Ders Adı Medya ve Din Öğretimi
Ders Kodu 557601912cc8435b99
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) Doç. Dr. Fatih Çınar
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Medyanın din öğretimine etkilerini ifade eder. konu ile iligli örnekler verir. medyanın çocuğun dini gelişim üzerine etkileri hakkında bilgi sahibi olur.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Kitle iletişim araçları Medya- Sosyal medya kavramı Medyanın İşlevleri Çocuğun bilişşel ve dil gelişiminde medyanın rolü Aile, çocuk , medya ve din ilişkisi Okul, çocuk ve medya ilişkisi Medya ve Şiddet Medya okur yazarlığı Görsel medyadaki Dini yayınların Din eğitimi açısından incelenmesi (tv programları) Yazınsal medyadaki Dini yayınların Din eğitimi açısından incelenmesi (Dergiler, gazeteler) Sosyal medyadaki Dini yayınların Din eğitimi açısından incelenmesi (websiteleri ….) Örgün din öğretiminde medyanın kullanılması Yaygın din öğretiminde medyanın kullanılması
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Medya kültürü ile çocuğun gelişimi arasındaki ilişkinin din öğretimi açısından incelenmesi bu dersin odak noktasını oluşturacaktır.
Dersin Amacı medyanın din öğretimi açısından çocuk ve ailenin hayatındaki rolü ve önemi konusunda bilgilendirmektir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Giriş, tanışma, temel kavramlar Kitle iletişim araçları
2 Medya- Sosyal medya kavramı Medyanın İşlevleri Gündem belirleme Siyasete yön verme Ayrıştırma birleştirme Eğitim boyutu
3 Çocuğun bilişşel ve dil gelişiminde medyanın rolü Piaget ve Bilişsel Gelişim
4 Çocuğun duygusal, sosyal ve dini gelişiminde medyanın rolü Bandura ve Sosyal Öğrenme kuramı Çocuk, İletişim ve Sosyalleşme
5 Aile, çocuk , medya ve din ilişkisi Medyanın Bireyin Gelişimine Etkileri
6 Okul, çocuk, medya , Din ilişkisi Medya ve Şiddet Medya ve Cinsellik eğitimi Medya ve çocuk hakları
7 Medya okur yazarlığı Medya ve Kritik düşünce
8 Görsel medyadaki Dini yayınların Din eğitimi açısından incelenmesi (tv programları)
9 İşitsel medyadaki Dini yayınların Din eğitimi açısından incelenmesi (radyo programları ….)
10 Sosyal medyadaki Dini yayınların Din eğitimi açısından incelenmesi (websiteleri ….)
11 Örgün din öğretiminde medyanın kullanılması
12 Yaygın din öğretiminde medyanın kullanılması
13 Sosyal Medyada Risk, Denetim ve Yasal Yaptırımlar
14 proje sunumları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi. 3
2 Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi. 4
3 Disiplinler arası işbirliği içinde çalışabilme becerisi. 4
4 Uzmanlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilme becerisi. 0
5 Uzmanlık alanında ulusal ve uluslar arası iletişim kurabilme becerisi. 0
6 Akademik ve mesleki hayatın gerektirdiği insani davranış ve etik kurallara duyarlı olma. 0
7 Alanlarında uzmanlık düzeyinde alan bilgisi. 0
8 Alanındaki problemleri tanımlayabilme, sınıflandırma, modelleme, çözümleme yetkinliği. 4
9 Alanında teorik ve uygulamalı araştırma yapabilecek metodolojik bilgi ve beceri. 0
10 Paydaş kurumların çalışma alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilme becerisi. 0
11 Eğitim-öğretim strateji, ilke, yöntem ve tekniklerini tanıma ve uygulama becerisi. 0
12 Bilimsel bilgi ve birikim ve tecrübelerini ülke kalkınmasında kullanma görev ve sorumluluk becerisi. 0
13 Felsefe ve Din Bilimleri ile ilgili metodolojik bilgiye sahip olma. 0
14 Bilimsel veya grup çalışmaları yaparak bilimsel araştırma tekniklerine ve etik kurallarına uygun olarak bilimsel bilgi üretebilme yetkinliği. 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 30
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 1 20
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 15 15
Sunum 2 6 12
Proje 1 10 10
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 3 3
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Medya ve Çocuk Rehberi - Prof. Dr. Yasemin Giritli İnceoğlu/ Yrd. Doç. Dr. Nurdan Akıner EĞİTİM KİTABEVİ - ISBN:9758890538
Diğer Kaynaklar American Academy of Pediatrics. (2006). Active healthy living: Prevention of childhood obesity through increased physical activity. Pediatrics 117(5), 1834-1842. Calvert, S. (2005). Media and Early Development. In Blackwell Handbook of Early Childhood Development. McCartney, K. and Deborah Phillips (eds). Blackwell Publishing, 2005.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)