Ders Adı Sosyolojik Düşünce Tarihi
Ders Kodu 02FDB6117
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 2-Ramazan UÇAR
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Genel Sosyoloji teorileri çerçevesinde Çağdaş Sosyoloji Teorilerinin kavratılması ve bakış açısı geliştirilmesi.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Modern toplumun anlaşılmasında ve toplumsal işleyişin çözümlenmesine bağlı olarak geliştirilen teorilerin tartışılarak değerlendirilmesi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Genel Sosyoloji teorileri çerçevesinde Çağdaş Sosyoloji Teorilerinin kavratılması ve bakış açısı geliştirilmesi.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Giriş-Dersin Amacı
2 Sosyolojik Düşüncenin Ortaya Çıkışı ve Gelişimi
  Ön Hazırlık: T,-Nisbet R., Sosyolojik Çözümlemenin Tarihi, Ankara, 1997.
3 Erken Dönem Sosyoloji ve Din Sosyolojisi Çalışmaları
  Ön Hazırlık: T,-Nisbet R., Sosyolojik Çözümlemenin Tarihi, Ankara, 1997.
4 Batı Dünyasında Sosyoloji ve Din Sosyolojisi Çalışmaları
  Ön Hazırlık: Aron, R. Sosyolojik Düşüncenin Êvreleri, İstanbul, 1994.
5 İslam Dünyasında Sosyoloji ve Din Sosyolojisi Çalışmaları
  Ön Hazırlık: GÜNAY, Ünver, Din Sosyolojisi, İstanbul, 2001
6 Farabi'nin Sosyolojik Görüşleri: Medinetü'l'Fazıla
  Ön Hazırlık: Farabi,İdeal Devlet (El Medinetü'l Fazıla), Çev: Ahmet Arslan, 2011
7 İbn Haldun'un Sosyolojik Görüşleri
  Ön Hazırlık: Ahmet Arslan, İbni Haldun, Vadi yay. 2010.
8 Montesque ve Sosyolojik Görüşleri
  Ön Hazırlık: Aron, R. Sosyolojik Düşüncenin Êvreleri, İstanbul, 1994.
9 A. Comte'un Sosyolojik Düşünceye Katkıları
  Ön Hazırlık: Aron, R. Sosyolojik Düşüncenin Êvreleri, İstanbul, 1994.
10 Durkheim'ın Sosyoloji ve Din Sosyolojisi Anlayışı
  Ön Hazırlık: Aron, R. Sosyolojik Düşüncenin Êvreleri, İstanbul, 1994.
11 Marx'ın Sosyolojik Görüşleri
  Ön Hazırlık: Bottomore, T,-Nisbet R., Sosyolojik Çözümlemenin Tarihi, Ankara, 1997.
12 Pareto'nun Sosyolojik Düşünceleri
  Ön Hazırlık: Aron, R. Sosyolojik Düşüncenin Êvreleri, İstanbul, 1994.
13 Weber'in Din Toplum İlişkisine Yaklaşımı
  Ön Hazırlık: Bottomore, T,-Nisbet R., Sosyolojik Çözümlemenin Tarihi, Ankara, 1997.
14 Genel Değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi. 5
2 Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi. 5
3 Disiplinler arası işbirliği içinde çalışabilme becerisi. 4
4 Uzmanlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilme becerisi. 4
5 Uzmanlık alanında ulusal ve uluslar arası iletişim kurabilme becerisi. 4
6 Akademik ve mesleki hayatın gerektirdiği insani davranış ve etik kurallara duyarlı olma. 5
7 Alanlarında uzmanlık düzeyinde alan bilgisi. 5
8 Alanındaki problemleri tanımlayabilme, sınıflandırma, modelleme, çözümleme yetkinliği. 5
9 Alanında teorik ve uygulamalı araştırma yapabilecek metodolojik bilgi ve beceri. 4
10 Paydaş kurumların çalışma alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilme becerisi. 4
11 Eğitim-öğretim strateji, ilke, yöntem ve tekniklerini tanıma ve uygulama becerisi. 4
12 Bilimsel bilgi ve birikim ve tecrübelerini ülke kalkınmasında kullanma görev ve sorumluluk becerisi. 5
13 Felsefe ve Din Bilimleri ile ilgili metodolojik bilgiye sahip olma. 5
14 Bilimsel veya grup çalışmaları yaparak bilimsel araştırma tekniklerine ve etik kurallarına uygun olarak bilimsel bilgi üretebilme yetkinliği. 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav 0 0
Ödev 7 70
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 7 8 56
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 180    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Sorokin, , P. A. Çağdaş Sosyoloji Teorileri I, II. İstanbul, 1975. Bottomore, T,-Nisbet R., Sosyolojik Çözümlemenin Tarihi, Ankara, 1997. Aron, R. Sosyolojik Düşüncenin Êvreleri, İstanbul, 1994.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)