Ders Adı Sufi Psikolojisi
Ders Kodu 02FDB6125
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 1-Hüseyin CERTEL
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları . Mistik dinî yaşantıya ilişkin temel kavramlar hakkında bilgi sahibi olur. . Mistik dinî yaşantının temel karakteristikleri hakkında bilgi sahibi olur. . Mistik dinî tecrübenin aşamaları hakkında bilgi sahibi olur. . Mistik dinî yaşantıyı psikolojik bakış açısıyla tasvir ve analiz edebilme becerisi kazanır. -Mistik dinî yaşantıya yönelişte etkili olan psiko-sosyal faktörleri analiz edebilir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Din, psikoloji, insan ve tasavvuf, tasavvuf psikolojisinde temel kavramlar çerçevesinde kişilik, manevi gelişim ve dönüşüm sürecinin evreleri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Program çıktılrında belirlenen katkıların gerçekleştirilmesi
Dersin Amacı Hususî bir dini yaşayış biçimi olarak mistik dini yaşantıyı psikolojik bakış açısıyla inceleyebilme nosyonunun kazandırılması
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Tasavvufta yollar: 1. Kalb yolu 2. Akıl yolu 3. Cemaat yolu 4. Hizmet yolu 5. Zikir yolu
  Ön Hazırlık: Öğrenciler önceden belinlenmiş okumaları yapmış olarak derse gelirler.
2 Tasavvufta yollar: 1. Kalb yolu 2. Akıl yolu 3. Cemaat yolu 4. Hizmet yolu 5. Zikir yolu
  Ön Hazırlık: Öğrenciler önceden belinlenmiş okumaları yapmış olarak derse gelirler.
3 Kalbin ilahi âleme açılması
  Ön Hazırlık: Öğrenciler önceden belinlenmiş okumaları yapmış olarak derse gelirler.
4 Kalbin ilahi âleme açılması
  Ön Hazırlık: Öğrenciler önceden belinlenmiş okumaları yapmış olarak derse gelirler.
5 Kendini dönüştürme
  Ön Hazırlık: Öğrenciler önceden belinlenmiş okumaları yapmış olarak derse gelirler.
6 Kendini dönüştürme
  Ön Hazırlık: Öğrenciler önceden belinlenmiş okumaları yapmış olarak derse gelirler.
7 Kendini dönüştürme
  Ön Hazırlık: Öğrenciler önceden belinlenmiş okumaları yapmış olarak derse gelirler.
8 Yedi ruh
  Ön Hazırlık: Öğrenciler önceden belinlenmiş okumaları yapmış olarak derse gelirler.
9 Yedi ruh
  Ön Hazırlık: Öğrenciler önceden belinlenmiş okumaları yapmış olarak derse gelirler.
10 Yedi ruhu uyumlu hale getirme
  Ön Hazırlık: Öğrenciler önceden belinlenmiş okumaları yapmış olarak derse gelirler.
11 Yedi ruhu uyumlu hale getirme
  Ön Hazırlık: Öğrenciler önceden belinlenmiş okumaları yapmış olarak derse gelirler.
12 Psiko-ruhsal terapi
  Ön Hazırlık: Öğrenciler önceden belinlenmiş okumaları yapmış olarak derse gelirler.
13 Tasavvufta manevi rehberlik
  Ön Hazırlık: Öğrenciler önceden belinlenmiş okumaları yapmış olarak derse gelirler.
14 Perdelerin kalkması
  Ön Hazırlık: Öğrenciler önceden belinlenmiş okumaları yapmış olarak derse gelirler.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi. 5
2 Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi. 5
3 Disiplinler arası işbirliği içinde çalışabilme becerisi. 5
4 Uzmanlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilme becerisi. 5
5 Uzmanlık alanında ulusal ve uluslar arası iletişim kurabilme becerisi. 4
6 Akademik ve mesleki hayatın gerektirdiği insani davranış ve etik kurallara duyarlı olma. 5
7 Alanlarında uzmanlık düzeyinde alan bilgisi. 5
8 Alanındaki problemleri tanımlayabilme, sınıflandırma, modelleme, çözümleme yetkinliği. 5
9 Alanında teorik ve uygulamalı araştırma yapabilecek metodolojik bilgi ve beceri. 5
10 Paydaş kurumların çalışma alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilme becerisi. 5
11 Eğitim-öğretim strateji, ilke, yöntem ve tekniklerini tanıma ve uygulama becerisi. 5
12 Bilimsel bilgi ve birikim ve tecrübelerini ülke kalkınmasında kullanma görev ve sorumluluk becerisi. 5
13 Felsefe ve Din Bilimleri ile ilgili metodolojik bilgiye sahip olma. 5
14 Bilimsel veya grup çalışmaları yaparak bilimsel araştırma tekniklerine ve etik kurallarına uygun olarak bilimsel bilgi üretebilme yetkinliği. 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 0 0
Ödev 3 40
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 3 14 42
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 171    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1-Hüseyin Certel, İman ve Ahlakta Kemalin Yolu, Hamle Basın Yayın, İstanbul, 1995. 2- Hüseyin Certel, Neden Tasavvuf? Erzurum, 1998. 3-Erol Güngör, İslam Tasavvufunun Meseleleri, Ötüken Neşr., Istanbul, 1987. 4) Kemal Sayar, Sufi Psikolojisi, İnsan Yayınları, İstanbul, 2000. 5) Spiegelman ve Diğerleri, Jung Psikolojisi ve Tasavvuf, İnsan Yayınları, İstanbul, 1994. 6) H. Ziya Ülken, ?Tasavvuf Psikolojisi? 7) Robert Frager, Kalp Nefs Ruh, Gelenek Yayıncılık, İst., 2005. 8) Hasan Kayıklık, Tasavvuf Psikolojisi, Akçağ Yayınları, Ankara, 2009.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)