Ders Adı Dini Danışmanlık
Ders Kodu 02FDB6136
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1- Dini danışmanlık formasyonu kazanır. 2- Alanın problemleri hakkında bilgi sahibi olur. 3- Sorun çözme yetisi kazanır.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Temel kavramlar, bireyi tanıma teknikleri, danışmanlık yaklaşımları, danışmanların rol ve fonksiyonları, danışmanlıkta geçerli olan etik kurallar.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1- Dersin anabilim dalı öğrenme çıktılarına katkılarının gerçekleştirilmesi. 2- Dersin öğrenme çıktılarının gerçekleştirilmesi.
Dersin Amacı Dini danışmanlık formasyonu kazandırmak.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Temel kavramlar: Rehberlik, danışmanlık, psikolojik danışmanlık, dini danışmanlık
  Ön Hazırlık: Öğrenciler önceden verilen okumaları yapmış olarak derse gelirler.
2 Temel kavramlar: Rehberlik, danışmanlık, psikolojik danışmanlık, dini danışmanlık
  Ön Hazırlık: Öğrenciler önceden verilen okumaları yapmış olarak derse gelirler.
3 Rehberlik modelleri, rehberlik stratejileri
  Ön Hazırlık: Öğrenciler önceden verilen okumaları yapmış olarak derse gelirler.
4 Rehberlik modelleri, rehberlik stratejileri
  Ön Hazırlık: Öğrenciler önceden verilen okumaları yapmış olarak derse gelirler.
5 Bireyi tanıma teknikleri
  Ön Hazırlık: Öğrenciler önceden verilen okumaları yapmış olarak derse gelirler.
6 Bireyi tanıma teknikleri
  Ön Hazırlık: Öğrenciler önceden verilen okumaları yapmış olarak derse gelirler.
7 Danışmanlık yaklaşımları ve dini danışmanlık
  Ön Hazırlık: Öğrenciler önceden verilen okumaları yapmış olarak derse gelirler.
8 Danışmanlık yaklaşımları ve dini danışmanlık
  Ön Hazırlık: Öğrenciler önceden verilen okumaları yapmış olarak derse gelirler.
9 Dini rehberlik metot ve teknikleri
  Ön Hazırlık: Öğrenciler önceden verilen okumaları yapmış olarak derse gelirler.
10 Dini rehberlik metot ve teknikleri
  Ön Hazırlık: Öğrenciler önceden verilen okumaları yapmış olarak derse gelirler.
11 Dini danışmanların rol ve fonksiyonları
  Ön Hazırlık: Öğrenciler önceden verilen okumaları yapmış olarak derse gelirler.
12 Dini danışmanların rol ve fonksiyonları
  Ön Hazırlık: Öğrenciler önceden verilen okumaları yapmış olarak derse gelirler.
13 Dini danışmanlıkta problem alanları
  Ön Hazırlık: Öğrenciler önceden verilen okumaları yapmış olarak derse gelirler.
14 Dini danışmanlıkta problem alanları
  Ön Hazırlık: Öğrenciler önceden verilen okumaları yapmış olarak derse gelirler.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi. 3
2 Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi. 2
3 Disiplinler arası işbirliği içinde çalışabilme becerisi. 3
4 Uzmanlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilme becerisi. 2
5 Uzmanlık alanında ulusal ve uluslar arası iletişim kurabilme becerisi. 3
6 Akademik ve mesleki hayatın gerektirdiği insani davranış ve etik kurallara duyarlı olma. 2
7 Alanlarında uzmanlık düzeyinde alan bilgisi. 5
8 Alanındaki problemleri tanımlayabilme, sınıflandırma, modelleme, çözümleme yetkinliği. 2
9 Alanında teorik ve uygulamalı araştırma yapabilecek metodolojik bilgi ve beceri. 5
10 Paydaş kurumların çalışma alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilme becerisi. 3
11 Eğitim-öğretim strateji, ilke, yöntem ve tekniklerini tanıma ve uygulama becerisi. 4
12 Bilimsel bilgi ve birikim ve tecrübelerini ülke kalkınmasında kullanma görev ve sorumluluk becerisi. 2
13 Felsefe ve Din Bilimleri ile ilgili metodolojik bilgiye sahip olma. 2
14 Bilimsel veya grup çalışmaları yaparak bilimsel araştırma tekniklerine ve etik kurallarına uygun olarak bilimsel bilgi üretebilme yetkinliği. 3
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 40
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 6 7 42
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 166    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1- Yıldız Kuzgun, Rehberlik ve Psikolojik Danışma, Ankara 1995. 2- Üzeyir Ok, İnanç Psikolojisi, Ankara 2007. 3- Nevzat Tarhan, İnanç Psikolojisi, iSTANBUL 2009. 4- A. Haluk Yüksel ve Diğ., Din Hizmetlerinmde İletişim ve Halkla İlişkiler, Eskişehir 2006.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)