Ders Adı Kitab-ı Mukaddes ve Kur’an-ı Kerim’de Peygamber Okumaları
Ders Kodu 84be3ce1db374594a6
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) Halit Ahmet Çiftçi
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları Peygamberler hakkında temel bilgileri öğrenme ve yorum yapma becerisi Peygamberler hakkında temel kaynaklara ulaşma Tarih boyunca gelen peygamberlerin misyonlarını tanıma ve kavrama Tarihin karanlık dönemlerini ilahi kaynakların aydınlattığının farkında olma Tüm ilahi kitaplarda peygamberlerin mesajlarının ortak olduğunu bilme
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği İlahi Kitaplarda adı geçen bütün peygamberlerin Hayatları ve Tevhit Mücadeleleri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Kutsal Kitaplarda adı geçen peygamberleri yakından inceleme ve tanıma İlahi emirlere uymayan toplumların helak edilme sebepleri ve çağdaş dersler çıkarma Peygamber mucizelerini ve günümüze bakan yönleri üzerinde fikir üretme Peygamber mucizelerini ve günümüze bakan yönleri üzerinde fikir üretme
Dersin Amacı Kutsal Kitaplarda adı geçen peygamberler hakkında bilgi sahibi olmak
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 İlahi Kitaplar ve Peygamberler hakkında genel bilgi
2 Ulül-Azim Peygamberler
3 Tevrat-İncil ve Kur’ân’da Hazreti Âdem (a.s)
4 Tevrat-İncil ve Kur’an’da Hazreti Nuh (a.s) ve Nuh Tufanı
5 Tevrat-İncil ve Kur’an’da Hazreti İbrahim (a.s)
6 Tevrat-İncil ve Kur’an’da Hazreti İbrahim (a.s)
7 Tevrat-İncil ve Kur’an’da Hazreti Yusuf (a.s)
8 Tevrat-İncil ve Kur’an’da Hazreti Şuayb - Musa ve Harun (a.s)
9 Tevrat-İncil ve Kur’an’da Hazreti Davud ve Süleyman (a.s)
10 Tevrat-İncil ve Kur’an’da Hazreti Üzeyir, Eyyub ve Yunus (a.s)
11 Tevrat-İncil ve Kur’an’da Hazreti Zekeriyya ve Yahya (a.s)
12 Tevrat-İncil ve Kur’an’da Hazreti Meryem ve Hz.İsa (a.s)
13 Tevrat-İncil ve Kur’an’da Hazreti Muhammed (s.a.s)
14 Genel Değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi. 5
2 Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi. 3
3 Disiplinler arası işbirliği içinde çalışabilme becerisi. 3
4 Uzmanlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilme becerisi. 5
5 Uzmanlık alanında ulusal ve uluslar arası iletişim kurabilme becerisi. 5
6 Akademik ve mesleki hayatın gerektirdiği insani davranış ve etik kurallara duyarlı olma. 5
7 Alanlarında uzmanlık düzeyinde alan bilgisi. 3
8 Alanındaki problemleri tanımlayabilme, sınıflandırma, modelleme, çözümleme yetkinliği. 3
9 Alanında teorik ve uygulamalı araştırma yapabilecek metodolojik bilgi ve beceri. 3
10 Paydaş kurumların çalışma alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilme becerisi. 3
11 Eğitim-öğretim strateji, ilke, yöntem ve tekniklerini tanıma ve uygulama becerisi. 3
12 Bilimsel bilgi ve birikim ve tecrübelerini ülke kalkınmasında kullanma görev ve sorumluluk becerisi. 5
13 Felsefe ve Din Bilimleri ile ilgili metodolojik bilgiye sahip olma. 5
14 Bilimsel veya grup çalışmaları yaparak bilimsel araştırma tekniklerine ve etik kurallarına uygun olarak bilimsel bilgi üretebilme yetkinliği. 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 20
Devam 1 10
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 1 20
Atölye 0 0
Seminer 1 10
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 6 84
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 6 5 30
Ödevler 6 5 30
Sunum 1 1 1
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 4 5 20
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 169    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Kitab-ı Mukaddes: Eski Ahit (Tevrat), Yeni Ahit (İnciller), Apogrif İnciller ve Kur’ân-ı Kerim
Diğer Kaynaklar Kitab-ı Mukaddes: Eski Ahit (Tevrat), Yeni Ahit (İnciller), Apogrif İnciller ve Kur’ân-ı Kerim
Materyal
Dökümanlar Ders ile ilgili belgeselleri Arşiv araştırmaları, Arkeolojik bulgular, Tarih ve Coğrafya Araç ve gereçler
Ödevler Haftalık Derse Hazırlık Ödevleri, Kitap Özetleri çıkarma, Bilgi Grupları, seminer ve sunumlar
Sınavlar 1 Vize 1 Final 1 Seminer Ders Sunumu Kitap tanıtımı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)