Ders Adı Klasik Dönem Sosyolojik Din Teorileri
Ders Kodu 02FDB6111
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 1-Kemaleddin TAŞ
Dersin Yardımcıları 7-Muhammed ÖZDİL
Dersin Öğrenme Çıktıları Din Sosyolojisi alanında yer alan teorileri ele alıp değerlendirmek
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Genel olarak sosyoloji teorileri ve bunların düşünsel kaynakları, sosyolojik din teorilerinin çıkış noktaları ve sınıflandırılması, din sosyolojisi teorilerinin temsilcileri ve görüşlerinin değerlendirilmesi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Klasik dönem sosyolojik din teorilerinin din sosyolojinin sistematik ve bağımsız bir ilmi disiplin olarak doğuşu ve gelişimindeki rolünü kavratmak.
Dersin Amacı Din Sosyolojisi alanında yer alan teorileri ele alıp değerlendirmek
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Giriş: Ders ve İçeriği Hakkında Genel Bilgi
2 Sosyal Bilim Paradigmaları
  Ön Hazırlık: Kemaleddin Taş, Sosyal Bilim Paradigmaları Açısından Sosyolojik Metodoloji.
3 Pozitivist Sosyoloji
  Ön Hazırlık: Kemaleddin Taş, Sosyal Bilim Paradigmaları Açısından Sosyolojik Metodoloji.
4 Anlayıcı Sosyoloji
  Ön Hazırlık: Kemaleddin Taş, Sosyal Bilim Paradigmaları Açısından Sosyolojik Metodoloji.
5 Sosyal Bilim Paradigmalarının Ontolojik Sayıltıları
  Ön Hazırlık: Kemaleddin Taş, Sosyal Bilim Paradigmaları Açısından Sosyolojik Metodoloji.
6 Sosyal Bilim Paradigmalarının Epistemolojik Sayıltıları
  Ön Hazırlık: Kemaleddin Taş, Sosyal Bilim Paradigmaları Açısından Sosyolojik Metodoloji.
7 Sosyal Bilim Paradigmalarının Metodolojik Sayıltıları
  Ön Hazırlık: Kemaleddin Taş, Sosyal Bilim Paradigmaları Açısından Sosyolojik Metodoloji.
8 Sosyolojik Teorinin Genel Yapısı
  Ön Hazırlık: Ruth A. Wallace-Alison Wolf, Çağdaş Sosyoloji Kuramlar.
9 Sosyolojik Din Teorileri: A. Comte
  Ön Hazırlık: Raymond Aron, Sosyolojik Düşüncenin Evreleri.
10 Sosyolojik Din Teorileri: H. Spencer
  Ön Hazırlık: Pitirim A.Sorokin, Çağdaş Sosyoloji Teorileri.
11 Sosyolojik Din Teorileri: E. Durkheim
  Ön Hazırlık: Raymond Aron, Sosyolojik Düşüncenin Evreleri.
12 Sosyolojik Din Teorileri: K. Marx
  Ön Hazırlık: Raymond Aron, Sosyolojik Düşüncenin Evreleri.
13 Sosyolojik Din Teorileri: M. Weber
  Ön Hazırlık: Raymond Aron, Sosyolojik Düşüncenin Evreleri.
14 Genel Değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi. 4
2 Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi. 5
3 Disiplinler arası işbirliği içinde çalışabilme becerisi. 4
4 Uzmanlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilme becerisi. 4
5 Uzmanlık alanında ulusal ve uluslar arası iletişim kurabilme becerisi. 4
6 Akademik ve mesleki hayatın gerektirdiği insani davranış ve etik kurallara duyarlı olma. 5
7 Alanlarında uzmanlık düzeyinde alan bilgisi. 5
8 Alanındaki problemleri tanımlayabilme, sınıflandırma, modelleme, çözümleme yetkinliği. 5
9 Alanında teorik ve uygulamalı araştırma yapabilecek metodolojik bilgi ve beceri. 5
10 Paydaş kurumların çalışma alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilme becerisi. 4
11 Eğitim-öğretim strateji, ilke, yöntem ve tekniklerini tanıma ve uygulama becerisi. 5
12 Bilimsel bilgi ve birikim ve tecrübelerini ülke kalkınmasında kullanma görev ve sorumluluk becerisi. 5
13 Felsefe ve Din Bilimleri ile ilgili metodolojik bilgiye sahip olma. 4
14 Bilimsel veya grup çalışmaları yaparak bilimsel araştırma tekniklerine ve etik kurallarına uygun olarak bilimsel bilgi üretebilme yetkinliği. 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav 0 0
Ödev 7 70
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 7 8 56
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 180    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Raymond Aron, Sosyolojik Düşüncenin Evreleri, Çev.Korkmaz Alemdar, Ankara, 1989. Pitirim A.Sorokin, Çağdaş Sosyoloji Teorileri, Çev. M.Raşit Öymen, Ankara,1974. Hans Freyer, İçtimai Nazariyeler Tarihi, Çev.Tahir Çağatay, Ankara, 1968. Ruth A. Wallace-Alison Wolf, Çağdaş Sosyoloji Kuramları, Çev. Leyla Elburuz-M.Rami Ayas, İzmir, 2002. Tom Bottomore-Robert Nisbet, Sosyolojik Çözümlemenin Tarihi, Çev. Mete Tunçay-Aydın Uğur, Ankara, 1997. Kemaleddin Taş, Sosyal Bilim Paradigmaları Açısından Sosyolojik Metodoloji, İstanbul, 2011.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)