Ders Adı Yahudi Dini, Tarihi ve Teolojisi
Ders Kodu 02FDB6137
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Yahudilerin Tarihteki Yerinin Analizi Yahudilere Kuran'ın Bakışının Analizi Yahudi İnanç ve İbadetlerinin Analizi Günümüz Yahudilerin ve Mezheplerinin Analizi
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Tarihte Yahudiler, Kur'an'a Göre Beni İsrail, İnanç ve İbadetleri, Günümüz Yahudi Mezhepleri, Türkiye'deki Cemaat, Günlük Hayatları, İsrail Cumhuriyeti
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Yahudilere ve Mezheplerine Objektif bir Bakış Açısıyla Bakabilme Bilgisini Kazanma
Dersin Amacı Yahudilerin Tarihte, Günümüzde, Kuran'daki durumu ve Mezhepleri ve İnanç ve İbadet Esaslarını Anlamak
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Tarihte Yahudiler
  Ön Hazırlık: Şinasi Gündüz, Yaşayan Dinler, Diyanet Yayınları Ankara 2010; Ahmet Çelebi, Yahudilik, İstanbul 1978 Rolalnd de Vaux, The Early Histori of Israel, London, 1971.
2 Tarihte Yahudiler
  Ön Hazırlık: Şinasi Gündüz, Yaşayan Dinler, Diyanet Yayınları Ankara 2010; Ahmet Çelebi, Yahudilik, İstanbul 1978 Rolalnd de Vaux, The Early Histori of Israel, London, 1971.
3 Kur'an'a Göre Beni İsrail
  Ön Hazırlık: Şinasi Gündüz, Yaşayan Dinler, Diyanet Yayınları Ankara 2010; Ahmet Çelebi, Yahudilik, İstanbul 1978 Rolalnd de Vaux, The Early Histori of Israel, London, 1971.
4 Kur'an'a Göre Beni İsrail
  Ön Hazırlık: Şinasi Gündüz, Yaşayan Dinler, Diyanet Yayınları Ankara 2010; Ahmet Çelebi, Yahudilik, İstanbul 1978 Rolalnd de Vaux, The Early Histori of Israel, London, 1971.
5 İnanç ve İbadetleri
  Ön Hazırlık: Şinasi Gündüz, Yaşayan Dinler, Diyanet Yayınları Ankara 2010; Ahmet Çelebi, Yahudilik, İstanbul 1978 Rolalnd de Vaux, The Early Histori of Israel, London, 1971.
6 İnanç ve İbadetleri
  Ön Hazırlık: Şinasi Gündüz, Yaşayan Dinler, Diyanet Yayınları Ankara 2010; Ahmet Çelebi, Yahudilik, İstanbul 1978 Rolalnd de Vaux, The Early Histori of Israel, London, 1971.
7 İnanç ve İbadetleri
  Ön Hazırlık: Şinasi Gündüz, Yaşayan Dinler, Diyanet Yayınları Ankara 2010; Ahmet Çelebi, Yahudilik, İstanbul 1978 Rolalnd de Vaux, The Early Histori of Israel, London, 1971.
8 Ara Sınav
9 Günümüz Yahudi Mezhepleri
  Ön Hazırlık: Şinasi Gündüz, Yaşayan Dinler, Diyanet Yayınları Ankara 2010; Ahmet Çelebi, Yahudilik, İstanbul 1978 Rolalnd de Vaux, The Early Histori of Israel, London, 1971.
10 Günümüz Yahudi Mezhepleri
  Ön Hazırlık: Şinasi Gündüz, Yaşayan Dinler, Diyanet Yayınları Ankara 2010; Ahmet Çelebi, Yahudilik, İstanbul 1978 Rolalnd de Vaux, The Early Histori of Israel, London, 1971.
11 Günümüz Yahudi Mezhepleri
  Ön Hazırlık: Şinasi Gündüz, Yaşayan Dinler, Diyanet Yayınları Ankara 2010; Ahmet Çelebi, Yahudilik, İstanbul 1978 Rolalnd de Vaux, The Early Histori of Israel, London, 1971.
12 Türkiye'deki Cemaat
  Ön Hazırlık: Şinasi Gündüz, Yaşayan Dinler, Diyanet Yayınları Ankara 2010; Ahmet Çelebi, Yahudilik, İstanbul 1978 Rolalnd de Vaux, The Early Histori of Israel, London, 1971.
13 Günlük Hayatları
  Ön Hazırlık: Şinasi Gündüz, Yaşayan Dinler, Diyanet Yayınları Ankara 2010; Ahmet Çelebi, Yahudilik, İstanbul 1978 Rolalnd de Vaux, The Early Histori of Israel, London, 1971.
14 İsrail Cumhuriyeti
  Ön Hazırlık: Şinasi Gündüz, Yaşayan Dinler, Diyanet Yayınları Ankara 2010; Ahmet Çelebi, Yahudilik, İstanbul 1978 Rolalnd de Vaux, The Early Histori of Israel, London, 1971.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi. 4
2 Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi. 4
3 Disiplinler arası işbirliği içinde çalışabilme becerisi. 5
4 Uzmanlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilme becerisi. 4
5 Uzmanlık alanında ulusal ve uluslar arası iletişim kurabilme becerisi. 5
6 Akademik ve mesleki hayatın gerektirdiği insani davranış ve etik kurallara duyarlı olma. 5
7 Alanlarında uzmanlık düzeyinde alan bilgisi. 4
8 Alanındaki problemleri tanımlayabilme, sınıflandırma, modelleme, çözümleme yetkinliği. 5
9 Alanında teorik ve uygulamalı araştırma yapabilecek metodolojik bilgi ve beceri. 4
10 Paydaş kurumların çalışma alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilme becerisi. 5
11 Eğitim-öğretim strateji, ilke, yöntem ve tekniklerini tanıma ve uygulama becerisi. 4
12 Bilimsel bilgi ve birikim ve tecrübelerini ülke kalkınmasında kullanma görev ve sorumluluk becerisi. 4
13 Felsefe ve Din Bilimleri ile ilgili metodolojik bilgiye sahip olma. 4
14 Bilimsel veya grup çalışmaları yaparak bilimsel araştırma tekniklerine ve etik kurallarına uygun olarak bilimsel bilgi üretebilme yetkinliği. 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 6 7 42
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 166    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Abdurrahman Küçük&Günay Tümer, Dinler Tarihi, Berikan Yayınevi, Ankara 2010; Mircea Eliade, Dinler Tarihi, İnançlar ve İbadetlerin Morfolojisi, Çev: Mustafa Ünal, Serhat Kitabevi, Konya 2005.
Materyal
Dökümanlar Abdurrahman Küçük&Günay Tümer, Dinler Tarihi, Berikan Yayınevi, Ankara 2010; Mircea Eliade, Dinler Tarihi, İnançlar ve İbadetlerin Morfolojisi, Çev: Mustafa Ünal, Serhat Kitabevi, Konya 2005.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)