Ders Adı Çağdaş Dönem Sosyolojik Din Teorileri
Ders Kodu 02FDB6114
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 1-Kemaleddin TAŞ
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Günümüzde ortaya çıkan sosyolojik din teorilerini tanıtmak.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Günümüzde din sosyolojisi alanında ortaya çıkan belli başlı yönelimler ve yeni din sosyolojisi teorileri.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Çağdaş dönem sosyolojik din teorilerinin, din sosyolojinin sistematik ve bağımsız bir ilmi disiplin olarak doğuşu ve gelişimindeki rolünü kavratmak.
Dersin Amacı Günümüzde ortaya çıkan sosyolojik din teorilerini tanıtmak.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Giriş: Ders ve İçeriği Hakkında Genel Bilgi
2 Fenomenolojik Din Sosyolojisi
  Ön Hazırlık: Recep Şentürk, Yeni Din Sosyolojileri.
3 Kültürel Din Sosyolojisi
  Ön Hazırlık: Recep Şentürk, Yeni Din Sosyolojileri.
4 Sosyolojik Din Teorileri: Berger
  Ön Hazırlık: Peter L. Berger, Kutsal Şemsiye.
5 Sosyolojik Din Teorileri: Luckmann
  Ön Hazırlık: Thomas Luckmann, The Invisible Religion.
6 Sosyolojik Din Teorileri: Geertz
  Ön Hazırlık: Recep Şentürk, Yeni Din Sosyolojileri.
7 Sosyolojik Din Teorileri: Douglas
  Ön Hazırlık: Recep Şentürk, Yeni Din Sosyolojileri.
8 Sosyolojik Din Teorileri: Wuthnow
  Ön Hazırlık: Robert J. Wuthnow-P. L. Berger, Din ve Modernlik.
9 Sosyolojik Din Teorileri: Bell
  Ön Hazırlık: Recep Şentürk, Yeni Din Sosyolojileri.
10 Sosyolojik Din Teorileri: Bellah
  Ön Hazırlık: Recep Şentürk, Yeni Din Sosyolojileri.
11 Sosyolojik Din Teorileri: Leger
  Ön Hazırlık: Recep Şentürk, Yeni Din Sosyolojileri.
12 Sosyolojik Din Teorileri: Davie
  Ön Hazırlık: Recep Şentürk, Yeni Din Sosyolojileri.
13 Son Dönemdeki Gelişmeler
  Ön Hazırlık: Recep Şentürk, Yeni Din Sosyolojileri.
14 Genel Değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi. 4
2 Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi. 5
3 Disiplinler arası işbirliği içinde çalışabilme becerisi. 4
4 Uzmanlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilme becerisi. 4
5 Uzmanlık alanında ulusal ve uluslar arası iletişim kurabilme becerisi. 4
6 Akademik ve mesleki hayatın gerektirdiği insani davranış ve etik kurallara duyarlı olma. 5
7 Alanlarında uzmanlık düzeyinde alan bilgisi. 5
8 Alanındaki problemleri tanımlayabilme, sınıflandırma, modelleme, çözümleme yetkinliği. 5
9 Alanında teorik ve uygulamalı araştırma yapabilecek metodolojik bilgi ve beceri. 5
10 Paydaş kurumların çalışma alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilme becerisi. 4
11 Eğitim-öğretim strateji, ilke, yöntem ve tekniklerini tanıma ve uygulama becerisi. 5
12 Bilimsel bilgi ve birikim ve tecrübelerini ülke kalkınmasında kullanma görev ve sorumluluk becerisi. 5
13 Felsefe ve Din Bilimleri ile ilgili metodolojik bilgiye sahip olma. 4
14 Bilimsel veya grup çalışmaları yaparak bilimsel araştırma tekniklerine ve etik kurallarına uygun olarak bilimsel bilgi üretebilme yetkinliği. 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav 0 0
Ödev 7 70
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 7 8 56
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 180    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar J.Milton Yinger, Religion, Society and Individual, New York, 1961. Hans Freyer, Din Sosyolojisi, Çev.Turgut Kalpsüz, Ankara,1964. Recep Şentürk, Yeni Din Sosyolojileri, İstanbul, 2004. Nurettin Şazi Kösemihal, Sosyoloji Tarihi, İstanbul, 1989. Zeki Arslantürk-Tayfun Amman, Sosyoloji, İstanbul, 1999
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)