Ders Adı Din Psikolojisinin Problemleri
Ders Kodu 02FDB6130
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 1-Hüseyin CERTEL
Dersin Yardımcıları yok
Dersin Öğrenme Çıktıları 1- Alanın problemlerini tanır 2- Teolojik ve psikolojik bakış açılarını ayırt eder 3- Yöntem bilgisine sahip olur 4- Farklı yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olur
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Dindarlığın boyutları, dindarlık ölçekleri, din psikolojisinde farklı yaklaşımlar, teolojik ve psikolojik yakalşım, metodik problemler
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1- Dersin Öğrenme çıktılarının gerçekleştirilmesi 2- Dersin anabilim dalı öğrenme çıktılarına katkılarının gerçekleştirilmesii
Dersin Amacı Alanında problem ortaya koyabilme ve uygun yöntemlerle araştırma yapabilme yeteneğinin kazandırılması.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Dindarlık kavramı ve dindarlığın tanımı
  Ön Hazırlık: Öğrenciler, konu ile ilgili okumaları yapmış olarak derse gelirler
2 Dindarlık kavramı ve dindarlığın tanımı
  Ön Hazırlık: Öğrenciler, konu ile ilgili okumaları yapmış olarak derse gelirler
3 Dindarlığın boyutları
  Ön Hazırlık: Öğrenciler, konu ile ilgili okumaları yapmış olarak derse gelirler
4 Dindarlığın ölçülmesi problemi ve dindarlık ölçekkleri
  Ön Hazırlık: Öğrenciler, konu ile ilgili okumaları yapmış olarak derse gelirler
5 Dindarlığın ölçülmesi problemi ve dindarlık ölçekkleri
  Ön Hazırlık: Öğrenciler, konu ile ilgili okumaları yapmış olarak derse gelirler
6 Dindarlığın ölçülmesi problemi ve dindarlık ölçekkleri
  Ön Hazırlık: Öğrenciler, konu ile ilgili okumaları yapmış olarak derse gelirler
7 Din psikolojisinde farklı yaklaşımlar
  Ön Hazırlık: Öğrenciler, konu ile ilgili okumaları yapmış olarak derse gelirler
8 Din psikolojisinde farklı yaklaşımlar
  Ön Hazırlık: Öğrenciler, konu ile ilgili okumaları yapmış olarak derse gelirler
9 Teolojik ve psikolojik yaklaşım
  Ön Hazırlık: Öğrenciler, konu ile ilgili okumaları yapmış olarak derse gelirler
10 Psikolojik ve teolojik bilgi ve nosyon eksikliği problemi
  Ön Hazırlık: Öğrenciler, konu ile ilgili okumaları yapmış olarak derse gelirler
11 Apolejetik yaklaşım ve objektiflik problemi
  Ön Hazırlık: Öğrenciler, konu ile ilgili okumaları yapmış olarak derse gelirler
12 Metodik problemler
  Ön Hazırlık: Öğrenciler, konu ile ilgili okumaları yapmış olarak derse gelirler
13 Metodik problemler
  Ön Hazırlık: Öğrenciler, konu ile ilgili okumaları yapmış olarak derse gelirler
14 Din psikolojisi çalışmalarında öne çıkan araştırma alanları
  Ön Hazırlık: Öğrenciler, konu ile ilgili okumaları yapmış olarak derse gelirler
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi. 5
2 Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi. 5
3 Disiplinler arası işbirliği içinde çalışabilme becerisi. 5
4 Uzmanlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilme becerisi. 5
5 Uzmanlık alanında ulusal ve uluslar arası iletişim kurabilme becerisi. 5
6 Akademik ve mesleki hayatın gerektirdiği insani davranış ve etik kurallara duyarlı olma. 5
7 Alanlarında uzmanlık düzeyinde alan bilgisi. 5
8 Alanındaki problemleri tanımlayabilme, sınıflandırma, modelleme, çözümleme yetkinliği. 5
9 Alanında teorik ve uygulamalı araştırma yapabilecek metodolojik bilgi ve beceri. 5
10 Paydaş kurumların çalışma alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilme becerisi. 5
11 Eğitim-öğretim strateji, ilke, yöntem ve tekniklerini tanıma ve uygulama becerisi. 5
12 Bilimsel bilgi ve birikim ve tecrübelerini ülke kalkınmasında kullanma görev ve sorumluluk becerisi. 5
13 Felsefe ve Din Bilimleri ile ilgili metodolojik bilgiye sahip olma. 5
14 Bilimsel veya grup çalışmaları yaparak bilimsel araştırma tekniklerine ve etik kurallarına uygun olarak bilimsel bilgi üretebilme yetkinliği. 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 0 0
Ödev 3 40
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 3 14 42
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 185    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu 1) Kerim Yavuz, “Günümüzde Din Psikolojisi” 2) Robert A. Emmons-Raymond F. Paloutzıan, Çev.: Ali Ayten, “Din Psikolojisi” 3) Hasan Kayıklık, “İçerik ve Kazanım Açısından Din Psikolojisi” 4) Christopher Peterson-Nansook Park, Çev. Mustafa ULU, “Din Psikolojisi” 5) Üzeyir Ok, “Türkiye’de Din Psikolojisi: Neredeyiz ve Nereye Gidebiliriz” 6) Ali Ulvi Mehmedoğlu, “Dindarlığın Peşinde: Din Psikolojisinde Araştırma, Ölçme ve Yorumlama Üzerine" 7) Kerim Yavuz, “Din Psikolojisinin Araştırma Alanları” 8) Kerim Yavuz, (1986), “Din psikolojisinde Metod Meselesi ve Yeni Gelişmeler”, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi,0 (7) 9) Jacob A. BELZEN, Çeviren: Beyazıt Yaşar SEYHAN, “Din Psikolojisindeki Metodolojik Kaygılar: Değişmeyenler, Değişenler ve Dönüştürücü Perspektifler”, C.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi 2012, Cilt: XVI, Sayı: 1 Sayfa: 685-747. 10) Hayati Hökelekli, “Türkiye’de Din Dindarlık ve Din Psikolojisi Araştırmaları: Psikolojide Yerellik ve Evrensellik Tartışmaları Bağlamında Bir Değerlendirme”, DEUİFD Din Piskolojisi Özel Sayısı / 2016, ss. 311-333.
