Ders Adı İslâm Felsefesinde Metafizik Düşünce Sistemleri
Ders Kodu 02FDB6150
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Hatice TOKSÖZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları İslâm felsefesinde akıl, mahiyeti, bilgi edinmedeki yeri, nefs ve ruhun tanımı, mahiyeti, ruh-beden ilişkisi, ruhun ölümsüzlüğü fikrinin kavratılması
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği İslâm felsefesinde akıl, mahiyeti, bilgi edinmedeki yeri, nefs ve ruhun tanımı, mahiyeti, ruh-beden ilişkisi, ruhun ölümsüzlüğü fikri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri İslâm felsefesinde akıl, mahiyeti, bilgi edinmedeki yeri, nefs ve ruhun tanımı, mahiyeti, ruh-beden ilişkisi, ruhun ölümsüzlüğü fikrinin kavratılması
Dersin Amacı İslâm felsefesinde akıl, mahiyeti, bilgi edinmedeki yeri, nefs ve ruhun tanımı, mahiyeti, ruh-beden ilişkisi, ruhun ölümsüzlüğü fikrinin kavratılması
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 İslam felsefesinde metafizik düşünce
  Ön Hazırlık: 1. İbn Sina, Kitabu'ş-Şifa Metafizik I-II, trc. Ekrem Demirli-Ömer Türker, Litera Yayıncılık, İstanbul 2004. 2. Robert Wisnovsky, İbn Sina Metafiziği, trc. Halil İbrahim Uçar, Klasik Yayınları, İstanbul 2010. 3. Hidayet Peker, İbn Sİna Epistemolojisi, arasta Yayınları, Bursa 2000. 4. Ömer Türker, İbn Sİna Felsefesinde Metafizik Bilginin İmkânı Sorunu, İsam Yayınları, İstanbul 2010
2 Metafiziğin problemleri
  Ön Hazırlık: 1. İbn Sina, Kitabu'ş-Şifa Metafizik I-II, trc. Ekrem Demirli-Ömer Türker, Litera Yayıncılık, İstanbul 2004. 2. Robert Wisnovsky, İbn Sina Metafiziği, trc. Halil İbrahim Uçar, Klasik Yayınları, İstanbul 2010. 3. Hidayet Peker, İbn Sİna Epistemolojisi, arasta Yayınları, Bursa 2000. 4. Ömer Türker, İbn Sİna Felsefesinde Metafizik Bilginin İmkânı Sorunu, İsam Yayınları, İstanbul 2010
3 Metafiziğin problemleri
  Ön Hazırlık: 1. İbn Sina, Kitabu'ş-Şifa Metafizik I-II, trc. Ekrem Demirli-Ömer Türker, Litera Yayıncılık, İstanbul 2004. 2. Robert Wisnovsky, İbn Sina Metafiziği, trc. Halil İbrahim Uçar, Klasik Yayınları, İstanbul 2010. 3. Hidayet Peker, İbn Sİna Epistemolojisi, arasta Yayınları, Bursa 2000. 4. Ömer Türker, İbn Sİna Felsefesinde Metafizik Bilginin İmkânı Sorunu, İsam Yayınları, İstanbul 2010
4 Metafiziğin meseleleri
  Ön Hazırlık: 1. İbn Sina, Kitabu'ş-Şifa Metafizik I-II, trc. Ekrem Demirli-Ömer Türker, Litera Yayıncılık, İstanbul 2004. 2. Robert Wisnovsky, İbn Sina Metafiziği, trc. Halil İbrahim Uçar, Klasik Yayınları, İstanbul 2010. 3. Hidayet Peker, İbn Sİna Epistemolojisi, arasta Yayınları, Bursa 2000. 4. Ömer Türker, İbn Sİna Felsefesinde Metafizik Bilginin İmkânı Sorunu, İsam Yayınları, İstanbul 2010
5 Metafiziğin meseleleri
  Ön Hazırlık: 1. İbn Sina, Kitabu'ş-Şifa Metafizik I-II, trc. Ekrem Demirli-Ömer Türker, Litera Yayıncılık, İstanbul 2004. 2. Robert Wisnovsky, İbn Sina Metafiziği, trc. Halil İbrahim Uçar, Klasik Yayınları, İstanbul 2010. 3. Hidayet Peker, İbn Sİna Epistemolojisi, arasta Yayınları, Bursa 2000. 4. Ömer Türker, İbn Sİna Felsefesinde Metafizik Bilginin İmkânı Sorunu, İsam Yayınları, İstanbul 2010
