Ders Adı Mantık Felsefesi Problemleri
Ders Kodu 02FDB6172
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Mantık Felsefesi problemleri hakkında bilgi elde edilir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Mantık Felsefesi problemlerinin anlamı, konusu, amacı, mahiyeti, tarihçesi ve temel kavramları
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Mantık Felsefesi problemleri hakkında bilgi elde edilir.
Dersin Amacı Mantık Felsefesi problemleri hakkında bilgi vermek.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Mantık Felsefesi Problemleri Nelerdir?
  Ön Hazırlık: İsmail Köz, Mantık Felsefesi, Elis Yayıncılık, Ankara.
2 Mantık Felsefesi Problemlerinin Anlamı
  Ön Hazırlık: İsmail Köz, Mantık Felsefesi, Elis Yayıncılık, Ankara.
3 Mantık Felsefesi Problemlerinin Mahiyeti
  Ön Hazırlık: İsmail Köz, Mantık Felsefesi, Elis Yayıncılık, Ankara.
4 Mantık Felsefesi Problemlerinin Konusu
  Ön Hazırlık: İsmail Köz, Mantık Felsefesi, Elis Yayıncılık, Ankara.
5 Mantık Felsefesi Problemlerinin Amacı
  Ön Hazırlık: İsmail Köz, Mantık Felsefesi, Elis Yayıncılık, Ankara.
6 Mantık Felsefesi Problemlerinin Diğer Bilimlerle İlişkisi
  Ön Hazırlık: İsmail Köz, Mantık Felsefesi, Elis Yayıncılık, Ankara.
7 Dini Epistemoloji ve Mantık Felsefesi Problemleri
  Ön Hazırlık: İsmail Köz, Mantık Felsefesi, Elis Yayıncılık, Ankara.
8 Vize
9 Mantık Felsefesi Problemlerinin Tarihçesi
  Ön Hazırlık: İsmail Köz, Mantık Felsefesi, Elis Yayıncılık, Ankara.
10 Mantık Felsefesi Problemleri ve Semantik
  Ön Hazırlık: İsmail Köz, Mantık Felsefesi, Elis Yayıncılık, Ankara.
11 Mantık Felsefesi Problemleri ve Dil Felsefesi
  Ön Hazırlık: İsmail Köz, Mantık Felsefesi, Elis Yayıncılık, Ankara.
12 Mantık Felsefesi Problemleri ve Dini Düşünce
  Ön Hazırlık: İsmail Köz, Mantık Felsefesi, Elis Yayıncılık, Ankara.
13 Modern Dönemde Mantık Felsefesi Problemleri
  Ön Hazırlık: İsmail Köz, Mantık Felsefesi, Elis Yayıncılık, Ankara.
14 Mantık Felsefesi Problemleri ve Eleştirel Düşünce
  Ön Hazırlık: İsmail Köz, Mantık Felsefesi, Elis Yayıncılık, Ankara.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi. 0
2 Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi. 0
3 Disiplinler arası işbirliği içinde çalışabilme becerisi. 0
4 Uzmanlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilme becerisi. 0
5 Uzmanlık alanında ulusal ve uluslar arası iletişim kurabilme becerisi. 0
6 Akademik ve mesleki hayatın gerektirdiği insani davranış ve etik kurallara duyarlı olma. 0
7 Alanlarında uzmanlık düzeyinde alan bilgisi. 0
8 Alanındaki problemleri tanımlayabilme, sınıflandırma, modelleme, çözümleme yetkinliği. 0
9 Alanında teorik ve uygulamalı araştırma yapabilecek metodolojik bilgi ve beceri. 0
10 Paydaş kurumların çalışma alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilme becerisi. 0
11 Eğitim-öğretim strateji, ilke, yöntem ve tekniklerini tanıma ve uygulama becerisi. 0
12 Bilimsel bilgi ve birikim ve tecrübelerini ülke kalkınmasında kullanma görev ve sorumluluk becerisi. 0
13 Felsefe ve Din Bilimleri ile ilgili metodolojik bilgiye sahip olma. 0
14 Bilimsel veya grup çalışmaları yaparak bilimsel araştırma tekniklerine ve etik kurallarına uygun olarak bilimsel bilgi üretebilme yetkinliği. 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 6 7 42
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 171    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1.Yorum Üzerine, Aristoteles, İmge Yayınları 2.Nahivciler ile Mantıkçılar Arasındaki Tartışmalar, Mehmet Şirin Çıkar, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi, 2009. 3. 4. Word Meaning, Richard Hudson, Routledge, London, 2000. 5.Anlama ve İnsan Bilimleri, H. P. Rickman, Ankara Üniversitesi Yayınları, 1992. 6. Being and Time, Martin Heidegger, Albany: State University of New York, 1996. 7.The Metaphysical Foundations of Logic, Martin Heidegger, Bloomington, Indiana University, 1992. 8. Hermenötik ve Tin Bilimleri, Wilhelm Dilthey, Paradigma Yayınları, 1999. 9. Fenomenoloji Üzerine Beş Ders, Edmund Husserl, Bilim ve Sanat Yayınları, 1997. 10. İnsan Zihni Üzerine Bir Araştırma, David Hume, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, 1945.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)