Ders Adı Batı Kaynaklı Yeni Dini Akımlar
Ders Kodu 02FDB6143
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) Prof.Dr. Nasuh GÜNAY
Dersin Yardımcıları Dr. Öğr.Üyesi Azize UYGUN, Dr. Öğr.Üyesi Halit Ahmet ÇİFTÇİ
Dersin Öğrenme Çıktıları Batıdaki Yeni Dini Hareketlerle ilgili bilgi sahibi olma
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Yeni Dini Hareketlerin , inanç ve ibadetleri, misyon çalışmaları
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Batı orijinli yeni dini hareketlerle ilgi bilgi birikimi ve analiz yeteneği kazanma
Dersin Amacı Batıda Ortaya çıkan yeni dini hareketleri tanıma
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Batıda Yeni Dini Hareketlerin Ortaya Çıkış Nedenleri
2 Batıda Yeni Dini Hareketlerin Karakteristik Özellikleri
3 Yehova Şahitleri
4 Yehova Şahitleri
5 Mormonlar
6 Mormonlar
7 Mormonlar
8 Moonculuk-Birleştirme Kilisesi
9 Moonculuk-Birleştirme Kilisesi Unification Church
10 Sayentoloji Kilisesi
11 Sayentoloji Kilisesi Sayentoloji Church
12 Satanizm
13 Satanizm
14 Genel Değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi. 0
2 Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi. 0
3 Disiplinler arası işbirliği içinde çalışabilme becerisi. 0
4 Uzmanlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilme becerisi. 0
5 Uzmanlık alanında ulusal ve uluslar arası iletişim kurabilme becerisi. 0
6 Akademik ve mesleki hayatın gerektirdiği insani davranış ve etik kurallara duyarlı olma. 0
7 Alanlarında uzmanlık düzeyinde alan bilgisi. 0
8 Alanındaki problemleri tanımlayabilme, sınıflandırma, modelleme, çözümleme yetkinliği. 0
9 Alanında teorik ve uygulamalı araştırma yapabilecek metodolojik bilgi ve beceri. 0
10 Paydaş kurumların çalışma alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilme becerisi. 0
11 Eğitim-öğretim strateji, ilke, yöntem ve tekniklerini tanıma ve uygulama becerisi. 0
12 Bilimsel bilgi ve birikim ve tecrübelerini ülke kalkınmasında kullanma görev ve sorumluluk becerisi. 0
13 Felsefe ve Din Bilimleri ile ilgili metodolojik bilgiye sahip olma. 0
14 Bilimsel veya grup çalışmaları yaparak bilimsel araştırma tekniklerine ve etik kurallarına uygun olarak bilimsel bilgi üretebilme yetkinliği. 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 3 14
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 54
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 3 14 42
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 166    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Nasuh GÜNAY, Türkiyede Yeniçağ İnançları, Isparta 2011
Diğer Kaynaklar Nasuh GÜNAY, Türkiyede Yeniçağ İnançları, Isparta 2011
Materyal
Dökümanlar Nasuh GÜNAY, Türkiyede Yeniçağ İnançları, Isparta 2011
Ödevler
Sınavlar yazılı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)