Ders Adı Dinlerarası Diyalog
Ders Kodu 02FDB6142
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Dinlerarası Diyalogun amacını, ihtiyacın olup olmaması ve getirilen eleştirileri analiz edebilme
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Dinlerarası Diyalogun Ortaya Çıkışı, Dinlerin birbirleri ile olan ilişkileri, ilişkilerde yaşanan sorunlar
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Diyalog Kavramı, Dinlerarası Diyalogu Gerektiren Sebepler ve ortaya çıkış ve Tarihi Gelişiminin kavranması
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Diyalog Ve Benzeri Kavramlar Ve Diyalogun Temel İlkeleri
2 Yahudiliğin Diğer Dinlerle Olan İlişkisi
3 Hıristiyanlığın Diğer Dinlerle Olan İlişkisi
4 İslam’ın Diğer Dinlerle Olan İlişkisi
5 İslam’ın Diğer Dinlerle Olan İlişkisi
6 Hint Dinlerinin Diğer Dinlerle Olan İlişkisi
7 Hristiyan Dünya’da Diyalog Düşüncesinin Ortaya Çıkışı
8 Hristiyan Dünya’da Diyalog Düşüncesinin Ortaya Çıkışında Vatikan’ın Rolü
9 Hıristiyanlıkta Dinlerarası Diyalog
10 Günümüz Dinlerarası Diyalog Kurumları
11 Hıristiyanlıkta Dinlerarası Diyalog
12 Dinlerarası Diyaloga Getirilen Eleştiriler
13 Dinlerarası Diyaloga Getirilen Eleştiriler
14 Genel Değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi. 0
2 Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi. 0
3 Disiplinler arası işbirliği içinde çalışabilme becerisi. 0
4 Uzmanlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilme becerisi. 0
5 Uzmanlık alanında ulusal ve uluslar arası iletişim kurabilme becerisi. 0
6 Akademik ve mesleki hayatın gerektirdiği insani davranış ve etik kurallara duyarlı olma. 0
7 Alanlarında uzmanlık düzeyinde alan bilgisi. 0
8 Alanındaki problemleri tanımlayabilme, sınıflandırma, modelleme, çözümleme yetkinliği. 0
9 Alanında teorik ve uygulamalı araştırma yapabilecek metodolojik bilgi ve beceri. 0
10 Paydaş kurumların çalışma alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilme becerisi. 0
11 Eğitim-öğretim strateji, ilke, yöntem ve tekniklerini tanıma ve uygulama becerisi. 0
12 Bilimsel bilgi ve birikim ve tecrübelerini ülke kalkınmasında kullanma görev ve sorumluluk becerisi. 0
13 Felsefe ve Din Bilimleri ile ilgili metodolojik bilgiye sahip olma. 0
14 Bilimsel veya grup çalışmaları yaparak bilimsel araştırma tekniklerine ve etik kurallarına uygun olarak bilimsel bilgi üretebilme yetkinliği. 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 0 0
Ödev 3 40
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 3 14 42
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 166    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)