin Canatan, İslamiyette Ruh Sağlığı, Konya 4.İ. Agah Çubukçu, Türk Düşünce Tarihinde Felsefe Hareketleri 5.H.Ziya Ülken, Türkiyede Çağdaş Düşünce Tarihi, Ülken Matbaası, 2005 İstanbul
11 Medreselerde Ahlâk Eğitim ve Öğretimi
  Ön Hazırlık: 1. Güngör, E., Ahlak Psikolojisi ve Sosyal Ahlak, ISBN:975-437- 172-5, Ötüken Neşriyat, 1995, İstanbul Türkiye 2. Değerler Eğitim Dergisi, ISSN:1303-880X, 2003- ?, Istanbul Türkiye 3.Burhanettin Canatan, İslamiyette Ruh Sağlığı, Konya 4.İ. Agah Çubukçu, Türk Düşünce Tarihinde Felsefe Hareketleri 5.H.Ziya Ülken, Türkiyede Çağdaş Düşünce Tarihi, Ülken Matbaası, 2005 İstanbul
12 Ahlak Eğitimi Öğretimiyle İlgili Bilim Adamları ve Görüşleri
  Ön Hazırlık: 1. Güngör, E., Ahlak Psikolojisi ve Sosyal Ahlak, ISBN:975-437- 172-5, Ötüken Neşriyat, 1995, İstanbul Türkiye 2. Değerler Eğitim Dergisi, ISSN:1303-880X, 2003- ?, Istanbul Türkiye 3.Burhanettin Canatan, İslamiyette Ruh Sağlığı, Konya 4.İ. Agah Çubukçu, Türk Düşünce Tarihinde Felsefe Hareketleri 5.H.Ziya Ülken, Türkiyede Çağdaş Düşünce Tarihi, Ülken Matbaası, 2005 İstanbul
13 Osmanlılarda Ahlak Eğitiminde etkin olan Faktörler
  Ön Hazırlık: 1. Güngör, E., Ahlak Psikolojisi ve Sosyal Ahlak, ISBN:975-437- 172-5, Ötüken Neşriyat, 1995, İstanbul Türkiye 2. Değerler Eğitim Dergisi, ISSN:1303-880X, 2003- ?, Istanbul Türkiye 3.Burhanettin Canatan, İslamiyette Ruh Sağlığı, Konya 4.İ. Agah Çubukçu, Türk Düşünce Tarihinde Felsefe Hareketleri 5.H.Ziya Ülken, Türkiyede Çağdaş Düşünce Tarihi, Ülken Matbaası, 2005 İstanbul
14 Son Dönem Osmanlı Toplumunda Ailede Ahlâk Eğitimi Anlayışı
  Ön Hazırlık: 1. Güngör, E., Ahlak Psikolojisi ve Sosyal Ahlak, ISBN:975-437- 172-5, Ötüken Neşriyat, 1995, İstanbul Türkiye 2. Değerler Eğitim Dergisi, ISSN:1303-880X, 2003- ?, Istanbul Türkiye 3.Burhanettin Canatan, İslamiyette Ruh Sağlığı, Konya 4.İ. Agah Çubukçu, Türk Düşünce Tarihinde Felsefe Hareketleri 5.H.Ziya Ülken, Türkiyede Çağdaş Düşünce Tarihi, Ülken Matbaası, 2005 İstanbul
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi. 3
2 Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi. 3
3 Disiplinler arası işbirliği içinde çalışabilme becerisi. 3
4 Uzmanlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilme becerisi. 1
5 Uzmanlık alanında ulusal ve uluslar arası iletişim kurabilme becerisi. 2
6 Akademik ve mesleki hayatın gerektirdiği insani davranış ve etik kurallara duyarlı olma. 2
7 Alanlarında uzmanlık düzeyinde alan bilgisi. 0
8 Alanındaki problemleri tanımlayabilme, sınıflandırma, modelleme, çözümleme yetkinliği. 0
9 Alanında teorik ve uygulamalı araştırma yapabilecek metodolojik bilgi ve beceri. 0
10 Paydaş kurumların çalışma alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilme becerisi. 0
11 Eğitim-öğretim strateji, ilke, yöntem ve tekniklerini tanıma ve uygulama becerisi. 0
12 Bilimsel bilgi ve birikim ve tecrübelerini ülke kalkınmasında kullanma görev ve sorumluluk becerisi. 0
13 Felsefe ve Din Bilimleri ile ilgili metodolojik bilgiye sahip olma. 0
14 Bilimsel veya grup çalışmaları yaparak bilimsel araştırma tekniklerine ve etik kurallarına uygun olarak bilimsel bilgi üretebilme yetkinliği. 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 40
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 6 7 42
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 166    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1. Güngör, E., Ahlak Psikolojisi ve Sosyal Ahlak, ISBN:975-437- 172-5, Ötüken Neşriyat, 1995, İstanbul Türkiye 2. Değerler Eğitim Dergisi, ISSN:1303-880X, 2003- ?, Istanbul Türkiye 3.Burhanettin Canatan, İslamiyette Ruh Sağlığı, Konya 4.İ. Agah Çubukçu, Türk Düşünce Tarihinde Felsefe Hareketleri 5.H.Ziya Ülken, Türkiyede Çağdaş Düşünce Tarihi, Ülken Matbaası, 2005 İstanbul
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)