6 İslam metafizik düşüncesinde Tanrı
  Ön Hazırlık: 1. İbn Sina, Kitabu'ş-Şifa Metafizik I-II, trc. Ekrem Demirli-Ömer Türker, Litera Yayıncılık, İstanbul 2004. 2. Robert Wisnovsky, İbn Sina Metafiziği, trc. Halil İbrahim Uçar, Klasik Yayınları, İstanbul 2010. 3. Hidayet Peker, İbn Sİna Epistemolojisi, arasta Yayınları, Bursa 2000. 4. Ömer Türker, İbn Sİna Felsefesinde Metafizik Bilginin İmkânı Sorunu, İsam Yayınları, İstanbul 2010
7 İslam felsefesinde Akıl ve tanımı
  Ön Hazırlık: 1. İbn Sina, Kitabu'ş-Şifa Metafizik I-II, trc. Ekrem Demirli-Ömer Türker, Litera Yayıncılık, İstanbul 2004. 2. Robert Wisnovsky, İbn Sina Metafiziği, trc. Halil İbrahim Uçar, Klasik Yayınları, İstanbul 2010. 3. Hidayet Peker, İbn Sİna Epistemolojisi, arasta Yayınları, Bursa 2000. 4. Ömer Türker, İbn Sİna Felsefesinde Metafizik Bilginin İmkânı Sorunu, İsam Yayınları, İstanbul 2010
8 Bilgi elde etmede aklın rolü
  Ön Hazırlık: 1. İbn Sina, Kitabu'ş-Şifa Metafizik I-II, trc. Ekrem Demirli-Ömer Türker, Litera Yayıncılık, İstanbul 2004. 2. Robert Wisnovsky, İbn Sina Metafiziği, trc. Halil İbrahim Uçar, Klasik Yayınları, İstanbul 2010. 3. Hidayet Peker, İbn Sİna Epistemolojisi, arasta Yayınları, Bursa 2000. 4. Ömer Türker, İbn Sİna Felsefesinde Metafizik Bilginin İmkânı Sorunu, İsam Yayınları, İstanbul 2010
9 İslam felsefesinde nefs ve tanımı
  Ön Hazırlık: 1. İbn Sina, Kitabu'ş-Şifa Metafizik I-II, trc. Ekrem Demirli-Ömer Türker, Litera Yayıncılık, İstanbul 2004. 2. Robert Wisnovsky, İbn Sina Metafiziği, trc. Halil İbrahim Uçar, Klasik Yayınları, İstanbul 2010. 3. Hidayet Peker, İbn Sİna Epistemolojisi, arasta Yayınları, Bursa 2000. 4. Ömer Türker, İbn Sİna Felsefesinde Metafizik Bilginin İmkânı Sorunu, İsam Yayınları, İstanbul 2010
10 Nefs ve beden ilişkisi
  Ön Hazırlık: 1. İbn Sina, Kitabu'ş-Şifa Metafizik I-II, trc. Ekrem Demirli-Ömer Türker, Litera Yayıncılık, İstanbul 2004. 2. Robert Wisnovsky, İbn Sina Metafiziği, trc. Halil İbrahim Uçar, Klasik Yayınları, İstanbul 2010. 3. Hidayet Peker, İbn Sİna Epistemolojisi, arasta Yayınları, Bursa 2000. 4. Ömer Türker, İbn Sİna Felsefesinde Metafizik Bilginin İmkânı Sorunu, İsam Yayınları, İstanbul 2010
11 Ruhun ölümsüzlüğü fikri
  Ön Hazırlık: 1. İbn Sina, Kitabu'ş-Şifa Metafizik I-II, trc. Ekrem Demirli-Ömer Türker, Litera Yayıncılık, İstanbul 2004. 2. Robert Wisnovsky, İbn Sina Metafiziği, trc. Halil İbrahim Uçar, Klasik Yayınları, İstanbul 2010. 3. Hidayet Peker, İbn Sİna Epistemolojisi, arasta Yayınları, Bursa 2000. 4. Ömer Türker, İbn Sİna Felsefesinde Metafizik Bilginin İmkânı Sorunu, İsam Yayınları, İstanbul 2010
12 İslam metafizik düşüncenin temsilcileri
  Ön Hazırlık: 1. İbn Sina, Kitabu'ş-Şifa Metafizik I-II, trc. Ekrem Demirli-Ömer Türker, Litera Yayıncılık, İstanbul 2004. 2. Robert Wisnovsky, İbn Sina Metafiziği, trc. Halil İbrahim Uçar, Klasik Yayınları, İstanbul 2010. 3. Hidayet Peker, İbn Sİna Epistemolojisi, arasta Yayınları, Bursa 2000. 4. Ömer Türker, İbn Sİna Felsefesinde Metafizik Bilginin İmkânı Sorunu, İsam Yayınları, İstanbul 2010
