Ders Adı Sanat Felsefesi Sorunları
Ders Kodu 02FDB6168
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Nejdet DURAK
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Sanat felsefesi hakkında bilgi sahibi olma Sanat felsefesinin temel kavramlarının göreliliği Ortak Estetik Algılarının Farkındalığı
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Estetiğin bir alt bölümü olarak Sanat Felsefesi ve onun temel felsefi sorunlarının analizi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Sanat felsefesindeki Temel Kavramların Tartışılması Estetik bakış açısının felsefi temellerinin irdelenmesi
Dersin Amacı Sanat Felsefesinin Temel Sorunlarının Ortaya Konulması
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Sanat Felsefesinin Konusu
2 Felsefi Açıdan Sanat
3 Taklit Olarak Sanat Algısı ve Felsefi Temelleri
4 Yaratma olarak sanat ve felsefi temelleri
5 Oyun olarak sanat ve felsefi temelleri
6 Sanat Eserinin Betimi
7 Sanatın Temel Kavramları
8 vize
9 Güzellik Problemi
10 Sanatın temel sorunlarına yaklaşımlar
11 Estetik YArgıların yapısı
12 Ortak Estetik Algıların Varlığı Tartışması
13 Ortak Estetik Algıyı Kabul Eden Düşüncelerin analizi
14 Ortak Estetik Algıyı Kabul Etmeyenlerin Düşüncelerinin Analizi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi. 2
2 Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi. 3
3 Disiplinler arası işbirliği içinde çalışabilme becerisi. 1
4 Uzmanlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilme becerisi. 0
5 Uzmanlık alanında ulusal ve uluslar arası iletişim kurabilme becerisi. 0
6 Akademik ve mesleki hayatın gerektirdiği insani davranış ve etik kurallara duyarlı olma. 5
7 Alanlarında uzmanlık düzeyinde alan bilgisi. 5
8 Alanındaki problemleri tanımlayabilme, sınıflandırma, modelleme, çözümleme yetkinliği. 0
9 Alanında teorik ve uygulamalı araştırma yapabilecek metodolojik bilgi ve beceri. 0
10 Paydaş kurumların çalışma alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilme becerisi. 0
11 Eğitim-öğretim strateji, ilke, yöntem ve tekniklerini tanıma ve uygulama becerisi. 0
12 Bilimsel bilgi ve birikim ve tecrübelerini ülke kalkınmasında kullanma görev ve sorumluluk becerisi. 0
13 Felsefe ve Din Bilimleri ile ilgili metodolojik bilgiye sahip olma. 0
14 Bilimsel veya grup çalışmaları yaparak bilimsel araştırma tekniklerine ve etik kurallarına uygun olarak bilimsel bilgi üretebilme yetkinliği. 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 6 7 42
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 166    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Adnan Turani, Çağdaş Sanat Felsefesi, Ocak 1974. Bedrettin Cömert, Estetik, Ankara 2008. İhsan Turgut, Sanat Felsefesi, İzmir 1993. İsmail Tunalı, Estetik, İstanbul 1999.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)