Ders Adı Cumhuriyet Dönemi Türk Modernleşmesi
Ders Kodu 02FDB6124
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 2-Ramazan Uçar
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Cumhuriyet sonrası Türk toplumunda modernleşme hareketlerinin ele alınarak tartışılması.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Cumhuriyet sonrası Türk toplumunda meydana gelen modernleşme hareketlerinin (Atatürk İlke ve İnkılaplarının) Türk toplumuna kattığı değişim ve kazanımların incelenmesi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Cumhuriyet sonrası Türk toplumunda modernleşme hareketlerinin ele alınarak tartışılması.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Giriş, dersin amacı
2 Meşrutiyetin ilanı ve Türk toplumundaki yansımaları
  Ön Hazırlık: Lewis, Bernard, Modern Türkiye?nin Doğuşu, çev. Metin Kratlı, Ankara, 1996.
3 Saltanat, Hilafet, Cumhuriyet, Kavramsal analiz
  Ön Hazırlık: Lewis, Bernard, Modern Türkiye?nin Doğuşu, çev. Metin Kratlı, Ankara, 1996.
4 Milli mücadele düşüncesi ve toplumsal temelleri
  Ön Hazırlık: Lewis, Bernard, Modern Türkiye?nin Doğuşu, çev. Metin Kratlı, Ankara, 1996.
5 Türk toplumu/Milli devlet
  Ön Hazırlık: Berkes, Niyazi, Türkiye?de Çağdaşlaşma, İstanbul, 1978.
6 Siyasi, Sosyal Türk İnkılabı
  Ön Hazırlık: Berkes, Niyazi, Türkiye?de Çağdaşlaşma, İstanbul, 1978.
7 Eğitim alanında yapılan inkılaplar
  Ön Hazırlık: Ülken, Hilmi Ziya, Türkiye?de Çağdaş Düşünce Tarihi, İstanbul, 1994.
8 Medeni hukuk/ Hukuk alanında yapılan inkılaplar/ Toplumsal reaksiyonlar
  Ön Hazırlık: Ülken, Hilmi Ziya, Türkiye?de Çağdaş Düşünce Tarihi, İstanbul, 1994.
9 Cumhuriyet dönemi dini kurumlar ve dini hayat
  Ön Hazırlık: Ülken, Hilmi Ziya, Türkiye?de Çağdaş Düşünce Tarihi, İstanbul, 1994.
10 Tek parti dönemi uygulamaları
  Ön Hazırlık: Tunaya, T. Z., Türkiye?nin Siyasi Hayatında Batılılaşma Hareketleri, İstanbul, 2004
11 Demokrasiye geçiş dönemleri-Çok partili dönem
  Ön Hazırlık: Tunaya, T. Z., Türkiye?nin Siyasi Hayatında Batılılaşma Hareketleri, İstanbul, 2004
12 Değişme-Bütünleşme
  Ön Hazırlık: Gökalp, Z., Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak, İstanbul, 1918
13 Modern Türk toplumunda dini hareketler
  Ön Hazırlık: Ülken, Hilmi Ziya, Türkiye?de Çağdaş Düşünce Tarihi, İstanbul, 1994.
14 Genel değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi. 5
2 Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi. 5
3 Disiplinler arası işbirliği içinde çalışabilme becerisi. 5
4 Uzmanlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilme becerisi. 4
5 Uzmanlık alanında ulusal ve uluslar arası iletişim kurabilme becerisi. 4
6 Akademik ve mesleki hayatın gerektirdiği insani davranış ve etik kurallara duyarlı olma. 5
7 Alanlarında uzmanlık düzeyinde alan bilgisi. 4
8 Alanındaki problemleri tanımlayabilme, sınıflandırma, modelleme, çözümleme yetkinliği. 4
9 Alanında teorik ve uygulamalı araştırma yapabilecek metodolojik bilgi ve beceri. 4
10 Paydaş kurumların çalışma alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilme becerisi. 5
11 Eğitim-öğretim strateji, ilke, yöntem ve tekniklerini tanıma ve uygulama becerisi. 4
12 Bilimsel bilgi ve birikim ve tecrübelerini ülke kalkınmasında kullanma görev ve sorumluluk becerisi. 5
13 Felsefe ve Din Bilimleri ile ilgili metodolojik bilgiye sahip olma. 4
14 Bilimsel veya grup çalışmaları yaparak bilimsel araştırma tekniklerine ve etik kurallarına uygun olarak bilimsel bilgi üretebilme yetkinliği. 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav 0 0
Ödev 7 70
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 7 8 56
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 180    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar LEWİS, Bernard, Modern Türkiye’nin Doğuşu, çev., Metin Kıratlı, Ankara, 1996. Ülken, Hilmi Ziya, Türkiye’de Çağdaş Düşünca Tarihi, İstanbul, 1994. Berkes, Niyazi, Türkiye’de Çağdaşlaşma, İstanbul, 1978. Tunaya, T. Z., Türkiye’nin Siyasi Hayatında Batılılaşma Hareketleri, İstanbul, 2004. Gökalp, Z., Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak, İstanbul, 1918.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)