Ders Adı İşraki Felsefe
Ders Kodu 0eef7b64a51d42ec94
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-salih aydın
Dersin Yardımcıları 0- 0-
Dersin Öğrenme Çıktıları öğrenci işrakiliğin meşşailik gibi diğer felsefi akımlardan farkını görebilecektir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği İşrakiliğin tarihi islam işrakiliğinin kurucusu, önemli şahsiyetleri, metinleri tanıtılacaktır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri bu dersle öğrenci işraki filozofların farkını ve katkılarını bilecektir.
Dersin Amacı İslam Felsefesinin ana akımlarından biri olan işrakiliği tanıtmak onun diğer ekollerden farkını ortaya koymak suretiyle öğrencinin felsefe nosyonunu geliştirmek.
WorkPlacement yok
Hafta Konular  
1 İşraki felsefe tanım ve taksim
2 işraki felsefenin tarihçesi
3 İslam işrakiliği ve karakteristikleri
4 islam işrakiliğinin diğer düşünce ekolleriyle kıyaslanması
5 işrakilik meşşailik kıyaslaması
6 işrakilik tasavvuf kıyaslaması
7 işrakiliğin metodolojisi
8 İslam işrakiliğinin kurucusu: Sühreverdi
9 İslam İşrakiliğinin önemli simaları
10 İslam İşrakiliğinin önemli simaları
11 İşraki felsefenin kaynakları
12 Molla Sadra ve Felsefesi
13 Molla Sadra ve Felsefesi
14 Genel değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi. 3
2 Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi. 3
3 Disiplinler arası işbirliği içinde çalışabilme becerisi. 3
4 Uzmanlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilme becerisi. 4
5 Uzmanlık alanında ulusal ve uluslar arası iletişim kurabilme becerisi. 4
6 Akademik ve mesleki hayatın gerektirdiği insani davranış ve etik kurallara duyarlı olma. 4
7 Alanlarında uzmanlık düzeyinde alan bilgisi. 4
8 Alanındaki problemleri tanımlayabilme, sınıflandırma, modelleme, çözümleme yetkinliği. 2
9 Alanında teorik ve uygulamalı araştırma yapabilecek metodolojik bilgi ve beceri. 3
10 Paydaş kurumların çalışma alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilme becerisi. 3
11 Eğitim-öğretim strateji, ilke, yöntem ve tekniklerini tanıma ve uygulama becerisi. 4
12 Bilimsel bilgi ve birikim ve tecrübelerini ülke kalkınmasında kullanma görev ve sorumluluk becerisi. 4
13 Felsefe ve Din Bilimleri ile ilgili metodolojik bilgiye sahip olma. 3
14 Bilimsel veya grup çalışmaları yaparak bilimsel araştırma tekniklerine ve etik kurallarına uygun olarak bilimsel bilgi üretebilme yetkinliği. 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 25 25
Sunum 1 25 25
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 2 20 40
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 194    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Hikmetu'l-İşrak, Sühreverdî, Yazma Eserler Kurumu. Nur Heykelleri-Tasavvufun Kelimesi-Burçlar Risalesi, Sühreverdi, Litera, Şerhu Hikmeti'l-İşrak, Şehrezûrî.
Diğer Kaynaklar Hikmetu'l-İşrak, Sühreverdî, Yazma Eserler Kurumu. Nur Heykelleri-Tasavvufun Kelimesi-Burçlar Risalesi, Sühreverdi, Litera, Şerhu Hikmeti'l-İşrak, Şehrezûrî.
Materyal
Dökümanlar Hikmetu'l-İşrak, Sühreverdî, Yazma Eserler Kurumu. Nur Heykelleri-Tasavvufun Kelimesi-Burçlar Risalesi, Sühreverdi, Litera, Şerhu Hikmeti'l-İşrak, Şehrezûrî.
Ödevler İşrakiliğin islam düşüncesi içerisindeki yeri
Sınavlar 2 sınav
Materyal Diğer .
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)