Ders Adı Dindarlığın Sosyolojisi
Ders Kodu 02FDB6113
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 1-Kemaleddin TAŞ
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Sosyolojik açıdan dindarlık kavramını ve dindarlığın boyutlarını analiz etmek.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Dindarlık kavramı, dindarlığın boyutları, Batıda ve ülkemizde geliştirilen dindarlık ölçekleri, dindarlık tipolojileri.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Dindarlık ve dindarlık tipolojileri hakkında detaylı bilgi edindirme.
Dersin Amacı Sosyolojik açıdan dindarlık kavramını ve dindarlığın boyutlarını analiz etmek.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Giriş: Ders ve İçeriği Hakkında Genel Bilgi
2 Sosyolojik Açıdan Din
  Ön Hazırlık: Joachim Wach, Din Sosyolojisi.
3 Sosyolojik Açıdan Dindarlık
  Ön Hazırlık: Roland Robertson, The Sociological Interpretation of Religion.
4 Dindarlığın Boyutları
  Ön Hazırlık: Roland Robertson, The Sociological Interpretation of Religion.
5 Dindarlık Tipolojileri
  Ön Hazırlık: Roland Robertson, The Sociological Interpretation of Religion.
6 Dindarlığın Ölçülmesi
  Ön Hazırlık: Roland Robertson, The Sociological Interpretation of Religion.
7 Dindarlığa Etki Eden Faktörler
  Ön Hazırlık: Roland Robertson, The Sociological Interpretation of Religion.
8 Dindarlığın Subjektif Yönü
  Ön Hazırlık: Peter L. Berger, Dinin Sosyal Gerçekliği.
9 Dindarlığın Objektif Yönü
  Ön Hazırlık: Peter L. Berger, Dinin Sosyal Gerçekliği.
10 Dini Tecrübenin İfade Şekilleri
  Ön Hazırlık: Joachim Wach, Din Sosyolojisi, İstanbul.
11 Klasik Kuramlar Açısından Dindarlık
  Ön Hazırlık: J.Milton Yinger, Religion, Society and the Individual.
12 Modern Araştırmalar Bağlamında Dindarlık
  Ön Hazırlık: Yasin Aktay-M. Emin Köktaş, Din Sosyolojisi.
13 Değişim ve Dindarlık
  Ön Hazırlık: Ahmet Onay, Dindarlık Etkileşim ve Değişim.
14 Genel Değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi. 4
2 Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi. 5
3 Disiplinler arası işbirliği içinde çalışabilme becerisi. 4
4 Uzmanlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilme becerisi. 4
5 Uzmanlık alanında ulusal ve uluslar arası iletişim kurabilme becerisi. 4
6 Akademik ve mesleki hayatın gerektirdiği insani davranış ve etik kurallara duyarlı olma. 5
7 Alanlarında uzmanlık düzeyinde alan bilgisi. 5
8 Alanındaki problemleri tanımlayabilme, sınıflandırma, modelleme, çözümleme yetkinliği. 5
9 Alanında teorik ve uygulamalı araştırma yapabilecek metodolojik bilgi ve beceri. 5
10 Paydaş kurumların çalışma alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilme becerisi. 4
11 Eğitim-öğretim strateji, ilke, yöntem ve tekniklerini tanıma ve uygulama becerisi. 5
12 Bilimsel bilgi ve birikim ve tecrübelerini ülke kalkınmasında kullanma görev ve sorumluluk becerisi. 5
13 Felsefe ve Din Bilimleri ile ilgili metodolojik bilgiye sahip olma. 4
14 Bilimsel veya grup çalışmaları yaparak bilimsel araştırma tekniklerine ve etik kurallarına uygun olarak bilimsel bilgi üretebilme yetkinliği. 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav 0 0
Ödev 7 70
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 7 8 56
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 180    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar J.Milton Yinger, Religion, Society and the Individual, The Macmillan Company, Third Printig, New York, 1961. Roland Robertson, The Sociological Interpretation of Religion, Basil Blackwell, Oxford, 1970. Peter L. Berger, Dinin Sosyal Gerçekliği, Çev. Ali Çoşkun, İnsan Yayınları, İstanbul, 1993. Ahmet Onay, Dindarlık Etkileşim ve Değişim, Dem Yayınları, İstanbul, 2004. Yasin Aktay-M. Emin Köktaş, Din Sosyolojisi, 2. Baskı, Vadi Yayınları, Ankara, 1998.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)