Ders Adı Din Eğitimi ve Öğretiminde Program Geliştirme
Ders Kodu 02FDB6112
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) Saadettin ÖZDEMİR
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Din eğitiminde program geliştirme konusunda formasyon kazanır
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Eğitimde ve din Eğitiminde hedef sorunu, öğrenme yaşantıları ve eğitim durumları Program geliştirmede rehber ilkeler, Türkiyede bu alanda yapılan çalışmalar
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Genel olarak program geliştirme strataejilerini öğrenerek, din ve ahlak eğitim öğretiminde nasıl kullanıldığı anlaşılır
Dersin Amacı Genel olarak program geliştirmeyi özel olarak da din eğitimi öğretiminde program geliştirmeyi anlama
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Program Geliştirme nedir?
  Ön Hazırlık: 1.Selahattin Ertürk, Eğitimde ?Program? Geliştirme, İSBN: 975-7746-17-7, Meteksan A.Ş., 1994, Ankara Türkiye 2.Fatma Varış, Eğitimde Program Geliştirme, Alkım Kitapçılık, 1994, Ankara , Türkiye 3. Veysel Sönmez, Program Geliştirme Öğretmen El Kitabı, İSBN: 975-7251
2 Program Geliştirme?nin unsurları
  Ön Hazırlık: 1.Selahattin Ertürk, Eğitimde ?Program? Geliştirme, İSBN: 975-7746-17-7, Meteksan A.Ş., 1994, Ankara Türkiye 2.Fatma Varış, Eğitimde Program Geliştirme, Alkım Kitapçılık, 1994, Ankara , Türkiye 3. Veysel Sönmez, Program Geliştirme Öğretmen El Kitabı, İSBN: 975-7251
3 Program Geliştirme?nin unsurları
  Ön Hazırlık: 1.Selahattin Ertürk, Eğitimde ?Program? Geliştirme, İSBN: 975-7746-17-7, Meteksan A.Ş., 1994, Ankara Türkiye 2.Fatma Varış, Eğitimde Program Geliştirme, Alkım Kitapçılık, 1994, Ankara , Türkiye 3. Veysel Sönmez, Program Geliştirme Öğretmen El Kitabı, İSBN: 975-7251
4 Eğitimde ve Din Eğitiminde Hedef Sorunu
  Ön Hazırlık: 1.Selahattin Ertürk, Eğitimde ?Program? Geliştirme, İSBN: 975-7746-17-7, Meteksan A.Ş., 1994, Ankara Türkiye 2.Fatma Varış, Eğitimde Program Geliştirme, Alkım Kitapçılık, 1994, Ankara , Türkiye 3. Veysel Sönmez, Program Geliştirme Öğretmen El Kitabı, İSBN: 975-7251
5 Eğitimde ve Din Eğitiminde Hedef Sorunu
  Ön Hazırlık: 1.Selahattin Ertürk, Eğitimde ?Program? Geliştirme, İSBN: 975-7746-17-7, Meteksan A.Ş., 1994, Ankara Türkiye 2.Fatma Varış, Eğitimde Program Geliştirme, Alkım Kitapçılık, 1994, Ankara , Türkiye 3. Veysel Sönmez, Program Geliştirme Öğretmen El Kitabı, İSBN: 975-7251
6 Öğrenme Yaşantıları ve Eğitim Durumları
  Ön Hazırlık: 1.Selahattin Ertürk, Eğitimde ?Program? Geliştirme, İSBN: 975-7746-17-7, Meteksan A.Ş., 1994, Ankara Türkiye 2.Fatma Varış, Eğitimde Program Geliştirme, Alkım Kitapçılık, 1994, Ankara , Türkiye 3. Veysel Sönmez, Program Geliştirme Öğretmen El Kitabı, İSBN: 975-7251
7 Program Geliştirmede Rehber İlkeler
  Ön Hazırlık: 1.Selahattin Ertürk, Eğitimde ?Program? Geliştirme, İSBN: 975-7746-17-7, Meteksan A.Ş., 1994, Ankara Türkiye 2.Fatma Varış, Eğitimde Program Geliştirme, Alkım Kitapçılık, 1994, Ankara , Türkiye 3. Veysel Sönmez, Program Geliştirme Öğretmen El Kitabı, İSBN: 975-7251
8 Vize
  Ön Hazırlık: 1.Selahattin Ertürk, Eğitimde ?Program? Geliştirme, İSBN: 975-7746-17-7, Meteksan A.Ş., 1994, Ankara Türkiye 2.Fatma Varış, Eğitimde Program Geliştirme, Alkım Kitapçılık, 1994, Ankara , Türkiye 3. Veysel Sönmez, Program Geliştirme Öğretmen El Kitabı, İSBN: 975-7251
9 Din eğitimi ve öğretiminde program geliştirme
  Ön Hazırlık: 1.Selahattin Ertürk, Eğitimde ?Program? Geliştirme, İSBN: 975-7746-17-7, Meteksan A.Ş., 1994, Ankara Türkiye 2.Fatma Varış, Eğitimde Program Geliştirme, Alkım Kitapçılık, 1994, Ankara , Türkiye 3. Veysel Sönmez, Program Geliştirme Öğretmen El Kitabı, İSBN: 975-7251