13 İslam metafizik düşüncenin temsilcileri
  Ön Hazırlık: 1. İbn Sina, Kitabu'ş-Şifa Metafizik I-II, trc. Ekrem Demirli-Ömer Türker, Litera Yayıncılık, İstanbul 2004. 2. Robert Wisnovsky, İbn Sina Metafiziği, trc. Halil İbrahim Uçar, Klasik Yayınları, İstanbul 2010. 3. Hidayet Peker, İbn Sİna Epistemolojisi, arasta Yayınları, Bursa 2000. 4. Ömer Türker, İbn Sİna Felsefesinde Metafizik Bilginin İmkânı Sorunu, İsam Yayınları, İstanbul 2010
14 İslam metafizik düşüncenin temsilcileri
  Ön Hazırlık: 1. İbn Sina, Kitabu'ş-Şifa Metafizik I-II, trc. Ekrem Demirli-Ömer Türker, Litera Yayıncılık, İstanbul 2004. 2. Robert Wisnovsky, İbn Sina Metafiziği, trc. Halil İbrahim Uçar, Klasik Yayınları, İstanbul 2010. 3. Hidayet Peker, İbn Sİna Epistemolojisi, arasta Yayınları, Bursa 2000. 4. Ömer Türker, İbn Sİna Felsefesinde Metafizik Bilginin İmkânı Sorunu, İsam Yayınları, İstanbul 2010
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi. 0
2 Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi. 0
3 Disiplinler arası işbirliği içinde çalışabilme becerisi. 0
4 Uzmanlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilme becerisi. 0
5 Uzmanlık alanında ulusal ve uluslar arası iletişim kurabilme becerisi. 0
6 Akademik ve mesleki hayatın gerektirdiği insani davranış ve etik kurallara duyarlı olma. 0
7 Alanlarında uzmanlık düzeyinde alan bilgisi. 0
8 Alanındaki problemleri tanımlayabilme, sınıflandırma, modelleme, çözümleme yetkinliği. 0
9 Alanında teorik ve uygulamalı araştırma yapabilecek metodolojik bilgi ve beceri. 0
10 Paydaş kurumların çalışma alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilme becerisi. 0
11 Eğitim-öğretim strateji, ilke, yöntem ve tekniklerini tanıma ve uygulama becerisi. 0
12 Bilimsel bilgi ve birikim ve tecrübelerini ülke kalkınmasında kullanma görev ve sorumluluk becerisi. 0
13 Felsefe ve Din Bilimleri ile ilgili metodolojik bilgiye sahip olma. 0
14 Bilimsel veya grup çalışmaları yaparak bilimsel araştırma tekniklerine ve etik kurallarına uygun olarak bilimsel bilgi üretebilme yetkinliği. 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 75
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 25
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 6 7 42
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 166    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1. İbn Sina, Kitabu'ş-Şifa Metafizik I-II, trc. Ekrem Demirli-Ömer Türker, Litera Yayıncılık, İstanbul 2004. 2. Robert Wisnovsky, İbn Sina Metafiziği, trc. Halil İbrahim Uçar, Klasik Yayınları, İstanbul 2010. 3. Hidayet Peker, İbn Sİna Epistemolojisi, arasta Yayınları, Bursa 2000. 4. Ömer Türker, İbn Sİna Felsefesinde Metafizik Bilginin İmkânı Sorunu, İsam Yayınları, İstanbul 2010
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)