Ders Adı Din Öğretiminde Değerlendirme
Ders Kodu f3b536f33a6d400087
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Fatih Çınar
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Din Öğretiminin tasarımında değerlendirmenin önemini açıklar. Değerlendirme türlerini tanımlar. Ölçme aracına dayalı değerlendirmenin özelliklerini bilir. DKAB öğretim programlarının değerlendirme boyutunu bilr. Din öğreitiminde kullanılabilecek alternatif değerlendirme yöntemlerini biilir. Gözleme dayalı değerlendirmenin özelliklerini bilir. Din öğretiminde Bilişsel, duyuşsal ve devinişsel öğrenmelerin ölçülmesine ilişkin tasarım yapabilir. Biçimlendirici ve değer biçmeye yönelik değerlendirme sürecinin tasarımını yapabilir. Belli başlı öğretim değerlendirme modellerini tanımlar. Bir öğretim tasarımının değerlendirmesini yapabilir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Öğretim tasarımı modelleri Öğretim ve değerlendirme tasarımı modelleri Değerlendirme ve değerlendirme türleri DKAB Öğretim Programlarının Değerlendirme Boyutu Din Öğretiminde Klasik Değerlendirme Yöntemleri Din Öğretiminde Alternatif Değerlendirme Yaklaşımları Davranışların Sınıflandırılması- Bloom Taksonomisi Din Öğretiminde Bilişsel öğrenmelerin değerlendirilmesi Din Öğretiminde Duyuşsal öğrenmelerin değerlendirilmesi Din Öğretiminde Devinişsel öğrenmelerin değerlendirilmesi Ölçme aracına dayalı değerlendirme yaklaşımı Gözleme dayalı değerlendirme yaklaşımı Ölçme araçlarının türleri ve özellikleri Ölçme aracı tasarımı DKAB Öğretim Programlarının Değerlendirmesi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Din Öğretiminde öğrernme süreçlerin tasarlanamsında ve hedeflerin ulaşılma düzeylerinin tesbitinde bilgi sahibi olmak
Dersin Amacı Din öğretiminde kullanılan değerlendirme yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak. öğretim programı değerlendirme yöntemlerini bilmek. diin öğretiminde davranışların değerlendirilmesi ile ilgili örnekler verebilmek.
WorkPlacement yok
Hafta Konular  
1 Öğretim tasarımı modelleri
2 Öğretim ve değerlendirme tasarımı modelleri
3 Değerlendirme ve değerlendirme türleri
4 DKAB Öğretim Programlarının Değerlendirme Boyutu
5 Din Öğretiminde Klasik Değerlendirme Yöntemleri
6 Din Öğretiminde Alternatif Değerlendirme Yaklaşımları
7 Davranışların Sınıflandırılması- Bloom Taksonomisi Din Öğretiminde Bilişsel öğrenmelerin değerlendirilmesi
8 Din Öğretiminde Duyuşsal öğrenmelerin değerlendirilmesi
9 Din Öğretiminde Devinişsel öğrenmelerin değerlendirilmesi
10 Program Değerlendirme yaklaşımları ve DKAB Öğretim Programlarının Değerlendirmesi
11 Program Değerlendirme yaklaşımları ve DKAB Öğretim Programlarının Değerlendirmesi
12 Ölçme aracına dayalı değerlendirme yaklaşımı Gözleme dayalı değerlendirme yaklaşımı
13 Ölçme araçlarının türleri ve özellikleri Ölçme aracı tasarımı
14 Ölçme aracı tasarımı
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi. 4
2 Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi. 4
3 Disiplinler arası işbirliği içinde çalışabilme becerisi. 4
4 Uzmanlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilme becerisi. 4
5 Uzmanlık alanında ulusal ve uluslar arası iletişim kurabilme becerisi. 0
6 Akademik ve mesleki hayatın gerektirdiği insani davranış ve etik kurallara duyarlı olma. 0
7 Alanlarında uzmanlık düzeyinde alan bilgisi. 0
8 Alanındaki problemleri tanımlayabilme, sınıflandırma, modelleme, çözümleme yetkinliği. 0
9 Alanında teorik ve uygulamalı araştırma yapabilecek metodolojik bilgi ve beceri. 0
10 Paydaş kurumların çalışma alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilme becerisi. 0
11 Eğitim-öğretim strateji, ilke, yöntem ve tekniklerini tanıma ve uygulama becerisi. 5
12 Bilimsel bilgi ve birikim ve tecrübelerini ülke kalkınmasında kullanma görev ve sorumluluk becerisi. 0
13 Felsefe ve Din Bilimleri ile ilgili metodolojik bilgiye sahip olma. 0
14 Bilimsel veya grup çalışmaları yaparak bilimsel araştırma tekniklerine ve etik kurallarına uygun olarak bilimsel bilgi üretebilme yetkinliği. 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 1 40
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 2 30 60
Sunum 0 0 0
Proje 1 20 20
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 3 3
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Akkoyunlu, B., Altun, A. ve Yılmaz - Soylu, M. (2008). Öğretim tasarımı. Ankara: Maya Yayıncılık. Baykul, Y. Ve Turgut, M. F. (2012). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. 4. Baskı. Pegem Akademi.
Diğer Kaynaklar Mustafa Uysal/ Hüseyin Öztürk/ İzzet Döş- Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme NOBEL YAYIN DAĞITIM-Yayın Yılı: 2013 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme (Prof. Dr. Serdar Erkan,Müfit Gömleksiz) NOBEL YAYIN DAĞITIM Yayın Yılı: 2008
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)