Ders Adı Din Psikolojisinde Alan ve Metot Meselesi
Ders Kodu 02FDB6127
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 1-Hüseyin CERTEL
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1- Metot bilgisi kazanır 2- Alanın problelerini tanır 3- Psikolojik bakış açısı ve psikolojik tahlil yeteneği kazanır
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Din Psikolojisi alanında Batıda, ülkemizde ve İslam Dünyasında yapılan çalışmalar, din psikolojisinin araştırma alanları, din psikolojisinde metot meselesi, dini yaşantının boyutları, toplumuzda yaşanan dini hayatta gözlenen çarpıklıkların psikolojik bakış açısıyla değerlendirilmesi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Program çıktılarında tanımlanan katkıların gerçekleştirilmesi
Dersin Amacı Öğrencinin alan bilgisi ve metot açısından doktora düzeyinde bilimsel araştırma yapabilecek düzeye ulaştırılması
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Dini Gelişim
  Ön Hazırlık: Öğrenciler önceden belinlenmiş okumaları yapmış olarak derse gelirler.
2 Dini duygu
  Ön Hazırlık: Öğrenciler önceden belinlenmiş okumaları yapmış olarak derse gelirler.
3 Dini düşünce ve dini tasavvur
  Ön Hazırlık: Öğrenciler önceden belinlenmiş okumaları yapmış olarak derse gelirler.
4 İbadet psiolojisi
  Ön Hazırlık: Öğrenciler önceden belinlenmiş okumaları yapmış olarak derse gelirler.
5 Dini tutum ve davranış
  Ön Hazırlık: Öğrenciler önceden belinlenmiş okumaları yapmış olarak derse gelirler.
6 Dini kişilik
  Ön Hazırlık: Öğrenciler önceden belinlenmiş okumaları yapmış olarak derse gelirler.
7 İhtida ve hidayet psikolojisi
  Ön Hazırlık: Öğrenciler önceden belinlenmiş okumaları yapmış olarak derse gelirler.
8 Tasavvuf psikolojisi
  Ön Hazırlık: Öğrenciler önceden belinlenmiş okumaları yapmış olarak derse gelirler.
9 Dua ve tövbe
  Ön Hazırlık: Öğrenciler önceden belinlenmiş okumaları yapmış olarak derse gelirler.
10 Dini istek, dini ilgi, sosyal psikolojik din psikolojisi
  Ön Hazırlık: Öğrenciler önceden belinlenmiş okumaları yapmış olarak derse gelirler.
11 Psikoterapik ve psikopatolojik din psikolojisi
  Ön Hazırlık: Öğrenciler önceden belinlenmiş okumaları yapmış olarak derse gelirler.
12 Din psikoloisinde veri toplama ve değerlendirme metot ve teknikleri
  Ön Hazırlık: Öğrenciler önceden belinlenmiş okumaları yapmış olarak derse gelirler.
13 Din psikoloisinde veri toplama ve değerlendirme metot ve teknikleri
  Ön Hazırlık: Öğrenciler önceden belinlenmiş okumaları yapmış olarak derse gelirler.
14 Din psikoloisinde veri toplama ve değerlendirme metot ve teknikleri
  Ön Hazırlık: Öğrenciler önceden belinlenmiş okumaları yapmış olarak derse gelirler.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi. 0
2 Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi. 0
3 Disiplinler arası işbirliği içinde çalışabilme becerisi. 0
4 Uzmanlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilme becerisi. 0
5 Uzmanlık alanında ulusal ve uluslar arası iletişim kurabilme becerisi. 0
6 Akademik ve mesleki hayatın gerektirdiği insani davranış ve etik kurallara duyarlı olma. 0
7 Alanlarında uzmanlık düzeyinde alan bilgisi. 0
8 Alanındaki problemleri tanımlayabilme, sınıflandırma, modelleme, çözümleme yetkinliği. 0
9 Alanında teorik ve uygulamalı araştırma yapabilecek metodolojik bilgi ve beceri. 0
10 Paydaş kurumların çalışma alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilme becerisi. 0
11 Eğitim-öğretim strateji, ilke, yöntem ve tekniklerini tanıma ve uygulama becerisi. 0
12 Bilimsel bilgi ve birikim ve tecrübelerini ülke kalkınmasında kullanma görev ve sorumluluk becerisi. 0
13 Felsefe ve Din Bilimleri ile ilgili metodolojik bilgiye sahip olma. 0
14 Bilimsel veya grup çalışmaları yaparak bilimsel araştırma tekniklerine ve etik kurallarına uygun olarak bilimsel bilgi üretebilme yetkinliği. 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 0 0
Ödev 3 40
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 3 14 42
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 171    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1-Hüseyin Certel, Din Psikolojisi, Andaç yay, Ankara-2003. 2- Hüseyin Certel, Neden Tasavvuf, Akademik Araştırmalar, Erzurum-1998. 3-Hayati Hökelekli, Din Psikolojisi,DTV Yay., Ankara-1993. 4-Kerim yavuz, “Din Psikolojisinin Araştırma Alanları”,Atatürk Üniv. İlah. Fak. Der., sayı: 5, Erzurum-1982. 5- Kerim yavuz,”Din Psikolojisinde Metot Meselesi ve Yeni Gelişmeler”, Atatürk Üniv. İlah. Fak. Der.,sayı: 5, Erzurum-1986. 6-Nils G.Holm, Çev.: A. Bahadır, Din Psikolojisine Giriş,İnsan Yay., İst.-2004.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)