Ders Adı Dinlerde Okkült Bilgileri
Ders Kodu 02FDB6148
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Azize UYGUN
Dersin Yardımcıları 3-Azize UYGUN
Dersin Öğrenme Çıktıları Okültizmle ile ilgili bilgi sahibi olmayı sağlayacak bilgileri temin eder
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Okkültik Bilgiler ve Uygulamaları
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1- Desin öğrenme çıktılarının gerçekleştirilmesi 2- Dersin anabilim dalı çıktılarına katkılarının gerçekletirilmesi
Dersin Amacı Okkültizm ve ilgili kavramları, dinlerin büyü ve sihir ile ilgili bilgileri edinme
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Okkült Kavramı ve Okkültizm
  Ön Hazırlık: Öğrenciler, önceden belirlenen okumaları yaparak derse hazır gelirler.
2 Hint’te Okkült Bilgiler (Büyü Sihir)
  Ön Hazırlık: Öğrenciler, önceden belirlenen okumaları yaparak derse hazır gelirler.
3 Hint’te Okkült Bilgiler Büyü Sihir)
  Ön Hazırlık: Öğrenciler, önceden belirlenen okumaları yaparak derse hazır gelirler.
4 Mezopotamya’da Okkült Bilgiler
  Ön Hazırlık: Öğrenciler, önceden belirlenen okumaları yaparak derse hazır gelirler.
5 Mezopotamya’da Okkült Bilgiler
  Ön Hazırlık: Öğrenciler, önceden belirlenen okumaları yaparak derse hazır gelirler.
6 Kadim Mısır’da Okkült Bilgiler
  Ön Hazırlık: Öğrenciler, önceden belirlenen okumaları yaparak derse hazır gelirler.
7 Hıristiyanlık Öncesi Avrupa’da Okkült Bilgiler
  Ön Hazırlık: Öğrenciler, önceden belirlenen okumaları yaparak derse hazır gelirler.
8 Yahudilikte Okkült Bilgiler
  Ön Hazırlık: Öğrenciler, önceden belirlenen okumaları yaparak derse hazır gelirler.
9 Kabalizm
  Ön Hazırlık: Öğrenciler, önceden belirlenen okumaları yaparak derse hazır gelirler.
10 Hıristiyanlık’ta Okkült Bilgiler
  Ön Hazırlık: Öğrenciler, önceden belirlenen okumaları yaparak derse hazır gelirler.
11 Hıristiyanlık’ta Okkült Bilgiler
  Ön Hazırlık: Öğrenciler, önceden belirlenen okumaları yaparak derse hazır gelirler.
12 İslam Toplumlarında Gizli İlimler
  Ön Hazırlık: Öğrenciler, önceden belirlenen okumaları yaparak derse hazır gelirler.
13 İslam Toplumlarında Gizli İlimler
  Ön Hazırlık: Öğrenciler, önceden belirlenen okumaları yaparak derse hazır gelirler.
14 Genel Değerlendirme
  Ön Hazırlık: Öğrenciler, önceden belirlenen okumaları yaparak derse hazır gelirler.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi. 0
2 Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi. 0
3 Disiplinler arası işbirliği içinde çalışabilme becerisi. 0
4 Uzmanlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilme becerisi. 0
5 Uzmanlık alanında ulusal ve uluslar arası iletişim kurabilme becerisi. 0
6 Akademik ve mesleki hayatın gerektirdiği insani davranış ve etik kurallara duyarlı olma. 0
7 Alanlarında uzmanlık düzeyinde alan bilgisi. 0
8 Alanındaki problemleri tanımlayabilme, sınıflandırma, modelleme, çözümleme yetkinliği. 0
9 Alanında teorik ve uygulamalı araştırma yapabilecek metodolojik bilgi ve beceri. 0
10 Paydaş kurumların çalışma alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilme becerisi. 0
11 Eğitim-öğretim strateji, ilke, yöntem ve tekniklerini tanıma ve uygulama becerisi. 0
12 Bilimsel bilgi ve birikim ve tecrübelerini ülke kalkınmasında kullanma görev ve sorumluluk becerisi. 0
13 Felsefe ve Din Bilimleri ile ilgili metodolojik bilgiye sahip olma. 0
14 Bilimsel veya grup çalışmaları yaparak bilimsel araştırma tekniklerine ve etik kurallarına uygun olarak bilimsel bilgi üretebilme yetkinliği. 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 0 0
Ödev 3 40
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 3 14 42
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 166    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Cemal Anadol, Büyü / Sihir / Tılsım / Cin Çarpması / Tarihten Günümüze Kadar Doğu ve Batı Kültürlerinde Halk İnanışları; İstanbu 2006, Kenzül Havas, Büyü Bilimi / Merlin'in Sırları Kitabı İstanbul 2006; Leonard W. King Babylonian Magic and Sorcery USA 2000
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)