Ders Adı Kafkasya ve Türk Cumhuriyetlerinde Dini Hayat
Ders Kodu a5723c5cbe6b4e8d8d
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğrenci Kafakasya Bölgesini coğrafi ve etnik olarak tanır ve öğrenir Öğrenci Türk Cumhuriyetlerini coğrafi ve etnik olarak tanır ve öğrenir Öğrenci Türk-İslam Coğrafyasını sosyo-kültürel olarak tanır, bilir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Kafkasya ve Türk Cumhuriyetleri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Kafkasya ve Türk Cumhuriyetleri ve dini hayatları hakkında detaylı bilgi Rusya Federasyonuna Bağlı Türk ve Müslüman Halklarını tanıma Kafkasya’da Yaşayan Özerk Müslüman Halkları Tanıma Türk Cumhuriyetleri’ni sosyo-kültürel olarak tanıma Türk-İslam Coğrafyasında Ortak Halk İnançlarını tanıma
Dersin Amacı Kafkasya ve Türk Cumhuriyetlerinin Dini Hayatları hakkında bilgi sahibi olmak
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Kafkasya ve Türk Cumhuriyetleri Hakkında genel bilgi
2 Kafkasya’da Yaşayan Özerk Müslüman Halklar
3 Rusya Federasyonuna Bağlı Özerk Türk ve Müslüman Halklar
4 Gagavuz Türkleri’nde Dini Hayat
5 2.Türk Cumhuriyetleri’nde Dini Hayat
6 2.1.Azerbaycan’da Dini Hayat
7 Kazakistan Dini Hayat
8 Özbekistan Dini Hayat
9 Türkmenistan Dini Hayat
10 Kırgızistan Dini Hayat
11 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
12 Doğu Türkistan-Sincan Uygur Bölgesi
13 Türk-İslam Coğrafyasında Ortak Halk İnançları
14 Genel Değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi. 5
2 Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi. 3
3 Disiplinler arası işbirliği içinde çalışabilme becerisi. 4
4 Uzmanlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilme becerisi. 5
5 Uzmanlık alanında ulusal ve uluslar arası iletişim kurabilme becerisi. 3
6 Akademik ve mesleki hayatın gerektirdiği insani davranış ve etik kurallara duyarlı olma. 5
7 Alanlarında uzmanlık düzeyinde alan bilgisi. 5
8 Alanındaki problemleri tanımlayabilme, sınıflandırma, modelleme, çözümleme yetkinliği. 5
9 Alanında teorik ve uygulamalı araştırma yapabilecek metodolojik bilgi ve beceri. 4
10 Paydaş kurumların çalışma alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilme becerisi. 0
11 Eğitim-öğretim strateji, ilke, yöntem ve tekniklerini tanıma ve uygulama becerisi. 3
12 Bilimsel bilgi ve birikim ve tecrübelerini ülke kalkınmasında kullanma görev ve sorumluluk becerisi. 4
13 Felsefe ve Din Bilimleri ile ilgili metodolojik bilgiye sahip olma. 5
14 Bilimsel veya grup çalışmaları yaparak bilimsel araştırma tekniklerine ve etik kurallarına uygun olarak bilimsel bilgi üretebilme yetkinliği. 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 20
Devam 1 10
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 1 10
Atölye 0 0
Seminer 1 10
Arazi Çalışması 1 10
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 4 5 20
Ödevler 4 4 16
Sunum 4 16 64
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 4 6 24
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 170    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Dr. Muharrem YILDIZ, Dünden Bugüne Kafkasya adlı kitabı
Diğer Kaynaklar Muharrem Yıldız, Dünden Bugüne Kafkasya Yitik Hazine Yayınları İzmir 2006; Vincent Monteil, Sovyet Müslümanları Pınar yayınları, İstanbul 1992; Alexandre Bennigsen, Sofi ve Komiser, Akçağ Yayınları, Ankara 1988;; Alexandre Bennigsen, Stepte Ezan Sesleri,İrfan Yayınevi, İstanbul 1994; Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi, c.1-14. Çağ Yayınları, İsatanbul 1993; Cemal Anadol, Çeçenler, Kamer Yayınları İstanbul 1996; Tuncer Gülensoy, Orhundan Anadoluya Türk Damgaları, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul 1989.
Materyal
Dökümanlar Ders arça ve gereçleri, Tarih ve Coğrafya Dokümanları, Belgeseller, Film ve Slayt Gösterimleri, Arşiv Bilgileri,
Ödevler Konuların Özelliğine göre sunum, kaynak tarama, Literatür inceleme, Seminerler
Sınavlar 1.Vize 1.Final 1 seminer 1 Proje Ders sunumları
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)