Ders Adı İslam Düşüncesi Üzerine
Ders Kodu b5227ac526d1493e8f
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Salih Aydın
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları islam düşüncesinin ana damarlarını tanımak
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği öğrencilere islam düşüncesinin ana akımları tanıtılacaktır. Selefilik, kelam, tasavvuf, meşşailik ve işrakilik
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Öğrencinin üst kavram olan islam düşüncesini bütünlüğü içerisinde görebilmesi.
Dersin Amacı İslam Düşüncesini bir bütün olarak görmek
WorkPlacement .yok
Hafta Konular  
1 İslam düşüncesinin tanımı
2 İslam düşüncesinin özellikleri
3 islam düşüncesinin etkisi
4 islam düşüncesinin etkilenimi
5 islam düşüncesinde tevil ve önemi
6 selefilik
7 selefilik eleştirisi
8 kelam
9 teoloji
10 tasavvuf
11 tasavvuf
12 Meşşailik
13 İşrakilik
14 genel değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi. 3
2 Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi. 3
3 Disiplinler arası işbirliği içinde çalışabilme becerisi. 3
4 Uzmanlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilme becerisi. 4
5 Uzmanlık alanında ulusal ve uluslar arası iletişim kurabilme becerisi. 4
6 Akademik ve mesleki hayatın gerektirdiği insani davranış ve etik kurallara duyarlı olma. 4
7 Alanlarında uzmanlık düzeyinde alan bilgisi. 4
8 Alanındaki problemleri tanımlayabilme, sınıflandırma, modelleme, çözümleme yetkinliği. 2
9 Alanında teorik ve uygulamalı araştırma yapabilecek metodolojik bilgi ve beceri. 3
10 Paydaş kurumların çalışma alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilme becerisi. 3
11 Eğitim-öğretim strateji, ilke, yöntem ve tekniklerini tanıma ve uygulama becerisi. 4
12 Bilimsel bilgi ve birikim ve tecrübelerini ülke kalkınmasında kullanma görev ve sorumluluk becerisi. 4
13 Felsefe ve Din Bilimleri ile ilgili metodolojik bilgiye sahip olma. 3
14 Bilimsel veya grup çalışmaları yaparak bilimsel araştırma tekniklerine ve etik kurallarına uygun olarak bilimsel bilgi üretebilme yetkinliği. 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 25 25
Sunum 1 25 25
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 25 25
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 184    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu İslam Düşüncesine Giriş
Diğer Kaynaklar İslam Düşüncesinin yapısı
Materyal
Dökümanlar İslam düşüncesi üzerine makaleler İslam düşüncesi yazıları
Ödevler İslam düşüncesinde tevil kavramı
Sınavlar 2 sınav var ve ikisi de klasik usul
Materyal Diğer .
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)