Ders Adı İslam Felsefesinde Metafizik Şerhleri
Ders Kodu 02FDB6189
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Hatice TOKSÖZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği İslam Felsefesinde Metafizik Şerhleri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri İslam felsefesinde Metafizik şerhlerini incelemek
Dersin Amacı İslam felsefesinde Metafizik şerhlerini incelemek
WorkPlacement Kullanılmamaktadır.
Hafta Konular  
1 Aristoteles'in Metafizik adlı eseri
  Ön Hazırlık: 1.-Aristoteles, Metafizik, trc. Ahmet Arslan, Sosyal Yayınlar, İstanbul 1996.
2 Metafizik kitabının bölümleri
  Ön Hazırlık: 1.-Aristoteles, Metafizik, trc. Ahmet Arslan, Sosyal Yayınlar, İstanbul 1996.
3 Metafizik?te işlenen konular
  Ön Hazırlık: 1.-Aristoteles, Metafizik, trc. Ahmet Arslan, Sosyal Yayınlar, İstanbul 1996.
4 Metafizik kitabı üzerine yapılan şerhler
  Ön Hazırlık: 1.-Themistius, ?Min Şerhi Themistius li-harfi?l-lâm?, Aristû inde?l-Arab, nşr. Abdurrahman Bedevî, Kahire 1947. 2.-Alexander of Aphrodisias, On Aristotle Metaphysics 1-5, İng. Trc. William E. Dooley-Arthur Madigan, London 1992. 3.-İbn Sina, ?Şerhü Kitâbi Harfi?l-lâm?, nşr. Abdurrahman Bedevî, Aristû İnde?l-arab, s. 22-33, Kahire 1947. 4.-İbn Sina, Metafizik, I-II metin ve tercüme, Ekrem Demirli-Ömer Türker, Litera Yayıncılık, İstanbul 2004. 5.-İbn Rüşd, Metafizik Şerhi, Metin ve trc. Muhittin Macit, Litera Yayıncılık, İstanbul 2004. 6.-İbn Rüşd, Tefsîru mâ ba?de?t-tabî?a, nşr. m. Maurice Bouyges, Beyrut 1973.
5 İskender Afrodisisas?ın Metafizik şerhi
  Ön Hazırlık: 1.-Alexander of Aphrodisias, On Aristotle Metaphysics 1-5, İng. Trc. William E. Dooley-Arthur Madigan, London 1992.
6 İskender Afrodisisas?ın Metafizik şerhi
  Ön Hazırlık: 1.-Alexander of Aphrodisias, On Aristotle Metaphysics 1-5, İng. Trc. William E. Dooley-Arthur Madigan, London 1992.
7 İskender Afrodisisas?ın Metafizik şerhi
  Ön Hazırlık: 1.-Alexander of Aphrodisias, On Aristotle Metaphysics 1-5, İng. Trc. William E. Dooley-Arthur Madigan, London 1992.
8 Vize
9 Themistius şerhi
  Ön Hazırlık: 1.-Themistius, ?Min Şerhi Themistius li-harfi?l-lâm?, Aristû inde?l-Arab, nşr. Abdurrahman Bedevî, Kahire 1947.
10 İbn Sina?nın yaptığı şerh
  Ön Hazırlık: 1.-İbn Sina, ?Şerhü Kitâbi Harfi?l-lâm?, nşr. Abdurrahman Bedevî, Aristû İnde?l-arab, s. 22-33, Kahire 1947. 2.-İbn Sina, Metafizik, I-II metin ve tercüme, Ekrem Demirli-Ömer Türker, Litera Yayıncılık, İstanbul 2004.
11 İbn Rüşd?ün Metafizik şerhler
  Ön Hazırlık: 1.-İbn Rüşd, Metafizik Şerhi, Metin ve trc. Muhittin Macit, Litera Yayıncılık, İstanbul 2004. 2.-İbn Rüşd, Tefsîru mâ ba?de?t-tabî?a, nşr. m. Maurice Bouyges, Beyrut 1973.
12 Küçük şerh (telhis)
  Ön Hazırlık: 1.-İbn Rüşd, Metafizik Şerhi, Metin ve trc. Muhittin Macit, Litera Yayıncılık, İstanbul 2004.
13 Büyük şerh (tefsir)
  Ön Hazırlık: 1.-İbn Rüşd, Tefsîru mâ ba?de?t-tabî?a, nşr. m. Maurice Bouyges, Beyrut 1973.
14 Büyük şerh (tefsir)
  Ön Hazırlık: 1.-İbn Rüşd, Tefsîru mâ ba?de?t-tabî?a, nşr. m. Maurice Bouyges, Beyrut 1973.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi. 0
2 Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi. 0
3 Disiplinler arası işbirliği içinde çalışabilme becerisi. 0
4 Uzmanlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilme becerisi. 0
5 Uzmanlık alanında ulusal ve uluslar arası iletişim kurabilme becerisi. 0
6 Akademik ve mesleki hayatın gerektirdiği insani davranış ve etik kurallara duyarlı olma. 0
7 Alanlarında uzmanlık düzeyinde alan bilgisi. 0
8 Alanındaki problemleri tanımlayabilme, sınıflandırma, modelleme, çözümleme yetkinliği. 0
9 Alanında teorik ve uygulamalı araştırma yapabilecek metodolojik bilgi ve beceri. 0
10 Paydaş kurumların çalışma alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilme becerisi. 0
11 Eğitim-öğretim strateji, ilke, yöntem ve tekniklerini tanıma ve uygulama becerisi. 0
12 Bilimsel bilgi ve birikim ve tecrübelerini ülke kalkınmasında kullanma görev ve sorumluluk becerisi. 0
13 Felsefe ve Din Bilimleri ile ilgili metodolojik bilgiye sahip olma. 0
14 Bilimsel veya grup çalışmaları yaparak bilimsel araştırma tekniklerine ve etik kurallarına uygun olarak bilimsel bilgi üretebilme yetkinliği. 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 6 7 42
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 166    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Aristoteles'in Metafizik kitabı üzerine yapılan şerhleri incelemek
Diğer Kaynaklar 1.Aristoteles, Metafizik, trc. Ahmet Arslan, Sosyal Yayınlar, İstanbul 1996. 2.Themistius, ?Min Şerhi Themistius li-harfi?l-lâm?, Aristû inde?l-Arab, nşr. Abdurrahman Bedevî, Kahire 1947. 3.Alexander of Aphrodisias, On Aristotle Metaphysics 1-5, İng. Trc. William E. Dooley-Arthur Madigan, London 1992. 4.İbn Sina, ?Şerhü Kitâbi Harfi?l-lâm?, nşr. Abdurrahman Bedevî, Aristû İnde?l-arab, s. 22-33, Kahire 1947. 5.İbn Sina, Metafizik, I-II metin ve tercüme, Ekrem Demirli-Ömer Türker, Litera Yayıncılık, İstanbul 2004. 6.İbn Rüşd, Metafizik Şerhi, Metin ve trc. Muhittin Macit, Litera Yayıncılık, İstanbul 2004. 7.İbn Rüşd, Tefsîru mâ ba?de?t-tabî?a, nşr. m. Maurice Bouyges, Beyrut 1973.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)