Ders Adı Türk Toplumunda Dini Gruplar
Ders Kodu 02FDB6119
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 2-Ramazan UÇAR
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Dini grupların objektif bir şekilde ele alınıp incelenmesi yeteneğinin kazandırılması.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Türk toplumunda günümüzde var olan dini gruplardan hareket ederek grupların incelenmesi, inceleme sürecinin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için dikkat edilecek hususların ortaya konması.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Dini grupların objektif bir şekilde ele alınıp incelenmesi yeteneğinin kazandırılması.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Giriş-Dersin Amacı
2 Dini Grup. Sosyal Grup.
  Ön Hazırlık: GÜNAY, Ünver, Din Sosyolojisi, İstanbul, 2001
3 Dini Grupların Genel Özellikleri
  Ön Hazırlık: GÜNAY, Ünver, Din Sosyolojisi, İstanbul, 2001
4 Türk Toplumunda Dini Grup Çalışmaları
  Ön Hazırlık: AYAS, M. Rami, Türkiye?de İlk Tarikat Zümreleşmeleri Üzerine Din Sosyolojisi Açısından Bir Araştırma, Ankara, 1991.
5 Türklerin İslamlaşma Süreci
  Ön Hazırlık: Biçer Bekir, Türklerin İslamlaşma Süreci, Akçağ yay.,2007.
6 Türklerin İslamlaşma Sürecinde Etkin Olan Din Anlayışları
  Ön Hazırlık: Biçer Bekir, Türklerin İslamlaşma Süreci, Akçağ yay., 2007.
7 Türklerin Anadolu'ya Gelişi
  Ön Hazırlık: Günay, Umay Türkeş, Türklerin Tarihi, Akçağ yay., 2007
8 Anadolu'da Ortaya Çıkan Siyasi, İktisadi Farklılaşmalar
  Ön Hazırlık: Günay, Umay Türkeş, Türklerin Tarihi, Akçağ yay., 2007
9 Siyasi ve İktisadi Farklılaşmaların Dini Meşruiyet Arayışları
  Ön Hazırlık: GÜNAY, Ünver, Din Sosyolojisi, İstanbul, 2001
10 Türkler Arasında Yaygın Din Anlayışları
  Ön Hazırlık: AYAS, M. Rami, Türkiye?de İlk Tarikat Zümreleşmeleri Üzerine Din Sosyolojisi Açısından Bir Araştırma, Ankara, 1991.
11 Alevilik, Rafizilik, Bektaşilik
  Ön Hazırlık: Türkdoğan Orhan, Alevi Bektaşi Kimliği (Sosyolojik-Antropolojik Araştırma), İstanbul, 1995.
12 Sünnilik
  Ön Hazırlık: Gölpınarlı Abdülbaki, Türkiye'de mezhepler ve tarikatler,inkılap yay.
13 Alevi Sünni Farklılaşması ve Bütünleşmesi
  Ön Hazırlık: Gölpınarlı Abdülbaki, Türkiye'de mezhepler ve tarikatler,inkılap yay.
14 Genel Değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi. 5
2 Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi. 4
3 Disiplinler arası işbirliği içinde çalışabilme becerisi. 5
4 Uzmanlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilme becerisi. 4
5 Uzmanlık alanında ulusal ve uluslar arası iletişim kurabilme becerisi. 4
6 Akademik ve mesleki hayatın gerektirdiği insani davranış ve etik kurallara duyarlı olma. 4
7 Alanlarında uzmanlık düzeyinde alan bilgisi. 4
8 Alanındaki problemleri tanımlayabilme, sınıflandırma, modelleme, çözümleme yetkinliği. 5
9 Alanında teorik ve uygulamalı araştırma yapabilecek metodolojik bilgi ve beceri. 5
10 Paydaş kurumların çalışma alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilme becerisi. 4
11 Eğitim-öğretim strateji, ilke, yöntem ve tekniklerini tanıma ve uygulama becerisi. 4
12 Bilimsel bilgi ve birikim ve tecrübelerini ülke kalkınmasında kullanma görev ve sorumluluk becerisi. 5
13 Felsefe ve Din Bilimleri ile ilgili metodolojik bilgiye sahip olma. 4
14 Bilimsel veya grup çalışmaları yaparak bilimsel araştırma tekniklerine ve etik kurallarına uygun olarak bilimsel bilgi üretebilme yetkinliği. 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav 0 0
Ödev 7 70
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 7 8 56
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 180    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar FREYER, Hans, Din Sosyolojisi, çev.Turgut Kalpsüz, Ankara, 1968 AYAS, M. Rami, Türkiye’de İlk Tarikat Zümreleşmeleri Üzerine Din Sosyolojisi Açısından Bir Araştırma, Ankara, 1991. GÜNAY, Ünver, Din Sosyolojisi, İstanbul, 2001 Türkdoğan Orhan, Alevi Bektaşi Kimliği (Sosyolojik-Antropolojik Araştırma), İstanbul, 1995. Güngör, Erol, İslamın Bugünkü Meseleleri, İstanbul, 1991.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)