Ders Adı İslam Ahlâk Felsefesinin Temel Problemleri
Ders Kodu 02FDB6149
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Nejdet DURAK
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Ahlak metinlerini öğrenir
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Ahlak metin incelemeleri ve kavram tahlilleri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Ahlak felsefesini metinler üzerinden ele almak
Dersin Amacı Ahlak Felsefesinde Çağdaş Yönelişleri analiz etme ve değerlendirme.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Ahlak Kavramı
2 İnsan ve Ahlak
3 Ahlaka Dair Kuramlar: Dini ve Felsefi Kuramlar Kavramlar
4 Ahlaka Dair Kuramlar: Dini ve Felsefi Kuramlar Temel Kavramlar
5 Ahlaka Dair Kuramlar: Dini ve Felsefi Kuramlar Düşünürler
6 Ahlaka Dair Kuramlar: Dini ve Felsefi Kuramlar ilk Dönem Filozoflar
7 vize
8 Ahlaka Dair Kuramlar: Dini ve Felsefi Kuramlar örnek Metinler
9 Ahlaka Dair Kuramlar: Dini ve Felsefi Kuramlar örnek Metinler
10 Ahlaka Dair Kuramlar: Dini ve Felsefi Kuramlar
11 Ahlaka Dair Kuramlar: Dini ve Felsefi Kuramlar örnek Metinler
12 Ahlaka Dair Kuramlar: Dini ve Felsefi Kuramlar örnek Metinler
13 Ahlaka Dair Kuramlar: Dini ve Felsefi Kuramlar örnek Metinler
14 Ahlaka Dair Kuramlar: Dini ve Felsefi Kuramlar örnek Metinler
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi. 5
2 Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi. 4
3 Disiplinler arası işbirliği içinde çalışabilme becerisi. 0
4 Uzmanlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilme becerisi. 0
5 Uzmanlık alanında ulusal ve uluslar arası iletişim kurabilme becerisi. 0
6 Akademik ve mesleki hayatın gerektirdiği insani davranış ve etik kurallara duyarlı olma. 4
7 Alanlarında uzmanlık düzeyinde alan bilgisi. 5
8 Alanındaki problemleri tanımlayabilme, sınıflandırma, modelleme, çözümleme yetkinliği. 5
9 Alanında teorik ve uygulamalı araştırma yapabilecek metodolojik bilgi ve beceri. 5
10 Paydaş kurumların çalışma alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilme becerisi. 2
11 Eğitim-öğretim strateji, ilke, yöntem ve tekniklerini tanıma ve uygulama becerisi. 0
12 Bilimsel bilgi ve birikim ve tecrübelerini ülke kalkınmasında kullanma görev ve sorumluluk becerisi. 4
13 Felsefe ve Din Bilimleri ile ilgili metodolojik bilgiye sahip olma. 0
14 Bilimsel veya grup çalışmaları yaparak bilimsel araştırma tekniklerine ve etik kurallarına uygun olarak bilimsel bilgi üretebilme yetkinliği. 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 6 7 42
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 166    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Farabi (1997), İdeal Devlet (El Medinetü ‘l-Fazıla), çev. Ahmet Arslan, Ankara: Vadi Yayınları Hobbes, Thomas (1994), Leviathan Bir Din ve Dünya Devletinin İçeriği, çev. Semih Lim, İstanbul:Yapı Kredi Yayınları. Kuçuradi, İoanna (1982), İnsan Haklarının Felsefi Temelleri, Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları.
Materyal
Dökümanlar Rousseau, J. J. (1990), Insanlar Arasındaki Eşitsizliğin Kaynağı, çev. Rasih Nuri İleri, İstanbul: Say Yayınları.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)