Diğer Kaynaklar 1) Kerim Yavuz, “Günümüzde Din Psikolojisi” 2) Robert A. Emmons-Raymond F. Paloutzıan, Çev.: Ali Ayten, “Din Psikolojisi” 3) Hasan Kayıklık, “İçerik ve Kazanım Açısından Din Psikolojisi” 4) Christopher Peterson-Nansook Park, Çev. Mustafa ULU, “Din Psikolojisi” 5) Üzeyir Ok, “Türkiye’de Din Psikolojisi: Neredeyiz ve Nereye Gidebiliriz” 6) Ali Ulvi Mehmedoğlu, “Dindarlığın Peşinde: Din Psikolojisinde Araştırma, Ölçme ve Yorumlama Üzerine" 7) Kerim Yavuz, “Din Psikolojisinin Araştırma Alanları” 8) Kerim Yavuz, (1986), “Din psikolojisinde Metod Meselesi ve Yeni Gelişmeler”, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi,0 (7) 9) Jacob A. BELZEN, Çeviren: Beyazıt Yaşar SEYHAN, “Din Psikolojisindeki Metodolojik Kaygılar: Değişmeyenler, Değişenler ve Dönüştürücü Perspektifler”, C.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi 2012, Cilt: XVI, Sayı: 1 Sayfa: 685-747. 10) Hayati Hökelekli, “Türkiye’de Din Dindarlık ve Din Psikolojisi Araştırmaları: Psikolojide Yerellik ve Evrensellik Tartışmaları Bağlamında Bir Değerlendirme”, DEUİFD Din Piskolojisi Özel Sayısı / 2016, ss. 311-333.
Materyal
Dökümanlar 1) Kerim Yavuz, “Günümüzde Din Psikolojisi” 2) Robert A. Emmons-Raymond F. Paloutzıan, Çev.: Ali Ayten, “Din Psikolojisi” 3) Hasan Kayıklık, “İçerik ve Kazanım Açısından Din Psikolojisi” 4) Christopher Peterson-Nansook Park, Çev. Mustafa ULU, “Din Psikolojisi” 5) Üzeyir Ok, “Türkiye’de Din Psikolojisi: Neredeyiz ve Nereye Gidebiliriz” 6) Ali Ulvi Mehmedoğlu, “Dindarlığın Peşinde: Din Psikolojisinde Araştırma, Ölçme ve Yorumlama Üzerine" 7) Kerim Yavuz, “Din Psikolojisinin Araştırma Alanları” 8) Kerim Yavuz, (1986), “Din psikolojisinde Metod Meselesi ve Yeni Gelişmeler”, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi,0 (7) 9) Jacob A. BELZEN, Çeviren: Beyazıt Yaşar SEYHAN, “Din Psikolojisindeki Metodolojik Kaygılar: Değişmeyenler, Değişenler ve Dönüştürücü Perspektifler”, C.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi 2012, Cilt: XVI, Sayı: 1 Sayfa: 685-747. 10) Hayati Hökelekli, “Türkiye’de Din Dindarlık ve Din Psikolojisi Araştırmaları: Psikolojide Yerellik ve Evrensellik Tartışmaları Bağlamında Bir Değerlendirme”, DEUİFD Din Piskolojisi Özel Sayısı / 2016, ss. 311-333.
Ödevler Her dönem bir ödev verilir.
Sınavlar Dönem ortasında bir ara sınav ve dönem sonunda bir final sınavı yapılacak
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)