Ders Adı Hıristiyan Dini, Tarihi ve Teolojisi
Ders Kodu 02FDB6138
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) Azize Uygun
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Hz. İsa'nın Hayatının Analizi Yahudi Hristiyanların Tarihinin Analizi Havariler Sonrası İnanç Problemlerinin Analizi Mesih Tasavvurlarının Analizi
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Yahudi Hristiyanlarda Mesih Tasavvurları, Hidayet Öğretilerinin ve Hz. İsa'nın Hayatını Kavrama Bilgisini Kazanma
Dersin Amacı Hz. İsa, Yuhadi Hristiyanlar, Mesih ve Havarilerin Tipolojik Özelliklerini Anlamak
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Hz. İsa'nın Hayatı
  Ön Hazırlık: H.J. Schoeps, Yahudi Hristiyanlar, İst. 2010; Ekrem Sarıkçıoğlu, Başlangıçtan Günümüze Dinler Tarihi, Isparta 2011; Hans Werner, Hristiyan İnancının Ortaya Çıkışı, Özel Yayın 2012; Ekrem Sarıkçıoğlu, Diğer İnciller, Isparta 2010.
2 Hz. İsa'nın Hayatı
  Ön Hazırlık: H.J. Schoeps, Yahudi Hristiyanlar, İst. 2010; Ekrem Sarıkçıoğlu, Başlangıçtan Günümüze Dinler Tarihi, Isparta 2011; Hans Werner, Hristiyan İnancının Ortaya Çıkışı, Özel Yayın 2012; Ekrem Sarıkçıoğlu, Diğer İnciller, Isparta 2010.
3 Hz. İsa'nın Hayatı
  Ön Hazırlık: H.J. Schoeps, Yahudi Hristiyanlar, İst. 2010; Ekrem Sarıkçıoğlu, Başlangıçtan Günümüze Dinler Tarihi, Isparta 2011; Hans Werner, Hristiyan İnancının Ortaya Çıkışı, Özel Yayın 2012; Ekrem Sarıkçıoğlu, Diğer İnciller, Isparta 2010.
4 Yahudi Hristiyan Tezahürü
  Ön Hazırlık: H.J. Schoeps, Yahudi Hristiyanlar, İst. 2010; Ekrem Sarıkçıoğlu, Başlangıçtan Günümüze Dinler Tarihi, Isparta 2011; Hans Werner, Hristiyan İnancının Ortaya Çıkışı, Özel Yayın 2012; Ekrem Sarıkçıoğlu, Diğer İnciller, Isparta 2010.
5 Yahudi Hristiyanların Tarihi
  Ön Hazırlık: H.J. Schoeps, Yahudi Hristiyanlar, İst. 2010; Ekrem Sarıkçıoğlu, Başlangıçtan Günümüze Dinler Tarihi, Isparta 2011; Hans Werner, Hristiyan İnancının Ortaya Çıkışı, Özel Yayın 2012; Ekrem Sarıkçıoğlu, Diğer İnciller, Isparta 2010.
6 Ebionitlerin Mesih Tasavvurları
  Ön Hazırlık: H.J. Schoeps, Yahudi Hristiyanlar, İst. 2010; Ekrem Sarıkçıoğlu, Başlangıçtan Günümüze Dinler Tarihi, Isparta 2011; Hans Werner, Hristiyan İnancının Ortaya Çıkışı, Özel Yayın 2012; Ekrem Sarıkçıoğlu, Diğer İnciller, Isparta 2010.
7 İsa'nın Mesajının İçeriği
  Ön Hazırlık: H.J. Schoeps, Yahudi Hristiyanlar, İst. 2010; Ekrem Sarıkçıoğlu, Başlangıçtan Günümüze Dinler Tarihi, Isparta 2011; Hans Werner, Hristiyan İnancının Ortaya Çıkışı, Özel Yayın 2012; Ekrem Sarıkçıoğlu, Diğer İnciller, Isparta 2010.
8 Sınav
9 Havariler Sonrası İnanç Problemleri
  Ön Hazırlık: H.J. Schoeps, Yahudi Hristiyanlar, İst. 2010; Ekrem Sarıkçıoğlu, Başlangıçtan Günümüze Dinler Tarihi, Isparta 2011; Hans Werner, Hristiyan İnancının Ortaya Çıkışı, Özel Yayın 2012; Ekrem Sarıkçıoğlu, Diğer İnciller, Isparta 2010.
