Ders Adı Anlam Sorunu ve Mantık
Ders Kodu 02FDB6174
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Hülya Altunya
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Anlam problemi ile Mantık bağının kurulması, doğru düşünme ve dile getirmeyi sağlar.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Söz-Anlam ilişkisi, Anlam problemi ve Mantık
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Mantık ve anlam konusunda bilgilendirmek.
Dersin Amacı Anlam problemi ve Mantık ilişkisi hakkında bilgi sahibi olmak.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Anlam Problemine Giriş
  Ön Hazırlık: Semantik/Yeni Bir Anlambilim Projesi, F. R. Palmer, Kitabiyat Yayınları, 2001.
2 Anlam Nedir?
  Ön Hazırlık: Semantik/Yeni Bir Anlambilim Projesi, F. R. Palmer, Kitabiyat Yayınları, 2001.
3 Anlam Türleri
  Ön Hazırlık: Semantik/Yeni Bir Anlambilim Projesi, F. R. Palmer, Kitabiyat Yayınları, 2001.
4 Anlamın Doğrulanabilirliği Kuramı
  Ön Hazırlık: Semantik/Yeni Bir Anlambilim Projesi, F. R. Palmer, Kitabiyat Yayınları, 2001.
5 Kullanımsal Anlam Kuramı
  Ön Hazırlık: Zeynel Kıran, Dilbilim Akımları, Onur Yayınları, Ankara, 1996.
6 Kasd Problemi
  Ön Hazırlık: Felsefi Hermenötik Ve Yazarın Niyeti Gadamer Versus Hirsch, Burhanettin Tatar, Vadi Yayınları, 1999.
7 Heidegger’de Yorum Sorunu
  Ön Hazırlık: Being and Time, Martin Heidegger, Albany: State University of New York, 1996.
8 Vize
9 Saussure’de Anlam Problemi
  Ön Hazırlık: Genel Dilbilim Dersleri, F. Saussure, çeviren: Berke Vardar, TDK Yayınları.
10 Anlam ve Mantık İlişkisi
  Ön Hazırlık: Doğan Özlem, Mantık, İnkılâp Yayınları, İstanbul, 1999.
11 Noam Chomsky ve Anlam
  Ön Hazırlık: Zeynel Kıran, Dilbilim Akımları, Onur Yayınları, Ankara, 1996.
12 Metaforik Anlam
  Ön Hazırlık: Semantik/Yeni Bir Anlambilim Projesi, F. R. Palmer, Kitabiyat Yayınları, 2001.
13 Platon’un Anlam Kuramı
  Ön Hazırlık: “Platon’un Dil Felsefesi Üzerine Görüşleri”, Cengiz Çakmak, Klasik Filoloji Araştırmaları, Lucerna, İstanbul, 2000, 17-22.
14 Kâdî Abdülcebbar’da Anlam Kuramı
  Ön Hazırlık: İslam İnanç Sisteminde Akılcılık ve Kası Abdülcebbar, İlyas Çelebi, Rağber Yayınları, İstanbul, 2002.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi. 0
2 Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi. 0
3 Disiplinler arası işbirliği içinde çalışabilme becerisi. 0
4 Uzmanlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilme becerisi. 0
5 Uzmanlık alanında ulusal ve uluslar arası iletişim kurabilme becerisi. 0
6 Akademik ve mesleki hayatın gerektirdiği insani davranış ve etik kurallara duyarlı olma. 0
7 Alanlarında uzmanlık düzeyinde alan bilgisi. 0
8 Alanındaki problemleri tanımlayabilme, sınıflandırma, modelleme, çözümleme yetkinliği. 0
9 Alanında teorik ve uygulamalı araştırma yapabilecek metodolojik bilgi ve beceri. 0
10 Paydaş kurumların çalışma alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilme becerisi. 0
11 Eğitim-öğretim strateji, ilke, yöntem ve tekniklerini tanıma ve uygulama becerisi. 0
12 Bilimsel bilgi ve birikim ve tecrübelerini ülke kalkınmasında kullanma görev ve sorumluluk becerisi. 0
13 Felsefe ve Din Bilimleri ile ilgili metodolojik bilgiye sahip olma. 0
14 Bilimsel veya grup çalışmaları yaparak bilimsel araştırma tekniklerine ve etik kurallarına uygun olarak bilimsel bilgi üretebilme yetkinliği. 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 6 7 42
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 171    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1.Yorum Üzerine, Aristoteles, İmge Yayınları 2.Nahivciler ile Mantıkçılar Arasındaki Tartışmalar, Mehmet Şirin Çıkar, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi, 2009. 3. 4. Word Meaning, Richard Hudson, Routledge, London, 2000. 5.Anlama ve İnsan Bilimleri, H. P. Rickman, Ankara Üniversitesi Yayınları, 1992. 6. Being and Time, Martin Heidegger, Albany: State University of New York, 1996. 7.The Metaphysical Foundations of Logic, Martin Heidegger, Bloomington, Indiana University, 1992. 8. Hermenötik ve Tin Bilimleri, Wilhelm Dilthey, Paradigma Yayınları, 1999. 9. Fenomenoloji Üzerine Beş Ders, Edmund Husserl, Bilim ve Sanat Yayınları, 1997. 10. İnsan Zihni Üzerine Bir Araştırma, David Hume, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, 1945.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)