Ders Adı İlk Dönem Türk Sosyologları
Ders Kodu 02FDB6115
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 1-Kemaleddin TAŞ
Dersin Yardımcıları 7-Muhammed ÖZDİL
Dersin Öğrenme Çıktıları Türk toplumbilimcilerini tanıtmak.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Türk toplumbilimcilerin hayatları, eserleri, bağlı bulundukları veya etkilendiği sosyolojik zümre, görüşleri ve bu görüşlerin eleştirisi: Ziya Gökalp, Prens Sabahattin, Hilmi Ziya Ülken, Mehmet İzzet, Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu, Sabri F. Ülgener.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Türk sosyologlarının ortaya koyduğu görüşleri ele alıp değerlendirmek.
Dersin Amacı İlk dönem Türk sosyologlarını tanıtmak ve görüşlerini kavratmak.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Giriş: Ders ve İçeriği Hakkında Genel Bilgi
2 Türkiye'ye Sosyolojinin Girişi
  Ön Hazırlık: Orhan Türkdoğan, Çağdaş Türk Sosyolojisi.
3 Türk Sosyolojisinde Batı Etkisi
  Ön Hazırlık: Orhan Türkdoğan, Çağdaş Türk Sosyolojisi.
4 Türk Sosyologları: Ziya Gökalp
  Ön Hazırlık: Emre Kongar, Türk Toplumbilimcileri I.
5 Türk Sosyologları: Prens Sabahattin
  Ön Hazırlık: Emre Kongar, Türk Toplumbilimcileri I.
6 Türk Sosyologları: Bediî Nurî
  Ön Hazırlık: Hilmi Ziya Ülken, Türkiye'de Çağdaş Düşünce Tarihi.
7 Türk Sosyologları: Ahmet Rıza
  Ön Hazırlık: Hilmi Ziya Ülken, Türkiye'de Çağdaş Düşünce Tarihi.
8 Türk Sosyologları: Ahmet Şuayp
  Ön Hazırlık: Hilmi Ziya Ülken, Türkiye'de Çağdaş Düşünce Tarihi.
9 Türk Sosyologları: Satı Bey
  Ön Hazırlık: Hilmi Ziya Ülken, Türkiye'de Çağdaş Düşünce Tarihi.
10 Türk Sosyologları: Celal Nuri
  Ön Hazırlık: Hilmi Ziya Ülken, Türkiye'de Çağdaş Düşünce Tarihi.
11 Türk Sosyologları: Mehmet İzzet
  Ön Hazırlık: Emre Kongar, Türk Toplumbilimcileri II.
12 Türk Sosyologları: Mehmet Ali Şevki
  Ön Hazırlık: Emre Kongar, Türk Toplumbilimcileri II.
13 Türk Sosyologları: H. Ziya Ülken
  Ön Hazırlık: Emre Kongar, Türk Toplumbilimcileri I.
14 Genel Değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi. 4
2 Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi. 5
3 Disiplinler arası işbirliği içinde çalışabilme becerisi. 4
4 Uzmanlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilme becerisi. 4
5 Uzmanlık alanında ulusal ve uluslar arası iletişim kurabilme becerisi. 4
6 Akademik ve mesleki hayatın gerektirdiği insani davranış ve etik kurallara duyarlı olma. 5
7 Alanlarında uzmanlık düzeyinde alan bilgisi. 5
8 Alanındaki problemleri tanımlayabilme, sınıflandırma, modelleme, çözümleme yetkinliği. 5
9 Alanında teorik ve uygulamalı araştırma yapabilecek metodolojik bilgi ve beceri. 5
10 Paydaş kurumların çalışma alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilme becerisi. 4
11 Eğitim-öğretim strateji, ilke, yöntem ve tekniklerini tanıma ve uygulama becerisi. 5
12 Bilimsel bilgi ve birikim ve tecrübelerini ülke kalkınmasında kullanma görev ve sorumluluk becerisi. 5
13 Felsefe ve Din Bilimleri ile ilgili metodolojik bilgiye sahip olma. 4
14 Bilimsel veya grup çalışmaları yaparak bilimsel araştırma tekniklerine ve etik kurallarına uygun olarak bilimsel bilgi üretebilme yetkinliği. 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav 0 0
Ödev 7 70
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 7 8 56
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 180    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Emre Kongar, Türk Toplumbilimcileri I, İstanbul, 1996. Orhan Türkdoğan, Çağdaş Türk Sosyolojisi, İstanbul, 1995. Orhan Türkdoğan, Ziya Gökalp Sosyolojisinin Temel İlkeleri, İstanbul, 1998. Ziya Gökalp, Türkçülüğün Esasları, İstanbul, 1995. Ziya Gökalp, Türk Ahlakı, İstanbul, 1992. Hilmi Ziya Ülken, Türkiye'de Çağdaş Düşünce Tarihi, İstanbul, 1994.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)