Ders Adı Türk Toplumunun Dindarlık Kriterleri
Ders Kodu 02FDB6116
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 1-Kemaleddin TAŞ
Dersin Yardımcıları 7-Muhammed ÖZDİL
Dersin Öğrenme Çıktıları Din sosyolojisinde geliştirilen dindarlık tipolojilerini tanıtıp değerlendirmek.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Geleneksel dindarlık, modernist dindarlık, popüler dindarlık, dindarlık ile ilgili uygulamalı araştırmalar, Türk toplumunun dindarlık anlayışı ve dindarlık kriterleri.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Türk toplumunun dindarlık anlayışı ve dindarlık kriterleri hakkında detaylı bilgi edindirme.
Dersin Amacı Din sosyolojisinde geliştirilen dindarlık tipolojilerini tanıtıp değerlendirmek.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Giriş: Ders ve İçeriği Hakkında Genel Bilgi
2 Değişen Dünyada Birey, Din ve Dindarlık
  Ön Hazırlık: J.Milton Yinger, Religion, Society and the Individual.
3 Türk Toplumunun Değişim Sürecinde Dindarlık
  Ön Hazırlık: Ünver Günay, Erzurum ve Çevre Köylerinde Dinî Hayat.
4 Algısal Açıdan Müslüman Kimliği ve Dindarlık
  Ön Hazırlık: Ünver Günay, Erzurum ve Çevre Köylerinde Dinî Hayat.
5 Türk Toplumundaki Dindarlık Farklılaşmaları
  Ön Hazırlık: Ünver Günay, Erzurum ve Çevre Köylerinde Dinî Hayat.
6 Tipolojik Açıdan Türk Toplumunda Dindarlık
  Ön Hazırlık: Kemaleddin Taş, Üniversite Gençliğinin Dindarlık Kriterleri.
7 Türk Toplumunda Geleneksel Dindarlık
  Ön Hazırlık: Kemaleddin Taş, Üniversite Gençliğinin Dindarlık Kriterleri.
8 Türk Toplumunda Modernist Dindarlık
  Ön Hazırlık: Ejder Okumuş, Gösterişçi Dindarlık.
9 Türk Toplumunda Popüler Dindarlık
  Ön Hazırlık: Mustafa Arslan, Türk Popüler Dindarlığı.
10 Örnek Çalışmalar: Ünver Günay: Erzurum ve Çevre Köylerinde Dini Hayat
  Ön Hazırlık: Ünver Günay, Erzurum ve Çevre Köylerinde Dini Hayat.
11 Örnek Çalışmalar: Kemaleddin Taş: Üniversite Gençliğinin Dindarlık Kriterleri
  Ön Hazırlık: Kemaleddin Taş, Üniversite Gençliğinin Dindarlık Kriterleri.
12 Örnek Çalışmalar: Celalettin Çelik: Şehirleşme ve Din
  Ön Hazırlık: Celalettin Çelik, Şehirleşme ve Din.
13 Örnek Çalışmalar: Ahmet Onay: Dindarlık, Etkileşim ve Değişim
  Ön Hazırlık: Ahmet Onay, Dindarlık, Etkileşim ve Değişim.
14 Genel Değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi. 4
2 Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi. 5
3 Disiplinler arası işbirliği içinde çalışabilme becerisi. 4
4 Uzmanlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilme becerisi. 4
5 Uzmanlık alanında ulusal ve uluslar arası iletişim kurabilme becerisi. 4
6 Akademik ve mesleki hayatın gerektirdiği insani davranış ve etik kurallara duyarlı olma. 5
7 Alanlarında uzmanlık düzeyinde alan bilgisi. 5
8 Alanındaki problemleri tanımlayabilme, sınıflandırma, modelleme, çözümleme yetkinliği. 5
9 Alanında teorik ve uygulamalı araştırma yapabilecek metodolojik bilgi ve beceri. 5
10 Paydaş kurumların çalışma alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilme becerisi. 4
11 Eğitim-öğretim strateji, ilke, yöntem ve tekniklerini tanıma ve uygulama becerisi. 5
12 Bilimsel bilgi ve birikim ve tecrübelerini ülke kalkınmasında kullanma görev ve sorumluluk becerisi. 5
13 Felsefe ve Din Bilimleri ile ilgili metodolojik bilgiye sahip olma. 4
14 Bilimsel veya grup çalışmaları yaparak bilimsel araştırma tekniklerine ve etik kurallarına uygun olarak bilimsel bilgi üretebilme yetkinliği. 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav 0 0
Ödev 7 70
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 7 8 56
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 180    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Thomas Luckmann, The Invisible Religion, New York, 1967. Ünver Günay, Erzurum ve Çevre Köylerinde Dinî Hayat, İstanbul, 1999. Ejder Okumuş, Gösterişçi Dindarlık, Pınar Yayınları, İstanbul, 2002. Mustafa Arslan, Türk Popüler Dindarlığı, Dem Yayınları, İstanbul, 2004. Kemaleddin Taş, Üniversite Gençliğinin Dindarlık Kriterleri, Alter Yayıncılık, Ankara, 2005.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)