Ders Adı Türkiye'de Dini Grup Çalışmaları
Ders Kodu 02FDB6122
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 2-Ramazan UÇAR
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Dini grupların objektif bir şekilde ele alınıp incelenmesi yeteneğinin kazandırılması.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Türk toplumunda günümüzde var olan dini gruplardan hareket ederek grupların incelenmesi, inceleme sürecinin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için dikkat edilecek hususların ortaya konması.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Dini grupların objektif bir şekilde ele alınıp incelenmesi yeteneğinin kazandırılması.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Giriş-Amaç
2 Şii Düşüncesinin Anadolu'daki İzleri
  Ön Hazırlık: Gölpınarlı Abdülbaki, Tarih Boyunca İslam Mezhepleri ve Şiilik, derin yay.,2002.
3 Anadolu'da İlk Tarikat Zümreleşmeleri
  Ön Hazırlık: AYAS, M. Rami, Türkiye?de İlk Tarikat Zümreleşmeleri Üzerine Din Sosyolojisi Açısından Bir Araştırma, Ankara, 1991.
4 Babailik ve Babai İsyanı
  Ön Hazırlık: Fığlalı, Ethem Ruhi, Babailik Bahailik, Diyanet Vakfı Yay.
5 Kalenderiler
  Ön Hazırlık: AYAS, M. Rami, Türkiye?de İlk Tarikat Zümreleşmeleri Üzerine Din Sosyolojisi Açısından Bir Araştırma, Ankara, 1991.
6 Türkiye'de Alevilik-Bektaşilik
  Ön Hazırlık: Türkdoğan Orhan, Alevi Bektaşi Kimliği (Sosyolojik-Antropolojik Araştırma), İstanbul, 1995.
7 Alevi-Bektaşi Geleneği Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma
  Ön Hazırlık: Türkdoğan Orhan, Alevi Bektaşi Kimliği (Sosyolojik-Antropolojik Araştırma), İstanbul, 1995.
8 Sünni Düşüncenin Anadolu'daki Yönelimleri
  Ön Hazırlık: Gölpınarlı Abdülbaki, Türkiye'de mezhepler ve tarikatler,inkılap yay.
9 Alevi-Bektaşi Kimliği
  Ön Hazırlık: Türkdoğan Orhan, Alevi Bektaşi Kimliği (Sosyolojik-Antropolojik Araştırma), İstanbul, 1995.
10 Cerrahiler
  Ön Hazırlık: AYAS, M. Rami, Türkiye?de İlk Tarikat Zümreleşmeleri Üzerine Din Sosyolojisi Açısından Bir Araştırma, Ankara, 1991.
11 Menzil Nakşiliği
  Ön Hazırlık: Türkiye'de Tarikatler ve Cemaatler1, Demokrasi Platformu,sayı:6
12 Süleymancılık
  Ön Hazırlık: Türkiye'de Tarikatler ve Cemaatler1, Demokrasi Platformu,sayı:6
13 Nurculuk ve Bediüzzaman Said Nursi Olayı
  Ön Hazırlık: Şerif Mardin, Beddiüzzaman Said Nursi Olayı
14 Genel Değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi. 5
2 Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi. 4
3 Disiplinler arası işbirliği içinde çalışabilme becerisi. 5
4 Uzmanlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilme becerisi. 4
5 Uzmanlık alanında ulusal ve uluslar arası iletişim kurabilme becerisi. 4
6 Akademik ve mesleki hayatın gerektirdiği insani davranış ve etik kurallara duyarlı olma. 5
7 Alanlarında uzmanlık düzeyinde alan bilgisi. 4
8 Alanındaki problemleri tanımlayabilme, sınıflandırma, modelleme, çözümleme yetkinliği. 4
9 Alanında teorik ve uygulamalı araştırma yapabilecek metodolojik bilgi ve beceri. 4
10 Paydaş kurumların çalışma alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilme becerisi. 5
11 Eğitim-öğretim strateji, ilke, yöntem ve tekniklerini tanıma ve uygulama becerisi. 4
12 Bilimsel bilgi ve birikim ve tecrübelerini ülke kalkınmasında kullanma görev ve sorumluluk becerisi. 4
13 Felsefe ve Din Bilimleri ile ilgili metodolojik bilgiye sahip olma. 4
14 Bilimsel veya grup çalışmaları yaparak bilimsel araştırma tekniklerine ve etik kurallarına uygun olarak bilimsel bilgi üretebilme yetkinliği. 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav 0 0
Ödev 7 70
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 7 8 56
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 180    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar FREYER, Hans, Din Sosyolojisi, çev.Turgut Kalpsüz, Ankara, 1968 Wach, J., Din Sosyolojisi, çev. Ünver Günay, İstanbul, 1995. AYAS, M. Rami, Türkiye’de İlk Tarikat Zümreleşmeleri Üzerine Din Sosyolojisi Açısından Bir Araştırma, Ankara, 1991. GÜNAY, Ünver, Din Sosyolojisi, İstanbul, 2001 Türkdoğan Orhan, Alevi Bektaşi Kimliği (Sosyolojik-Antropolojik Araştırma), İstanbul, 1995. Güngör, Erol, İslamın Bugünkü Meseleleri, İstanbul, 1991.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)