10 Din eğitimi ve öğretiminde program geliştirme
  Ön Hazırlık: 1.Selahattin Ertürk, Eğitimde ?Program? Geliştirme, İSBN: 975-7746-17-7, Meteksan A.Ş., 1994, Ankara Türkiye 2.Fatma Varış, Eğitimde Program Geliştirme, Alkım Kitapçılık, 1994, Ankara , Türkiye 3. Veysel Sönmez, Program Geliştirme Öğretmen El Kitabı, İSBN: 975-7251
11 Din eğitimi ve öğretiminde program geliştirme
  Ön Hazırlık: 1.Selahattin Ertürk, Eğitimde ?Program? Geliştirme, İSBN: 975-7746-17-7, Meteksan A.Ş., 1994, Ankara Türkiye 2.Fatma Varış, Eğitimde Program Geliştirme, Alkım Kitapçılık, 1994, Ankara , Türkiye 3. Veysel Sönmez, Program Geliştirme Öğretmen El Kitabı, İSBN: 975-7251
12 Din eğitimi ve öğretiminde program geliştirme
  Ön Hazırlık: 1.Selahattin Ertürk, Eğitimde ?Program? Geliştirme, İSBN: 975-7746-17-7, Meteksan A.Ş., 1994, Ankara Türkiye 2.Fatma Varış, Eğitimde Program Geliştirme, Alkım Kitapçılık, 1994, Ankara , Türkiye 3. Veysel Sönmez, Program Geliştirme Öğretmen El Kitabı, İSBN: 975-7251
13 Türkiye?de Din Eğitimi ve Öğretimi alanında Program Geliştirme alanında yapılan Program Geliştirme çalışmaları ve bunların değerlendirilmesi.
  Ön Hazırlık: 1.Selahattin Ertürk, Eğitimde ?Program? Geliştirme, İSBN: 975-7746-17-7, Meteksan A.Ş., 1994, Ankara Türkiye 2.Fatma Varış, Eğitimde Program Geliştirme, Alkım Kitapçılık, 1994, Ankara , Türkiye 3. Veysel Sönmez, Program Geliştirme Öğretmen El Kitabı, İSBN: 975-7251
14 Türkiye?de Din Eğitimi ve Öğretimi alanında Program Geliştirme alanında yapılan Program Geliştirme çalışmaları ve bunların değerlendirilmesi
  Ön Hazırlık: 1.Selahattin Ertürk, Eğitimde ?Program? Geliştirme, İSBN: 975-7746-17-7, Meteksan A.Ş., 1994, Ankara Türkiye 2.Fatma Varış, Eğitimde Program Geliştirme, Alkım Kitapçılık, 1994, Ankara , Türkiye 3. Veysel Sönmez, Program Geliştirme Öğretmen El Kitabı, İSBN: 975-7251
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi. 2
2 Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi. 4
3 Disiplinler arası işbirliği içinde çalışabilme becerisi. 2
4 Uzmanlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilme becerisi. 3
5 Uzmanlık alanında ulusal ve uluslar arası iletişim kurabilme becerisi. 3
6 Akademik ve mesleki hayatın gerektirdiği insani davranış ve etik kurallara duyarlı olma. 4
7 Alanlarında uzmanlık düzeyinde alan bilgisi. 5
8 Alanındaki problemleri tanımlayabilme, sınıflandırma, modelleme, çözümleme yetkinliği. 0
9 Alanında teorik ve uygulamalı araştırma yapabilecek metodolojik bilgi ve beceri. 0
10 Paydaş kurumların çalışma alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilme becerisi. 0
11 Eğitim-öğretim strateji, ilke, yöntem ve tekniklerini tanıma ve uygulama becerisi. 5
12 Bilimsel bilgi ve birikim ve tecrübelerini ülke kalkınmasında kullanma görev ve sorumluluk becerisi. 3
13 Felsefe ve Din Bilimleri ile ilgili metodolojik bilgiye sahip olma. 3
14 Bilimsel veya grup çalışmaları yaparak bilimsel araştırma tekniklerine ve etik kurallarına uygun olarak bilimsel bilgi üretebilme yetkinliği. 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 40
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 6 7 42
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 166    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1.Selahattin Ertürk, Eğitimde ?Program? Geliştirme, İSBN: 975-7746-17-7, Meteksan A.Ş., 1994, Ankara Türkiye 2.Fatma Varış, Eğitimde Program Geliştirme, Alkım Kitapçılık, 1994, Ankara , Türkiye 3. Veysel Sönmez, Program Geliştirme Öğretmen El Kitabı, İSBN: 975-7251
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)