Ders Adı Mağripte Felsefe
Ders Kodu d6639cb7778141d7b8
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Salih Aydın
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları . İslam Felsefesinin batıya geçisi ve Batı düşüncesini şekillendirmesi
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Başta İbn Bacce İbn Tufeyl ve İbn Rüşt ve Batıda gelişen İslam felsefesi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Batı İslam Felsefesini tanımak ve Batı felsefesine etkisini görmek
Dersin Amacı İslam Felsefesinin Batıdaki serüvenini takip etmek
WorkPlacement .yok
Hafta Konular  
1 Batı İslam Felsefesine giriş
2 İbn Bacce ve Tedbiru'l-Mütevahhid
3 İbn Bacce ve farabi
4 İbn Tufeyl
5 İbn Tufeyl ve İşrakilik
6 İbn Tufeyl ve Hay b. Yakzan
7 İbn Rüşd
8 İbn Rüşd
9 İbn Rüşdün gazali ve Felasifeyi eleştirisi
10 İbn Rüşdün Batıya etkisi
11 İbn Rüşd sonrası İslam felsefesi
12 İbn Rüşd ve Aristoculuk
13 İbn Rüşd ve çifte hakikat
14 Genel değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi. 3
2 Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi. 3
3 Disiplinler arası işbirliği içinde çalışabilme becerisi. 3
4 Uzmanlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilme becerisi. 4
5 Uzmanlık alanında ulusal ve uluslar arası iletişim kurabilme becerisi. 4
6 Akademik ve mesleki hayatın gerektirdiği insani davranış ve etik kurallara duyarlı olma. 4
7 Alanlarında uzmanlık düzeyinde alan bilgisi. 4
8 Alanındaki problemleri tanımlayabilme, sınıflandırma, modelleme, çözümleme yetkinliği. 2
9 Alanında teorik ve uygulamalı araştırma yapabilecek metodolojik bilgi ve beceri. 3
10 Paydaş kurumların çalışma alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilme becerisi. 3
11 Eğitim-öğretim strateji, ilke, yöntem ve tekniklerini tanıma ve uygulama becerisi. 4
12 Bilimsel bilgi ve birikim ve tecrübelerini ülke kalkınmasında kullanma görev ve sorumluluk becerisi. 4
13 Felsefe ve Din Bilimleri ile ilgili metodolojik bilgiye sahip olma. 3
14 Bilimsel veya grup çalışmaları yaparak bilimsel araştırma tekniklerine ve etik kurallarına uygun olarak bilimsel bilgi üretebilme yetkinliği. 3
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 25 25
Sunum 1 25 25
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 25 25
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 184    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Faslu'l-Makal, İbn Rüşd, İşaret. el-Keşf an Menâhici'l-Edille, İbn Rüşd, İslam Düşüncesi, IV. Salih Aydın, Külliyat.
Diğer Kaynaklar Faslu'l-Makal, İbn Rüşd, İşaret. el-Keşf an Menâhici'l-Edille, İbn Rüşd, İslam Düşüncesi, IV. Salih Aydın, Külliyat.
Materyal
Dökümanlar Faslu'l-Makal, İbn Rüşd, İşaret. el-Keşf an Menâhici'l-Edille, İbn Rüşd, İslam Düşüncesi, IV. Salih Aydın, Külliyat.
Ödevler 1 ödev
Sınavlar 2 sınav
Materyal Diğer .
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)