Ders Adı Çağdaş Sosyoloji Teorileri
Ders Kodu 02FDB6120
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 2-Ramazan UÇAR
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Genel Sosyoloji teorileri çerçevesinde Çağdaş Sosyoloji Teorilerinin kavratılması ve bakış açısı geliştirilmesi.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Modern toplumun anlaşılmasında ve toplumsal işleyişin çözümlenmesine bağlı olarak geliştirilen teorilerin tartışılarak değerlendirilmesi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Genel Sosyoloji teorileri çerçevesinde Çağdaş Sosyoloji Teorilerinin kavratılması ve bakış açısı geliştirilmesi.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Giriş-Amaç
2 Toplumsalın Anlaşılması ve Farklılıklar
  Ön Hazırlık: Sorokin, , P. A. Çağdaş Sosyoloji Teorileri I, II. İstanbul, 1975.
3 Mekanist Okul, Okulun Öncüleri
  Ön Hazırlık: Sorokin, , P. A. Çağdaş Sosyoloji Teorileri I, II. İstanbul, 1975.
4 Le Play Okulu, Okulun Öncüleri
  Ön Hazırlık: Sorokin, , P. A. Çağdaş Sosyoloji Teorileri I, II. İstanbul, 1975.
5 Le Play Okulunun Metodları
  Ön Hazırlık: Sorokin, , P. A. Çağdaş Sosyoloji Teorileri I, II. İstanbul, 1975.
6 Coğrafyacı Okul, Okulun Öncüleri
  Ön Hazırlık: Bottomore, T,-Nisbet R., Sosyolojik Çözümlemenin Tarihi, Ankara, 1997.
7 İklim, Fikir, Zihin İlişkisi
  Ön Hazırlık: Bottomore, T,-Nisbet R., Sosyolojik Çözümlemenin Tarihi, Ankara, 1997.
8 Organizmacı Okul, Okulun Öncüleri
  Ön Hazırlık: Bottomore, T,-Nisbet R., Sosyolojik Çözümlemenin Tarihi, Ankara, 1997.
9 Spencer, Organizmacı Teoriler
  Ön Hazırlık: Bottomore, T,-Nisbet R., Sosyolojik Çözümlemenin Tarihi, Ankara, 1997.
10 Sosyolojizm Okulu, Okulun Öncüleri
  Ön Hazırlık: Bottomore, T,-Nisbet R., Sosyolojik Çözümlemenin Tarihi, Ankara, 1997.
11 Durkheim Sosyolojisi
  Ön Hazırlık: Aron, R. Sosyolojik Düşüncenin Êvreleri, İstanbul, 1994.
12 Ekonomist Okul, Okulun Öncüleri
  Ön Hazırlık: Aron, R. Sosyolojik Düşüncenin Êvreleri, İstanbul, 1994.
13 K. Marx ve Engels
  Ön Hazırlık: Aron, R. Sosyolojik Düşüncenin Êvreleri, İstanbul, 1994.
14 Genel Değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi. 5
2 Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi. 5
3 Disiplinler arası işbirliği içinde çalışabilme becerisi. 5
4 Uzmanlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilme becerisi. 4
5 Uzmanlık alanında ulusal ve uluslar arası iletişim kurabilme becerisi. 5
6 Akademik ve mesleki hayatın gerektirdiği insani davranış ve etik kurallara duyarlı olma. 4
7 Alanlarında uzmanlık düzeyinde alan bilgisi. 4
8 Alanındaki problemleri tanımlayabilme, sınıflandırma, modelleme, çözümleme yetkinliği. 5
9 Alanında teorik ve uygulamalı araştırma yapabilecek metodolojik bilgi ve beceri. 5
10 Paydaş kurumların çalışma alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilme becerisi. 5
11 Eğitim-öğretim strateji, ilke, yöntem ve tekniklerini tanıma ve uygulama becerisi. 4
12 Bilimsel bilgi ve birikim ve tecrübelerini ülke kalkınmasında kullanma görev ve sorumluluk becerisi. 4
13 Felsefe ve Din Bilimleri ile ilgili metodolojik bilgiye sahip olma. 5
14 Bilimsel veya grup çalışmaları yaparak bilimsel araştırma tekniklerine ve etik kurallarına uygun olarak bilimsel bilgi üretebilme yetkinliği. 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav 0 0
Ödev 7 70
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 7 8 56
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 180    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Sorokin, , P. A. Çağdaş Sosyoloji Teorileri I, II. İstanbul, 1975. Bottomore, T,-Nisbet R., Sosyolojik Çözümlemenin Tarihi, Ankara, 1997. Aron, R. Sosyolojik Düşüncenin Êvreleri, İstanbul, 1994. Siwingewood, A., Sosyolojik Düşüncenin Kısa Tarihi, Ankara, 1998.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)