Ders Adı Çağdaş Felsefe Akımları
Ders Kodu 02FDB6160
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Nejdet Durak
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Çağdaş felsefe akımlarının ve temsilcilerinin öğrenilmesi Felsefe alanında daha bütüncül bir bakış açısı kazanma
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Çağdaş felsefi akımların kaynakları üzerinde durulduktan sonra pozitivizm, yapısalcılık gibi akımlar üzerinde durulacak, ayrıca akımların temsilcisi durumunda olan filozoflar ve metinleri örnek olarak seçilecektir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Günümüz felsefesinde temel akımların analiz edilmesi
Dersin Amacı Çağdaş düşünce akımlarını ve onların temsilcilerini orjinal metinleri üzerinde görme
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Günümüz felsefesinin önemli akımları
2 Günümüzdeki önemli düşünürler
3 Analitik felsefe
4 Mantıksal pozitivism
5 Yorumlamacılık
6 Fenomenoloji
7 Yapısalcılık
8 Vize
9 Postyapısalcı felsefe
10 Postmodern felsefe
11 Eleştirel realizm
12 Eleştirel rasyonalizm
13 Eleştirel teori
14 Günümüz felsefelerinin ana konularına genel bakış
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi. 5
2 Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi. 5
3 Disiplinler arası işbirliği içinde çalışabilme becerisi. 4
4 Uzmanlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilme becerisi. 4
5 Uzmanlık alanında ulusal ve uluslar arası iletişim kurabilme becerisi. 5
6 Akademik ve mesleki hayatın gerektirdiği insani davranış ve etik kurallara duyarlı olma. 4
7 Alanlarında uzmanlık düzeyinde alan bilgisi. 3
8 Alanındaki problemleri tanımlayabilme, sınıflandırma, modelleme, çözümleme yetkinliği. 5
9 Alanında teorik ve uygulamalı araştırma yapabilecek metodolojik bilgi ve beceri. 5
10 Paydaş kurumların çalışma alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilme becerisi. 2
11 Eğitim-öğretim strateji, ilke, yöntem ve tekniklerini tanıma ve uygulama becerisi. 5
12 Bilimsel bilgi ve birikim ve tecrübelerini ülke kalkınmasında kullanma görev ve sorumluluk becerisi. 0
13 Felsefe ve Din Bilimleri ile ilgili metodolojik bilgiye sahip olma. 5
14 Bilimsel veya grup çalışmaları yaparak bilimsel araştırma tekniklerine ve etik kurallarına uygun olarak bilimsel bilgi üretebilme yetkinliği. 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 6 7 42
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 166    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Peterson, Michael L. vd. (ed). (2004) Contemporary Debates in Philosophy of Religion. Malden, USA: Blackwell Kıta Avrupası Felsefesine Giriş / Rousseau, Kant, Hegel'den Foucault ve Derrida'ya,David West, çeviren; Ahmet Cevizci, Paradigma Yayınları. Felsefe Tarihi, Macit Gökberk, Remzi Kitabevi. Çağdaş Felsefe/Kant'tan Günümüze Felsefe Akımları, Bedia Akarsu,İnkilap Kitabevi.
Materyal
Dökümanlar Peterson, Michael L. vd. (ed). (2004) Contemporary Debates in Philosophy of Religion. Malden, USA: Blackwell
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)