Ders Adı Cumhuriyet Öncesi Türk Modernleşmesi
Ders Kodu 02FDB6121
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 2-Ramazan UÇAR
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Cumhuriyet öncesi Türk toplumunda modernleşme hareketlerinin ele alınarak tartışılması.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Cumhuriyet öncesi Türk toplumunda meydana gelen modernleşme hareketlerinin ( Islahat, Tanzimat, I. ve II. Meşrutiyet) tartışılarak toplumsal kazanımlarının değerlendirilmesi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Cumhuriyet öncesi Türk toplumunda modernleşme hareketlerinin ele alınarak tartışılması.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Giriş-Dersin Amacı
2 Türk-İslam Toplumunun Batı Algısı ve Bu Algının Oluşmasına Etki Eden Sebepler
  Ön Hazırlık: Lewis, Bernard, Modern Türkiye?nin Doğuşu, çev. Metin Kratlı, Ankara, 1996.
3 Siyasi Olarak Osmanlı Batı İlişkileri
  Ön Hazırlık: Lewis, Bernard, Modern Türkiye?nin Doğuşu, çev. Metin Kratlı, Ankara, 1996.
4 Batıda Aydınlanma Hareketi ve Toplumsal Yansımaları
  Ön Hazırlık: Lewis, Bernard, Modern Türkiye?nin Doğuşu, çev. Metin Kratlı, Ankara, 1996.
5 Batıda Kİlise-Devlet, Din-Devlet İlişkileri
  Ön Hazırlık: Lewis, Bernard, Modern Türkiye?nin Doğuşu, çev. Metin Kratlı, Ankara, 1996.
6 Batıdaki Gelişmeler ve Türk-İslam Toplumuna Etkileri
  Ön Hazırlık: Ülken, Hilmi Ziya, Türkiye?de Çağdaş Düşünce Tarihi, İstanbul, 1994.
7 Osmanlı'da İlk Reform Hareketleri
  Ön Hazırlık: Ülken, Hilmi Ziya, Türkiye?de Çağdaş Düşünce Tarihi, İstanbul, 1994.
8 Askeri Reformlar
  Ön Hazırlık: Ülken, Hilmi Ziya, Türkiye?de Çağdaş Düşünce Tarihi, İstanbul, 1994.
9 Eğitim Alanındaki Reformlar
  Ön Hazırlık: Ülken, Hilmi Ziya, Türkiye?de Çağdaş Düşünce Tarihi, İstanbul, 1994.
10 Hukuk Alanında Reformlar, Toplumsal Yansımaları
  Ön Hazırlık: Berkes, Niyazi, Türkiye?de Çağdaşlaşma, İstanbul, 1978.
11 Tanzimat'ın İlanı ve Siyasal Yansımaları
  Ön Hazırlık: Berkes, Niyazi, Türkiye?de Çağdaşlaşma, İstanbul, 1978.
12 Kanun-i Esasi
  Ön Hazırlık: Berkes, Niyazi, Türkiye?de Çağdaşlaşma, İstanbul, 1978.
13 İttihat Terakki
  Ön Hazırlık: Berkes, Niyazi, Türkiye?de Çağdaşlaşma, İstanbul, 1978.
14 Genel Değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi. 5
2 Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi. 5
3 Disiplinler arası işbirliği içinde çalışabilme becerisi. 4
4 Uzmanlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilme becerisi. 4
5 Uzmanlık alanında ulusal ve uluslar arası iletişim kurabilme becerisi. 4
6 Akademik ve mesleki hayatın gerektirdiği insani davranış ve etik kurallara duyarlı olma. 5
7 Alanlarında uzmanlık düzeyinde alan bilgisi. 4
8 Alanındaki problemleri tanımlayabilme, sınıflandırma, modelleme, çözümleme yetkinliği. 4
9 Alanında teorik ve uygulamalı araştırma yapabilecek metodolojik bilgi ve beceri. 4
10 Paydaş kurumların çalışma alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilme becerisi. 5
11 Eğitim-öğretim strateji, ilke, yöntem ve tekniklerini tanıma ve uygulama becerisi. 4
12 Bilimsel bilgi ve birikim ve tecrübelerini ülke kalkınmasında kullanma görev ve sorumluluk becerisi. 5
13 Felsefe ve Din Bilimleri ile ilgili metodolojik bilgiye sahip olma. 4
14 Bilimsel veya grup çalışmaları yaparak bilimsel araştırma tekniklerine ve etik kurallarına uygun olarak bilimsel bilgi üretebilme yetkinliği. 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav 0 0
Ödev 7 70
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 7 8 56
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 180    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar LEWİS, Bernard, Modern Türkiye’nin Doğuşu, çev., Metin Kıratlı, Ankara, 1996. Ülken, Hilmi Ziya, Türkiye’de Çağdaş Düşünca Tarihi, İstanbul, 1994. Berkes, Niyazi, Türkiye’de Çağdaşlaşma, İstanbul, 1978.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)