Ders Adı Sufizm ve Psikiyatri
Ders Kodu 02FDB6128
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 1-Hüseyin CERTEL
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1- Mistik dini yaşayış hakkında bilgi sahibi olur 2- Ruh sağlığı ve din konusunda bilgi sahibi olur 3- Tasavvufi yaşantının psikoterapik değeri hakkında bilgi sahibi olur
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Normal ve anarmal davranışlar, nevroz ve psikozlar, psikopatolojik dini belirtiler, ruh sağlığı ve din, psikiyatri ve tasavvuf
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1- Dersin öğrenme çıktılarının gerçekleştirilmesi 2- Dersin anabilim dalı öğrenme çıktılarına katkılarının gerçekleştirilmesi
Dersin Amacı İslam dinine özgü mistik bir dini yaşayış biçimi olan tasavvufi yaşantıyı psikolojik bakış açısıyla anlama ve analiz edebilme nosyonunun kazandırılması
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Normal ve anormal davranışlar
  Ön Hazırlık: Öğrenciler, konu ile ilgili okumaları yapmış olarak derse gelirler
2 Normal ve anormal davranışlar
  Ön Hazırlık: Öğrenciler, konu ile ilgili okumaları yapmış olarak derse gelirler
3 Nevroz ve psikozlar
  Ön Hazırlık: Öğrenciler, konu ile ilgili okumaları yapmış olarak derse gelirler
4 Nevroz ve psikozlar
  Ön Hazırlık: Öğrenciler, konu ile ilgili okumaları yapmış olarak derse gelirler
5 Ruh sağlığı ve din
  Ön Hazırlık: Öğrenciler, konu ile ilgili okumaları yapmış olarak derse gelirler
6 Ruh sağlığı ve din
  Ön Hazırlık: Öğrenciler, konu ile ilgili okumaları yapmış olarak derse gelirler
7 Dini içerikli obsesif kompulsif davranış bozuklukları
  Ön Hazırlık: Öğrenciler, konu ile ilgili okumaları yapmış olarak derse gelirler
8 Dini içerikli obsesif kompulsif davranış bozuklukları
  Ön Hazırlık: Öğrenciler, konu ile ilgili okumaları yapmış olarak derse gelirler
9 Psikopatolojik dini belirtiler
  Ön Hazırlık: Öğrenciler, konu ile ilgili okumaları yapmış olarak derse gelirler
10 Sufizm ve psikiyatri
  Ön Hazırlık: Öğrenciler, konu ile ilgili okumaları yapmış olarak derse gelirler
11 sufi ruh bilimi
  Ön Hazırlık: Öğrenciler, konu ile ilgili okumaları yapmış olarak derse gelirler
12 sufi uygulamaları ile bireyleşme arasındaki paralellikler
  Ön Hazırlık: Öğrenciler, konu ile ilgili okumaları yapmış olarak derse gelirler
13 tasavvuf ve rüya
  Ön Hazırlık: Öğrenciler, konu ile ilgili okumaları yapmış olarak derse gelirler
14 tasavvuf ve psikoterapi
  Ön Hazırlık: Öğrenciler, konu ile ilgili okumaları yapmış olarak derse gelirler
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi. 0
2 Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi. 0
3 Disiplinler arası işbirliği içinde çalışabilme becerisi. 0
4 Uzmanlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilme becerisi. 0
5 Uzmanlık alanında ulusal ve uluslar arası iletişim kurabilme becerisi. 0
6 Akademik ve mesleki hayatın gerektirdiği insani davranış ve etik kurallara duyarlı olma. 0
7 Alanlarında uzmanlık düzeyinde alan bilgisi. 0
8 Alanındaki problemleri tanımlayabilme, sınıflandırma, modelleme, çözümleme yetkinliği. 0
9 Alanında teorik ve uygulamalı araştırma yapabilecek metodolojik bilgi ve beceri. 0
10 Paydaş kurumların çalışma alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilme becerisi. 0
11 Eğitim-öğretim strateji, ilke, yöntem ve tekniklerini tanıma ve uygulama becerisi. 0
12 Bilimsel bilgi ve birikim ve tecrübelerini ülke kalkınmasında kullanma görev ve sorumluluk becerisi. 0
13 Felsefe ve Din Bilimleri ile ilgili metodolojik bilgiye sahip olma. 0
14 Bilimsel veya grup çalışmaları yaparak bilimsel araştırma tekniklerine ve etik kurallarına uygun olarak bilimsel bilgi üretebilme yetkinliği. 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 0 0
Ödev 3 40
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 3 14 42
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 171    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1-Hüseyin Certel, İman ve Ahlakta Kemalin Yolu, Hamle Basın Yayın, İstanbul, 1995. 2- Hüseyin Certel, Neden Tasavvuf? Erzurum, 1998. 3-Erol Güngör, İslam Tasavvufunun Meseleleri, Ötüken Neşr., Istanbul, 1987. 4) Kemal Sayar, Sufi Psikolojisi, İnsan Yayınları, İstanbul, 2000. 5) Spiegelman ve Diğerleri, Jung Psikolojisi ve Tasavvuf, İnsan Yayınları, İstanbul, 1994. 6) H. Ziya Ülken, ?Tasavvuf Psikolojisi? 7) Robert Frager, Kalp Nefs Ruh, Gelenek Yayıncılık, İst., 2005. 8)Hasan Kayıklık, Tasavvuf Psikolojisi, Akçağ Yayınları, Ankara, 2009.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)