Ders Adı Dini Epistemoloji
Ders Kodu 02FDB6170
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Dini Epistemoloji hakkında bilgi elde edilir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Dini Epistemolojinin terim anlamı, konusu, amacı, mahiyeti, tarihçesi ve temel kavramları
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Dini Epistemolojinin içeriği hakkında bilgi elde edilir.
Dersin Amacı Dini Epistemoloji hakkında bilgi vermek.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Dini Epistemoloji Nedir?
  Ön Hazırlık: Cafer Sadık Yaran, Din Felsefesine Giriş, Rağbet Yayınları, 2010.
2 Dini Epistemolojinin Terim Anlamı
  Ön Hazırlık: Cafer Sadık Yaran, Din Felsefesine Giriş, Rağbet Yayınları, 2010.
3 Dini Epistemolojinin Mahiyeti
  Ön Hazırlık: Cafer Sadık Yaran, Din Felsefesine Giriş, Rağbet Yayınları, 2010.
4 Dini Epistemolojinin Konusu
  Ön Hazırlık: Cafer Sadık Yaran, Din Felsefesine Giriş, Rağbet Yayınları, 2010.
5 Dini Epistemolojinin Amacı
  Ön Hazırlık: Cafer Sadık Yaran, Din Felsefesine Giriş, Rağbet Yayınları, 2010.
6 Dini Epistemolojinin Diğer Bilimlerle İlişkisi
  Ön Hazırlık: Cafer Sadık Yaran, Din Felsefesine Giriş, Rağbet Yayınları, 2010.
7 Dini Epistemoloji ve Mantık
  Ön Hazırlık: Cafer Sadık Yaran, Din Felsefesine Giriş, Rağbet Yayınları, 2010.
8 Vize
9 Dini Epistemolojinin Tarihçesi
  Ön Hazırlık: Cafer Sadık Yaran, Din Felsefesine Giriş, Rağbet Yayınları, 2010.
10 Dini Epistemoloji ve Psikoloji
  Ön Hazırlık: Cafer Sadık Yaran, Din Felsefesine Giriş, Rağbet Yayınları, 2010.
11 Dini Epistemoloji ve Dil Felsefesi
  Ön Hazırlık: Cafer Sadık Yaran, Din Felsefesine Giriş, Rağbet Yayınları, 2010.
12 Dini Epistemoloji ve Dini Düşünce
  Ön Hazırlık: Cafer Sadık Yaran, Din Felsefesine Giriş, Rağbet Yayınları, 2010.
13 Modern Dönemde Dini Epistemoloji
  Ön Hazırlık: Cafer Sadık Yaran, Din Felsefesine Giriş, Rağbet Yayınları, 2010.
14 Dini Epistemoloji ve Eleştirel Düşünce
  Ön Hazırlık: Cafer Sadık Yaran, Din Felsefesine Giriş, Rağbet Yayınları, 2010.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi. 0
2 Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi. 0
3 Disiplinler arası işbirliği içinde çalışabilme becerisi. 0
4 Uzmanlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilme becerisi. 0
5 Uzmanlık alanında ulusal ve uluslar arası iletişim kurabilme becerisi. 0
6 Akademik ve mesleki hayatın gerektirdiği insani davranış ve etik kurallara duyarlı olma. 0
7 Alanlarında uzmanlık düzeyinde alan bilgisi. 0
8 Alanındaki problemleri tanımlayabilme, sınıflandırma, modelleme, çözümleme yetkinliği. 0
9 Alanında teorik ve uygulamalı araştırma yapabilecek metodolojik bilgi ve beceri. 0
10 Paydaş kurumların çalışma alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilme becerisi. 0
11 Eğitim-öğretim strateji, ilke, yöntem ve tekniklerini tanıma ve uygulama becerisi. 0
12 Bilimsel bilgi ve birikim ve tecrübelerini ülke kalkınmasında kullanma görev ve sorumluluk becerisi. 0
13 Felsefe ve Din Bilimleri ile ilgili metodolojik bilgiye sahip olma. 0
14 Bilimsel veya grup çalışmaları yaparak bilimsel araştırma tekniklerine ve etik kurallarına uygun olarak bilimsel bilgi üretebilme yetkinliği. 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 6 7 42
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 171    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1. Ahmet Cevizci; Felsefeye Giriş, Vadi yayınları, Ankara. 2. Ahmet Cevizci, Felsefe Ansiklopedisi, “Epistemoloji Maddesi,” Ebabil Yayıncılık. 3. Gülnihal Küken, Gazali’de Bilgi Felsefesi, Çantay Yayıncılık, İstanbul.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)