Ders Adı Maşrıkî Felsefe
Ders Kodu 6f9315384cb14243b5
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-salih aydın
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Farabi ve İbn Sina gibi filozofların İslam kültür ve medeniyetine katkıları Batı rönesansının doğuşunda Müslüman filozofların katkıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Kindî Farabi İbn Sina ve diğer doğu İslam filozofları
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Farabî ve İbn Sina gibi Doğu İslam Felsefesini tanıtmak
Dersin Amacı İslam felsefesinin ana gövdesini oluşturan doğu felsefesi hakkında bir bilgi düzeyi oluşturmak
WorkPlacement .yok
Hafta Konular  
1 İslam felsefesinin kaynakları
2 Aristo geleneğinin islam dünyasına aktarılması ve tercümeler
3 Kindi
4 Kindi
5 Farabi
6 Farabi
7 Farabi
8 İbn Sina
9 İbn Sina
10 İbn Sina
11 Gazali
12 İbn Rüşd
13 Tehafüt geleneği
14 Değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi. 2
2 Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi. 3
3 Disiplinler arası işbirliği içinde çalışabilme becerisi. 3
4 Uzmanlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilme becerisi. 3
5 Uzmanlık alanında ulusal ve uluslar arası iletişim kurabilme becerisi. 4
6 Akademik ve mesleki hayatın gerektirdiği insani davranış ve etik kurallara duyarlı olma. 4
7 Alanlarında uzmanlık düzeyinde alan bilgisi. 4
8 Alanındaki problemleri tanımlayabilme, sınıflandırma, modelleme, çözümleme yetkinliği. 4
9 Alanında teorik ve uygulamalı araştırma yapabilecek metodolojik bilgi ve beceri. 4
10 Paydaş kurumların çalışma alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilme becerisi. 2
11 Eğitim-öğretim strateji, ilke, yöntem ve tekniklerini tanıma ve uygulama becerisi. 3
12 Bilimsel bilgi ve birikim ve tecrübelerini ülke kalkınmasında kullanma görev ve sorumluluk becerisi. 3
13 Felsefe ve Din Bilimleri ile ilgili metodolojik bilgiye sahip olma. 3
14 Bilimsel veya grup çalışmaları yaparak bilimsel araştırma tekniklerine ve etik kurallarına uygun olarak bilimsel bilgi üretebilme yetkinliği. 3
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 6 84
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 10 6 60
Ödevler 5 3 15
Sunum 2 3 6
Proje 3 3 9
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 5 1 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 180    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu İslam Felsefesi ders notları
Diğer Kaynaklar Kindinin Risaleleri Farabi'nin Eserleri İbn Sina Külliyatı Gazali ve İbn Rüşd'ün Tehafütleri
Materyal
Dökümanlar .
Ödevler 1 ödev
Sınavlar iki sinav vardir ikisi de klasik usuldur
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)