Ders Adı Çağdaş Türk Din Felsefesi
Ders Kodu 02FDB6164
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Din felsefesi hakkında bilgi sahibi olmak Türkiyede din felsefesi alınında yapılan çalışmaların takibi
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Türkiye'de Din Felsefesi alanında yapılan çalışmaların ve en temel tartışma konularının tespiti ve özgün tartışmaların analiz edilmesi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Din felsefesi alanında ülkemizde yapılan çalışmaları ortaya koymak ulusal bir din felsefesi etkinliğinin imkanını sorgulama Türkiye'de tartışılan temel din felsefesi konularının irdelenmesi
Dersin Amacı Türkiye'de Din Felsefesi ile ilgili çalışmaların ve ana çizgilerin ortaya konulması
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Orta çağ Türk din felsefesi
2 20. yy.'ın başında Türk din felsefesi
3 20. yy.'ın ortasında Türk din felsefesi (M. Ş. Tunç)
4 20. yy.'ın sonlarında Türk din felsefesi (M. Aydın )
5 Şuanki Türk din felsefesi
6 Türk Din Felsefesinde İman ve akıl
7 Türk Din Felsefesinde Tanrının varlığının delilleri
8 vize
9 Türk Din Felsefesinde Tanrının sıfatları ve din dili
10 Türk Din Felsefesinde Kötülük problemi
11 Türk Din Felsefesinde Ölümden sonraki yaşam
12 Türk Din Felsefesinde Bilim ve din
13 Türk Din Felsefesinde Din ve ahlak
14 Türk Din Felsefesi Hakkında Genel Değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi. 5
2 Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi. 5
3 Disiplinler arası işbirliği içinde çalışabilme becerisi. 4
4 Uzmanlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilme becerisi. 4
5 Uzmanlık alanında ulusal ve uluslar arası iletişim kurabilme becerisi. 4
6 Akademik ve mesleki hayatın gerektirdiği insani davranış ve etik kurallara duyarlı olma. 4
7 Alanlarında uzmanlık düzeyinde alan bilgisi. 5
8 Alanındaki problemleri tanımlayabilme, sınıflandırma, modelleme, çözümleme yetkinliği. 4
9 Alanında teorik ve uygulamalı araştırma yapabilecek metodolojik bilgi ve beceri. 4
10 Paydaş kurumların çalışma alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilme becerisi. 4
11 Eğitim-öğretim strateji, ilke, yöntem ve tekniklerini tanıma ve uygulama becerisi. 5
12 Bilimsel bilgi ve birikim ve tecrübelerini ülke kalkınmasında kullanma görev ve sorumluluk becerisi. 5
13 Felsefe ve Din Bilimleri ile ilgili metodolojik bilgiye sahip olma. 5
14 Bilimsel veya grup çalışmaları yaparak bilimsel araştırma tekniklerine ve etik kurallarına uygun olarak bilimsel bilgi üretebilme yetkinliği. 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 6 7 42
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 166    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar -Mehmet Aydın, Din Felsefesi, İzmir 1990 -Türkiye'de Otantik Felsefe Yapabilmenin İmkanı ve Din Felsefesi Recep Alpyağıl, İz Yayıncılık -Türkiyede Din Felsefesine Doğru, Çizgi Kitabevi Yayınları
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)