Ders Adı Toplumsal Algının Yeniden Biçimlenişi: Vahiy Dönemi
Ders Kodu 02FDB6187
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Vahye hazırlanılan Hz. Muhammed
2 İlk vahiy ve ilk etkileri
3 İslamın başlangıcı bir sınıf mücadelesi midir?
4 Temel özellikleriyle Ekabir-i Kureyşve Mekke?nin Sosyo-kültürelyapısı
5 İlk Müslümanların vahyi algılayışı
6 Kureyş Ulularının vahyi algılayışı
7 Bir sosyo-kültürel süreç olarak Hicret
8 Medine?nin sosyo-kültürel yapısı
9 Sosyolojik açıdan Din savaşları
10 İslamın bir hayat felsefesi haline gelişi
11 Mekke’nin fethi ve sosyal sonuçları
12 Hz. Peygamberin vefatı
13 Halife Seçimi ya da Aşiret demokrasisi
14
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi. 5
2 Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi. 5
3 Disiplinler arası işbirliği içinde çalışabilme becerisi. 4
4 Uzmanlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilme becerisi. 5
5 Uzmanlık alanında ulusal ve uluslar arası iletişim kurabilme becerisi. 5
6 Akademik ve mesleki hayatın gerektirdiği insani davranış ve etik kurallara duyarlı olma. 4
7 Alanlarında uzmanlık düzeyinde alan bilgisi. 3
8 Alanındaki problemleri tanımlayabilme, sınıflandırma, modelleme, çözümleme yetkinliği. 3
9 Alanında teorik ve uygulamalı araştırma yapabilecek metodolojik bilgi ve beceri. 5
10 Paydaş kurumların çalışma alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilme becerisi. 5
11 Eğitim-öğretim strateji, ilke, yöntem ve tekniklerini tanıma ve uygulama becerisi. 4
12 Bilimsel bilgi ve birikim ve tecrübelerini ülke kalkınmasında kullanma görev ve sorumluluk becerisi. 2
13 Felsefe ve Din Bilimleri ile ilgili metodolojik bilgiye sahip olma. 4
14 Bilimsel veya grup çalışmaları yaparak bilimsel araştırma tekniklerine ve etik kurallarına uygun olarak bilimsel bilgi üretebilme yetkinliği. 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 6 7 42
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 166    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu 1.Cemal Barış, Hz. Muhammed'e yöneltilen sorular ve cevapları, Uludağ Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü, basılmamış yl. Tezi 2.Hamdi Gündoğar, Kur`an`da Hz. Muhammed`in özellikleri 3.Faruk Kanger ,Hz. Muhammed (SAV) ahlâkını referans alan bir karakter eğitimi modeli, Marmara Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü, basılmamış y.l. Tezi 4.Ömer Faruk Kiraz ,Hz. Peygamber'in amcaları, Sakarya Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü, basılmamış y.l. Tezi 5.Serap Şahin ,Hz. Muhammed Döneminde putperestlik, Fırat Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü, basılmamış y.lisans tezi
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)