Ders Adı 18-19. yy. Batı Felsefesi Tarihi
Ders Kodu 02FDB6171
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Nejdet DURAK
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Modern çağın sorunlarını inceleme 19. Yüzyıl Felsefesinin Genel Özelliklerini kavrama
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği 18.yy ve 19.yy felsefe akımları ve filozoflar:Fichte, Schelling, Hegel, Feuerbach, Marx, Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 19. yüzyılın önemli filozofları: Fichte, Schelling, Hegel, Feuerbach, Marx, Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche ile ilgili çalışmalarda bulunmak.
Dersin Amacı Bu dersin amacı 18. ve 19. yüzyılın kültürel yapısını ele almak ve bu dönemde ortaya çıkan felsefİ düşünceleri incelemektir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 modern çağın felsefi sorunları
2 temel tartışma konuları
3 temel felsefe akımları
4 modern felsefenin ilkçağ temelleri
5 modern felsefenin ortaçağ temelleri
6 modern problemler
7 varoluşçuluk
8 sınav
9 modernizm
10 post modernizm
11 modern felsefelerde özgürlük sorunu
12 insan problemi
13 etik problemler
14 cevre sorunları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi. 5
2 Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi. 5
3 Disiplinler arası işbirliği içinde çalışabilme becerisi. 5
4 Uzmanlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilme becerisi. 5
5 Uzmanlık alanında ulusal ve uluslar arası iletişim kurabilme becerisi. 5
6 Akademik ve mesleki hayatın gerektirdiği insani davranış ve etik kurallara duyarlı olma. 5
7 Alanlarında uzmanlık düzeyinde alan bilgisi. 4
8 Alanındaki problemleri tanımlayabilme, sınıflandırma, modelleme, çözümleme yetkinliği. 4
9 Alanında teorik ve uygulamalı araştırma yapabilecek metodolojik bilgi ve beceri. 5
10 Paydaş kurumların çalışma alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilme becerisi. 0
11 Eğitim-öğretim strateji, ilke, yöntem ve tekniklerini tanıma ve uygulama becerisi. 5
12 Bilimsel bilgi ve birikim ve tecrübelerini ülke kalkınmasında kullanma görev ve sorumluluk becerisi. 5
13 Felsefe ve Din Bilimleri ile ilgili metodolojik bilgiye sahip olma. 3
14 Bilimsel veya grup çalışmaları yaparak bilimsel araştırma tekniklerine ve etik kurallarına uygun olarak bilimsel bilgi üretebilme yetkinliği. 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 6 7 42
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 45 45
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 186    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 20. Yüzyıl Düşünce Akımları/Yorumlar ve Eleştiriler , Nejat Bozkurt, Sarmal Yayın Kıta Avrupası Felsefesine Giriş / Rousseau, Kant, Hegel'den Foucault ve Derrida'ya,David West, çeviren; Ahmet -Cevizci, Paradigma Yayınları. Felsefe Tarihi, Macit Gökberk, Remzi Kitabevi. Çağdaş Felsefe/Kant'tan Günümüze Felsefe Akımları, Bedia Akarsu,İnkilap Kitabevi. Dile Gelen Felsefe, Taylan Altuğ,YKY. Bilim Kuramına Giriş, Elisabeth Ströker, çeviren;Doğan Özlem, İnkilap Yayınları.
Materyal
Dökümanlar 20. Yüzyıl Düşünce Akımları/Yorumlar ve Eleştiriler , Nejat Bozkurt, Sarmal Yayın Kıta Avrupası Felsefesine Giriş / Rousseau, Kant, Hegel'den Foucault ve Derrida'ya,David West, çeviren; Ahmet -Cevizci, Paradigma Yayınları. Felsefe Tarihi, Macit Gökberk, Remzi Kitabevi. Çağdaş Felsefe/Kant'tan Günümüze Felsefe Akımları, Bedia Akarsu,İnkilap Kitabevi. Dile Gelen Felsefe, Taylan Altuğ,YKY. Bilim Kuramına Giriş, Elisabeth Ströker, çeviren;Doğan Özlem, İnkilap Yayınları.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)