10 Kriz Çözüm Vasıtaları
  Ön Hazırlık: H.J. Schoeps, Yahudi Hristiyanlar, İst. 2010; Ekrem Sarıkçıoğlu, Başlangıçtan Günümüze Dinler Tarihi, Isparta 2011; Hans Werner, Hristiyan İnancının Ortaya Çıkışı, Özel Yayın 2012; Ekrem Sarıkçıoğlu, Diğer İnciller, Isparta 2010.
11 Hristiyanlıkta İnanç Değişimi
  Ön Hazırlık: H.J. Schoeps, Yahudi Hristiyanlar, İst. 2010; Ekrem Sarıkçıoğlu, Başlangıçtan Günümüze Dinler Tarihi, Isparta 2011; Hans Werner, Hristiyan İnancının Ortaya Çıkışı, Özel Yayın 2012; Ekrem Sarıkçıoğlu, Diğer İnciller, Isparta 2010.
12 Hidayet Öğretisindeki Değişim
  Ön Hazırlık: H.J. Schoeps, Yahudi Hristiyanlar, İst. 2010; Ekrem Sarıkçıoğlu, Başlangıçtan Günümüze Dinler Tarihi, Isparta 2011; Hans Werner, Hristiyan İnancının Ortaya Çıkışı, Özel Yayın 2012; Ekrem Sarıkçıoğlu, Diğer İnciller, Isparta 2010.
13 Hidayet İnancının Yeniden Yapılandırılması
  Ön Hazırlık: H.J. Schoeps, Yahudi Hristiyanlar, İst. 2010; Ekrem Sarıkçıoğlu, Başlangıçtan Günümüze Dinler Tarihi, Isparta 2011; Hans Werner, Hristiyan İnancının Ortaya Çıkışı, Özel Yayın 2012; Ekrem Sarıkçıoğlu, Diğer İnciller, Isparta 2010.
14 Mesih'in Şahsiyeti, Tasavvurları
  Ön Hazırlık: H.J. Schoeps, Yahudi Hristiyanlar, İst. 2010; Ekrem Sarıkçıoğlu, Başlangıçtan Günümüze Dinler Tarihi, Isparta 2011; Hans Werner, Hristiyan İnancının Ortaya Çıkışı, Özel Yayın 2012; Ekrem Sarıkçıoğlu, Diğer İnciller, Isparta 2010.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi. 4
2 Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi. 5
3 Disiplinler arası işbirliği içinde çalışabilme becerisi. 5
4 Uzmanlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilme becerisi. 4
5 Uzmanlık alanında ulusal ve uluslar arası iletişim kurabilme becerisi. 4
6 Akademik ve mesleki hayatın gerektirdiği insani davranış ve etik kurallara duyarlı olma. 5
7 Alanlarında uzmanlık düzeyinde alan bilgisi. 5
8 Alanındaki problemleri tanımlayabilme, sınıflandırma, modelleme, çözümleme yetkinliği. 5
9 Alanında teorik ve uygulamalı araştırma yapabilecek metodolojik bilgi ve beceri. 4
10 Paydaş kurumların çalışma alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilme becerisi. 5
11 Eğitim-öğretim strateji, ilke, yöntem ve tekniklerini tanıma ve uygulama becerisi. 4
12 Bilimsel bilgi ve birikim ve tecrübelerini ülke kalkınmasında kullanma görev ve sorumluluk becerisi. 5
13 Felsefe ve Din Bilimleri ile ilgili metodolojik bilgiye sahip olma. 5
14 Bilimsel veya grup çalışmaları yaparak bilimsel araştırma tekniklerine ve etik kurallarına uygun olarak bilimsel bilgi üretebilme yetkinliği. 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 6 7 42
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 166    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Thomas Michel, Hıristiyan Tanrıbilimine Giriş - Dinler Tarihine Katkı, Şahsi Yayın, İstanbul 1992; Martin Werner, Hıristiyan İnancının Ortaya Çıkışı (Ders Notu)
Diğer Kaynaklar Thomas Michel, Hıristiyan Tanrıbilimine Giriş - Dinler Tarihine Katkı, Şahsi Yayın, İstanbul 1992; Martin Werner, Hıristiyan İnancının Ortaya Çıkışı (Ders Notu)
Materyal
Dökümanlar Martin Werner, Hıristiyan İnancının Ortaya Çıkışı (Ders Notu)
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)