Ders Adı Din Öğretiminde Yapılandırmacı Öğrenme
Ders Kodu b0773e49a41c48ef90
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Fatih Çınar
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları - Yapılandırmacı öğrenme anlayışı, öğretim tasarımı ve çoklu ortam ile ilgili temel kavramları kavrayabilme. - Din Öğretimi tasarımı sürecini kavrayabilme. - Yapılandırmacı öğrenme anlayışı ve öğretim tasarım sürecini kavrayabilme. - Çoklu ortam özelliklerini açıklayabilme. - Çoklu ortam öğrenmenin temelindeki kuramları açıklayabilme. - Çoklu ortam tasarım ilkelerini açıklayabilme. - Yapılandırmacı öğrenme ve çoklu ortam tasarım ilkelerini öğretim tasarım süreçlerine taşıyabilme.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Yapılandırmacı öğrenme anlayışı, öğretim tasarımı ve çoklu ortam ile ilgili temel kavramları Öğretim tasarımı süreci ve modelleri Yapılandırmacı öğrenme anlayışı ve öğretim tasarım süreci Çoklu ortam özellikleri Çoklu ortam tasarım ilkeleri Din Öğretiminde Yapılandırmacı Yaklaşım Yapılandırmacı öğrenme ve çoklu ortam tasarım ilkelerinin öğretim tasarım süreçlerine uygulanması Aktif Öğrenme Probleme Dayalı Öğrenme Yapılandırmacı Yaklaşımın Din Öğretimi Açısından Değerlendirilmesi Yapılandırmacı öğrenme ve çoklu ortam tasarım ilkelerinin din öğretimi tasarım süreçlerine uygulanması Örgün ve Yaygın Din Öğretimi Programlarının İncelenmesi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri kuramdan uygulamaya Yapılandırmacı yaklaşım hakkında bilgi sahibi olmak ve din öğretiminde uygulanması ile ilgili karşılaştırma yapabilmek
Dersin Amacı Din Öğretiminde Yapılandırmacı çoklu öğrenme ortamları tasarlayabilme.
WorkPlacement yok
Hafta Konular  
1 Küreselleşme Ve Bilgiye Yüklenen Anlam
2 Yapılandırmacı Yaklaşımı Hazırlayan Süreç -Öğrenme Kuramlarındaki Değişim
3 Kavramsal Çerçeve Yapılandırmacılık Yapılandırmadık Çeşitleri Bilişsel – Sosyal- Radikal
4 YAPILANDIRMACILIĞIN ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİNE YANSIMALARI Yapılandırmacı Öğrenme ve Temel İlkeleri Yapılandırmacı Öğrenme ve Öğretim Tasarımı
5 Yapılandırmacı öğrenme Ortamları Öğretim tasarımı süreci ve modelleri Çoklu ortam özellikleri Yapılandırmacılık ve öğretmenin Rolü Yapılandırmacılık ve öğrenci Rolü
6 Yapılandırmacılıkta ölçme ve Değerlendirme
7 Yapılandırmacı öğrenme Modelleri A. Öğrenme Döngüsü Yaklaşımı B. Yapılandırmacı Yaklaşımın 4 Aşamalı Modeli C. Yapılandırman Yaklaşımın 5E Modeli D. Yapılandırmacı Yaklaşımın 7E Modeli
8 YAPILANDIRMACI ÖĞRENME-ÖĞRETMEDE YÖNTBM VE STRATEJİLER Buluş Yoluyla öğrenme Bağlamlı Öğrenme Durumlu öğrenme
9 Aktif Öğrenme işbirlikli Öğrenme Örnek Olay Yöntemi Probleme Dayalı Öğrenme Projeye Dayalı Öğrenme Bilişsel Çıraklık
10 Yapılandırmacı Yaklaşımın Din Öğretimi Açısından Değerlendirilmesi
11 Yapılandırmacı öğrenme ve çoklu ortam tasarım ilkelerinin din öğretimi tasarım süreçlerine uygulanması Örgün ve Yaygın Din Öğretimi Programlarının İncelenmesi Programın Felsefesi -Hedef –İçerik –Öğrenme Süreçleri-Değerlendirme vd….
12 Yapılandırmacı öğrenme ve çoklu ortam tasarım ilkelerinin din öğretimi tasarım süreçlerine uygulanması Örgün ve Yaygın Din Öğretimi Programlarının İncelenmesi Programın Felsefesi -Hedef –İçerik –Öğrenme Süreçleri-Değerlendirme vd….
13 Yapılandırmacı öğrenme ve çoklu ortam tasarım ilkelerinin din öğretimi tasarım süreçlerine uygulanması Örgün ve Yaygın Din Öğretimi Programlarının İncelenmesi Programın Felsefesi -Hedef –İçerik –Öğrenme Süreçleri-Değerlendirme vd….
14 Alanyazın incelemesi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi. 0
2 Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi. 4
3 Disiplinler arası işbirliği içinde çalışabilme becerisi. 0
4 Uzmanlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilme becerisi. 4
5 Uzmanlık alanında ulusal ve uluslar arası iletişim kurabilme becerisi. 0
6 Akademik ve mesleki hayatın gerektirdiği insani davranış ve etik kurallara duyarlı olma. 0
7 Alanlarında uzmanlık düzeyinde alan bilgisi. 0
8 Alanındaki problemleri tanımlayabilme, sınıflandırma, modelleme, çözümleme yetkinliği. 0
9 Alanında teorik ve uygulamalı araştırma yapabilecek metodolojik bilgi ve beceri. 0
10 Paydaş kurumların çalışma alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilme becerisi. 0
11 Eğitim-öğretim strateji, ilke, yöntem ve tekniklerini tanıma ve uygulama becerisi. 5
12 Bilimsel bilgi ve birikim ve tecrübelerini ülke kalkınmasında kullanma görev ve sorumluluk becerisi. 0
13 Felsefe ve Din Bilimleri ile ilgili metodolojik bilgiye sahip olma. 0
14 Bilimsel veya grup çalışmaları yaparak bilimsel araştırma tekniklerine ve etik kurallarına uygun olarak bilimsel bilgi üretebilme yetkinliği. 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 40
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 10 10
Sunum 2 6 12
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 3 3
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Mahmut Zengin Din Eğitimi ve Öğretiminde Yapılandırmacı Yaklaşım DEM YAYINLARI Yayın Yılı: 2011 Muhiddin Okumuşlar - Yapılandırmacı Yaklaşım ve Din Eğitimi YEDİVEREN KİTAP Yayın Yılı: 2014
Diğer Kaynaklar 1. M.R. Matthews, (1998).Constructivism in Science Education, Kluwer Academic Publishers, Netherlands. 2. P. J. Fensham, R.F. Gunstone, R.T. White, (1995). The Content of Science ? A Constructivist Approach to Its Teaching and Learning, -Falmer Press, , London. 3. D.R. Baker, M.D. Piburn, Allyn & Bacon, (1997). Constructing Science in Middle and Secondary School Classrooms, USA. 4. J.G. Brooks & M.G. Brooks Alexandria, (1993). In search of understanding: The case for constructivist classrooms, VA: Association for Supervision and Curriculum Development,. 5. D.P. Ausubel, Holt, Rinehart and Winston, (1968). Educational Psychology: A Cognitive View, , New York 6. W.Cobern, (1993). Contextual constructivism. In K. Tobin (Ed.), The practice of constructivism in science education, , Washington, DC: AAAS
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)