Ders Adı Çağdaş Türk Sosyologları
Ders Kodu 02FDB6118
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 1-Kemaleddin TAŞ
Dersin Yardımcıları 7-Muhammed ÖZDİL
Dersin Öğrenme Çıktıları Türk sosyologlarının ortaya koyduğu görüşleri ele alıp değerlendirmek.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Türk toplumbilimcilerin hayatları, eserleri, bağlı bulundukları veya etkilendiği sosyolojik zümre, görüşleri ve bu görüşlerin eleştirisi: Mümtaz Turhan, Cemil Meriç, Erol Güngör, A. Kurtkan Bilgiseven, Orhan Türkdoğan, Şerif Mardin.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Çağdaş Türk sosyologlarını tanıtmak ve görüşlerini kavratmak.
Dersin Amacı Türk sosyologlarının ortaya koyduğu görüşleri ele alıp değerlendirmek.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Giriş: Ders ve İçeriği Hakkında Genel Bilgi
2 Türkiye'de Sosyolojinin Gelişimi
  Ön Hazırlık: Hilmi Ziya Ülken, Türkiye'de Çağdaş Düşünce Tarihi.
3 Türkiye'de Sosyolojinin Bugünkü Durumu
  Ön Hazırlık: Şerif Mardin, Türk Modernleşmesi.
4 Türk Sosyologları: Mümtaz Turhan
  Ön Hazırlık: Mümtaz Turhan, Kültür Değişmeleri.
5 Türk Sosyologları: Z. F. Fındıkoğlu
  Ön Hazırlık: Emre Kongar, Türk Toplumbilimcileri II.
6 Türk Sosyologları: S. F. Ülgener
  Ön Hazırlık: Emre Kongar, Türk Toplumbilimcileri II.
7 Türk Sosyologları: N. Ş. Köemihal
  Ön Hazırlık: Emre Kongar, Türk Toplumbilimcileri I.
8 Türk Sosyologları: İ. H. Baltacıoğlu
  Ön Hazırlık: Emre Kongar, Türk Toplumbilimcileri II.
9 Türk Sosyologları: Nurettin Topçu
  Ön Hazırlık: Emre Kongar, Türk Toplumbilimcileri II.
10 Türk Sosyologları: A. K. Bilgiseven
  Ön Hazırlık: Amiran Kurtkan Bilgiseven, Genel Sosyoloji.
11 Türk Sosyologları: E. Güngör
  Ön Hazırlık: Erol Güngör, İslamın Bugünkü Meseleleri.
12 Türk Sosyologları: C. Meriç
  Ön Hazırlık: Cemil Meriç, Bu Ülke.
13 Türk Sosyologları: Şerif Mardin
  Ön Hazırlık: Şerif Mardin, Türk Modernleşmesi.
14 Genel Değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi. 4
2 Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi. 5
3 Disiplinler arası işbirliği içinde çalışabilme becerisi. 4
4 Uzmanlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilme becerisi. 4
5 Uzmanlık alanında ulusal ve uluslar arası iletişim kurabilme becerisi. 4
6 Akademik ve mesleki hayatın gerektirdiği insani davranış ve etik kurallara duyarlı olma. 5
7 Alanlarında uzmanlık düzeyinde alan bilgisi. 5
8 Alanındaki problemleri tanımlayabilme, sınıflandırma, modelleme, çözümleme yetkinliği. 5
9 Alanında teorik ve uygulamalı araştırma yapabilecek metodolojik bilgi ve beceri. 5
10 Paydaş kurumların çalışma alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilme becerisi. 4
11 Eğitim-öğretim strateji, ilke, yöntem ve tekniklerini tanıma ve uygulama becerisi. 5
12 Bilimsel bilgi ve birikim ve tecrübelerini ülke kalkınmasında kullanma görev ve sorumluluk becerisi. 5
13 Felsefe ve Din Bilimleri ile ilgili metodolojik bilgiye sahip olma. 4
14 Bilimsel veya grup çalışmaları yaparak bilimsel araştırma tekniklerine ve etik kurallarına uygun olarak bilimsel bilgi üretebilme yetkinliği. 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav 0 0
Ödev 7 70
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 7 8 56
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 180    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Emre Kongar, Türk Toplumbilimcileri II, İstanbul, 1996. Hans Freyer, İçtimai Nazariyeler Tarihi, Çev.Tahir Çağatay, Ankara, 1968. Mümtaz Turhan, Kültür Değişmeleri, İstanbul, 1997. Erol Güngör, İslamın Bugünkü Meseleleri, İstanbul, 1991. Cemil Meriç, Bu Ülke, İstanbul, 1995. Şerif Mardin, Türk Modernleşmesi, İstanbul, 1994.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)