Ders Adı Mantık, Metafizik, Ontoloji
Ders Kodu 02FDB6177
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Hülya Altunya
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Varlık, mantık ve metafizik bağlantısının kurulması, düşünme ve dile getirmenin imkanı ve doğruluk derecesi hakkında bilgilenmeyi sağlar.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Ontolojinin anlamı, Ontolojinin mantıkla ilişkisi, mantık ve metafizik arasındaki bağ.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Ontoloji, mantık ve metafizik bilgisinin elde edilmesi.
Dersin Amacı Varlık ve mantık arasındaki ilişkiyi öğretmek.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Ontolojinin Konusu ve Problemleri
  Ön Hazırlık: Doğan Özlem, Mantık, İnkılâp Yayınları, İstanbul, 1999.
2 Varlık ve Mantık İlkeleri
  Ön Hazırlık: Doğan Özlem, Mantık, İnkılâp Yayınları, İstanbul, 1999.
3 Metafizik Nedir?
  Ön Hazırlık: Doğan Özlem, Mantık, İnkılâp Yayınları, İstanbul, 1999.
4 Varlık ve Metafizik
  Ön Hazırlık: Doğan Özlem, Mantık, İnkılâp Yayınları, İstanbul, 1999.
5 Mantık İlkelerinin Epistemolojik Anlamı
  Ön Hazırlık: İsmail Köz, Mantık Felsefesi, Elis Yayınları, Ankara, 2003.
6 Kategorilerin Mantık Felsefesindeki Yeri
  Ön Hazırlık: İsmail Köz, Mantık Felsefesi, Elis Yayınları, Ankara, 2003.
7 Aristoteles’in Yorum Üzerine Adlı Eserinin Tahlili
  Ön Hazırlık: İsmail Köz, Mantık Felsefesi, Elis Yayınları, Ankara, 2003.
8 Vize
9 Kavram ve Önerme Arasındaki İlişki
  Ön Hazırlık: İsmail Köz, Mantık Felsefesi, Elis Yayınları, Ankara, 2003.
10 Algı, Düşünme, Dile Getirme
  Ön Hazırlık: Ernst von Aster, Bilgi Teorisi ve Mantık, Sosyal Yayınları, İstanbul, 1994.
11 Sayı, Mekan, Zaman
  Ön Hazırlık: Ernst von Aster, Bilgi Teorisi ve Mantık, Sosyal Yayınları, İstanbul, 1994.
12 Mantıkçı Pozitivistlerin Metafizik Eleştirisi
  Ön Hazırlık: Ernst von Aster, Bilgi Teorisi ve Mantık, Sosyal Yayınları, İstanbul, 1994.
13 Farabi’de Varlık-Mantık İlişkisi
  Ön Hazırlık: Farabi'nin Bazı Mantık Eserleri, Prof.Dr.Mübahat Türker Küyel, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, 1990.
14 İbn Sina’da Varlık-Mantık İlişkisi
  Ön Hazırlık: İbn Sina, , Yorum Üzerine, Litera Yayıncılık, İstanbul, 2006.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi. 0
2 Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi. 0
3 Disiplinler arası işbirliği içinde çalışabilme becerisi. 0
4 Uzmanlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilme becerisi. 0
5 Uzmanlık alanında ulusal ve uluslar arası iletişim kurabilme becerisi. 0
6 Akademik ve mesleki hayatın gerektirdiği insani davranış ve etik kurallara duyarlı olma. 0
7 Alanlarında uzmanlık düzeyinde alan bilgisi. 0
8 Alanındaki problemleri tanımlayabilme, sınıflandırma, modelleme, çözümleme yetkinliği. 0
9 Alanında teorik ve uygulamalı araştırma yapabilecek metodolojik bilgi ve beceri. 0
10 Paydaş kurumların çalışma alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilme becerisi. 0
11 Eğitim-öğretim strateji, ilke, yöntem ve tekniklerini tanıma ve uygulama becerisi. 0
12 Bilimsel bilgi ve birikim ve tecrübelerini ülke kalkınmasında kullanma görev ve sorumluluk becerisi. 0
13 Felsefe ve Din Bilimleri ile ilgili metodolojik bilgiye sahip olma. 0
14 Bilimsel veya grup çalışmaları yaparak bilimsel araştırma tekniklerine ve etik kurallarına uygun olarak bilimsel bilgi üretebilme yetkinliği. 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 6 7 42
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 171    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Kurbansal Sunu & Dile Getirilebilir Ve Görülebilirin Mantık Ve Ekonomileri, Melih Başaran, Ayrıntı Yayınları, 2005. Edmund Husserl Felsefesinde Mantık, Ahmet İnam/Yasin Aktay, Vadi Yayınları. Pozitivizm Ya Da Mantık Olarak Felsefe, Oğuz Özügül, Us Yayınları. Bilgi Teorisi Ve Mantık, Ernst Von Aster, Sosyal Yayınları, 1994. Mantık, Nurettin Topçu, Dergah Yayınları, 2001. Leibniz Ve Felsefesi / Mantık, Fizik Ve Matefizik, Sebahattin Çevikbaş, Çizgi Kitabevi, 2006. Diyalektik Mantık, A. V. İlyenkov, Yazılama Yayınevi, 2009. Felsefe Ve Felsefi Mantık Yazıları, Prof. Dr. Teo Grünberg, Yapı Kredi Yayınları, 2005. Mantık Üzerine Yazılar, Charles S. Peirce, Öteki Yayınları 2004. Mantık Üzerine Yazılar, Charles Sanders Peirce, Öteki Yayınevi. Klasik Mantıkın Tanım Teorisi: (Aristoteles, İbn Sina Ve Port-Royal Mantıkçıları İle Sınırlandırılmış Olarak) Abdülkuddüs Bingöl, Ankara, Milli Eğitim Bakanlığı, 1993.
Diğer Kaynaklar 1. Mantık Felsefesi, Yard. Doç. Dr. İsmail Köz, Elis Yayınları, 2003. 2. Mantık Ve Diyalektik, Aydın Çubukçu, Evrensel Basım Yayın.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)