Ders Adı Dinlerde Mesih ve Mehdi
Ders Kodu 02FDB6147
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 1-Ekrem SARIKÇIOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Mehdi tasavvurları analizi Mesih tasavvurları analizi Mehdi ve Mesih'in sosyal ve tabi çevreleri analizi Mehdi ve Mesih taraftar ve muhaliflerinin analizi
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Dinlerdeki mehdi ve mesih tasavvurları bilgisini kazanma
Dersin Amacı Çeşitli dinlerdeki mehdi hareketlerini, kaynaklarını öğrenmek
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Mesih tasavvurlarına giriş
  Ön Hazırlık: Ekrem Sarıkçıoğlu, Dinlerde Mehdi ve Mesih Tasavvurları
2 Mesih Tasavvurlarına giriş
  Ön Hazırlık: Ekrem Sarıkçıoğlu, Dinlerde Mehdi ve Mesih Tasavvurları
3 Mesihlerin kimlikleri
  Ön Hazırlık: Ekrem Sarıkçıoğlu, Dinlerde Mehdi ve Mesih Tasavvurları
4 mesihlerin kimlikleri
  Ön Hazırlık: Ekrem Sarıkçıoğlu, Dinlerde Mehdi ve Mesih Tasavvurları
5 mesihlerin sosyal çevreleri
  Ön Hazırlık: Ekrem Sarıkçıoğlu, Dinlerde Mehdi ve Mesih Tasavvurları
6 mesihlerin sosyal çevreleri
  Ön Hazırlık: Ekrem Sarıkçıoğlu, Dinlerde Mehdi ve Mesih Tasavvurları
7 mesihlerin siyaseti
  Ön Hazırlık: Ekrem Sarıkçıoğlu, Dinlerde Mehdi ve Mesih Tasavvurları
8 sınav
9 mesihlerin siyaseti
  Ön Hazırlık: Ekrem Sarıkçıoğlu, Dinlerde Mehdi ve Mesih Tasavvurları
10 mesihlerin muhalifleri
  Ön Hazırlık: Ekrem Sarıkçıoğlu, Dinlerde Mehdi ve Mesih Tasavvurları
11 mesihlerin muhalifleri
  Ön Hazırlık: Ekrem Sarıkçıoğlu, Dinlerde Mehdi ve Mesih Tasavvurları
12 mesihlerin taraftarları
  Ön Hazırlık: Ekrem Sarıkçıoğlu, Dinlerde Mehdi ve Mesih Tasavvurları
13 mesih dönemi tabii çevre
  Ön Hazırlık: Ekrem Sarıkçıoğlu, Dinlerde Mehdi ve Mesih Tasavvurları
14 mesih dönemi tabii çevre
  Ön Hazırlık: Ekrem Sarıkçıoğlu, Dinlerde Mehdi ve Mesih Tasavvurları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi. 4
2 Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi. 5
3 Disiplinler arası işbirliği içinde çalışabilme becerisi. 4
4 Uzmanlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilme becerisi. 5
5 Uzmanlık alanında ulusal ve uluslar arası iletişim kurabilme becerisi. 5
6 Akademik ve mesleki hayatın gerektirdiği insani davranış ve etik kurallara duyarlı olma. 5
7 Alanlarında uzmanlık düzeyinde alan bilgisi. 4
8 Alanındaki problemleri tanımlayabilme, sınıflandırma, modelleme, çözümleme yetkinliği. 5
9 Alanında teorik ve uygulamalı araştırma yapabilecek metodolojik bilgi ve beceri. 4
10 Paydaş kurumların çalışma alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilme becerisi. 5
11 Eğitim-öğretim strateji, ilke, yöntem ve tekniklerini tanıma ve uygulama becerisi. 5
12 Bilimsel bilgi ve birikim ve tecrübelerini ülke kalkınmasında kullanma görev ve sorumluluk becerisi. 4
13 Felsefe ve Din Bilimleri ile ilgili metodolojik bilgiye sahip olma. 5
14 Bilimsel veya grup çalışmaları yaparak bilimsel araştırma tekniklerine ve etik kurallarına uygun olarak bilimsel bilgi üretebilme yetkinliği. 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 6 7 42
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 166    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Ekrem Sarıkçıoğlu, Dinlerde Mehdi ve Mesih Tasavvurları
Diğer Kaynaklar Ekrem Sarıkçıoğlu, Dinlerde Mehdi ve Mesih Tasavvurları
Materyal
Dökümanlar Ekrem Sarıkçıoğlu, Dinlerde Mehdi ve Mesih Tasavvurları
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)