Ders Adı Çağdaş Batı Din Felsefesi
Ders Kodu 02FDB6163
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Nejdet DURAK
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Çağdaş felsefe akımlarının ve temsilcilerinin öğrenilmesi
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Din felsefesinin temel sorunlarının, tartışma ve kavramlarınını İngilizce kaynaklardan okunması, analizi ve değerlendirmesinin amaçlandığı bir derstir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Öğrenciye hem din felsefesinin İngilizce kavramlarını kavrama hem de İngilizce metinleri anlama ve değerlendirme becerisi edindirmek hedeflenmektedir. Çağdaş felsefe akımlarının ve temsilcilerinin öğrenilmesi
Dersin Amacı Din felsefesinin temel sorunlarının İngilizce kaynaklardan okunması, analizi ve değerlendirmesinin amaçlandığı bir derstir.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Tanrı inancı
2 Tanrı inancının karşıtları
3 Nietzsche: Yunanlıların trajik çağında felsefe
4 Din bilim ilişkisi
5 Kant: Gelecekte bilim olarak çıkabilecek her metafiziğe prolegomena
6 Kant: Pratik aklın eleştirisi
7 Vize
8 Foucault: Kelimeler ve Şeyler
9 Foucault: Bilginin arkeolojisi.
10 Seşme metinler: Tanrı'nın varlığı, evrenin en iyi Açıklama mı?
11 Ecce Homo
12 Kant- Sonrası
13 çagdaş problemler
14 Final exam
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi. 5
2 Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi. 5
3 Disiplinler arası işbirliği içinde çalışabilme becerisi. 5
4 Uzmanlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilme becerisi. 4
5 Uzmanlık alanında ulusal ve uluslar arası iletişim kurabilme becerisi. 5
6 Akademik ve mesleki hayatın gerektirdiği insani davranış ve etik kurallara duyarlı olma. 5
7 Alanlarında uzmanlık düzeyinde alan bilgisi. 5
8 Alanındaki problemleri tanımlayabilme, sınıflandırma, modelleme, çözümleme yetkinliği. 5
9 Alanında teorik ve uygulamalı araştırma yapabilecek metodolojik bilgi ve beceri. 5
10 Paydaş kurumların çalışma alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilme becerisi. 0
11 Eğitim-öğretim strateji, ilke, yöntem ve tekniklerini tanıma ve uygulama becerisi. 5
12 Bilimsel bilgi ve birikim ve tecrübelerini ülke kalkınmasında kullanma görev ve sorumluluk becerisi. 0
13 Felsefe ve Din Bilimleri ile ilgili metodolojik bilgiye sahip olma. 5
14 Bilimsel veya grup çalışmaları yaparak bilimsel araştırma tekniklerine ve etik kurallarına uygun olarak bilimsel bilgi üretebilme yetkinliği. 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 6 7 42
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 166    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Yaran, Cafer Sadık. (2000) Günümüz Din Felsefesinde Tanrı İnancının Akliliği. Samsun: Etüt
Diğer Kaynaklar Peterson, Michael L. vd. (ed). (2004) Contemporary Debates in Philosophy of Religion. Malden, USA: Blackwell Swinburne, Richard. (1996) Is There A God? Oxford: Oxford University Press, Bruce, Steve, Religion in the Modern World: From Cathedrals to Cults, Oxford University Press, Oxford, 1996
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)